Matiging schade of boete

Gepubliceerd op: 29/12/2012

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: < 1 minuut

Veelal wordt in overeenkomsten bepaald dat een boete verschuldigd is bij overtreding van een bepaald artikellid. Bij een advies over de slagingskans dat de gehele boete ook in rechte zal worden toegewezen, wordt veelal enige terughoudendheid betracht. De vraag was immers of de hoogte van de verbeurde boete wel in verhouding staat tot de daadwerkelijk geleden schade. De rechter heeft op grond van de wet immers de bevoegdheid de boete te matigen.

Terughoudendheid is geboden

De Hoge Raad heeft onlangs zijn visie over matiging van boetes nogmaals bevestigd: “terughoudendheid is geboden”. Dat betekent met andere woorden dat volgens de Hoge Raad  rechters met terughoudendheid van hun matigingsbevoegdheid gebruik mogen maken. Boetes mogen alleen gematigd worden “als de toepassing van een boetebeding in de gegeven omstandigheden tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt”. De rechter moet daarbij niet alleen letten op de verhouding tussen de werkelijke schade en de hoogte van de boete, maar ook op de aard van de overeenkomst, de inhoud en de strekking van het boetebeding en de omstandigheden waaronder het is ingeroepen. Dit is feitelijk een herhaling van het standpunt dat de Hoge Raad ook al had ingenomen in het jaar 2007.

Wat opvalt is dat de daadwerkelijke schade niet beslissend is. Er moet ook naar de andere omstandigheden worden gekeken. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan de verwijtbaarheid van het handelen (opzet) en of een professionele partij de overtreding begaat.

Hoewel de Hoge Raad weer enig houvast heeft gegeven, blijft iedere situatie op zichzelf staand en valt niet zwart/wit te zeggen of een rechter al dan niet tot matiging zal overgaan. Siebert & Becker helpt u graag bij het beoordelen van uw kansen dan wel het in kaart brengen van uw risico’s.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten