Aanpassing Ontslagbesluit per 1 april 2014

Gepubliceerd op: 12/03/2014

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

Aanpassing Ontslagbesluit per 1 april 2014

Per 1 april 2014 zal het Ontslagbesluit aangepast worden met betrekking tot het ontslag om bedrijfseconomische redenen. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt. De aanpassing heeft betrekking op de toepassing van het zogenoemde afspiegelingsbeginsel in de gevallen dat AOW-gerechtigde werknemers in het bedrijf werkzaam zijn. In het Ontslagbesluit zoals dat nu nog van toepassing is, is onder meer de ontslagvolgorde bepaald bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Per groep uitwisselbare functies worden de werknemers ingedeeld in leeftijdsgroepen. De huidige leeftijdsgroepen zijn: 15 tot 25 jaar, 25 tot 35 jaar, 35 tot 45 jaar, 45 tot 55 jaar en 55 jaar en ouder. De verdeling van de ontslagen over de leeftijdsgroepen dient zo plaats te vinden dat de leeftijdsopbouw binnen de betreffende groep uitwisselbare functies voor en na de ontslagen zoveel als mogelijk gelijk blijft.

Nadat is bepaald hoeveel werknemers binnen een leeftijdsgroep ontslagen dienen te worden, moet worden bepaald welke werknemers in deze leeftijdsgroep voor ontslag in aanmerking komen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het anciënniteitsbeginsel. De werknemer met het kortste dienstverband komt het eerst voor ontslag in aanmerking. Bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen kan een doorwerkende AOW-er vaak niet voor ontslag in aanmerking komen, omdat hij meer dienstjaren heeft dan een 55-jarige werknemer in dezelfde leeftijdsgroep (55 jaar en ouder). Dit is niet de bedoeling geweest van de wetgever. Op deze manier moet immers een werknemer die voor zijn inkomen aangewezen is op het verrichten van arbeid zijn plaats afstaan aan een AOW-gerechtigde werknemer voor wie dit niet het geval is. Dit ongewenste en onbedoelde effect van het huidige Ontslagbesluit wordt door de wijziging per 1 april 2014 weggenomen. De laatste leeftijdsgroep (55 jaar en ouder) wordt gewijzigd in 55 jaar tot de AOW-leeftijd. Daarnaast moet binnen een groep uitwisselbare functies eerst gekeken worden of zich daarin AOW-gerechtigde werknemers bevinden. Wanneer dit het geval is, moeten deze werknemers het eerst voor ontslag in aanmerking worden gebracht voordat aan andere ontslagen kan worden toegekomen (binnen de groep AOW-gerechtige werknemers wordt het anciënniteitsbeginsel toegepast). Deze wijziging gaat al in per 1 april 2014. Ontslagaanvragen op grond van bedrijfseconomische redenen die voor 1 april a.s. zijn of worden ingediend, worden nog volgens de huidige regels beoordeeld. Het kan dus raadzaam zijn de ontslagaanvraag pas op 1 april 2014 of later in te dienen.

Deze wijziging staat overigens los van de voorgestelde wijzigingen met betrekking tot ontslagrecht op grond van het wetsvoorstel Werk & Zekerheid, dat op 18 februari 2014 door de Tweede Kamer is aangenomen en waarvan op dit moment de nadere behandeling in de Eerste Kamer is gepland vanaf 8 april 2014.

Staatscourant 2014, nr. 5210.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten