HAUT Legal & Tax advocaten

Matiging schade of boete

Matiging schade of boete

Veelal wordt in overeenkomsten bepaald dat een boete verschuldigd is bij overtreding van een bepaald artikellid. Bij een advies over de slagingskans dat de gehele boete ook in rechte zal worden toegewezen, wordt veelal enige terughoudendheid betracht. De vraag was immers of de hoogte van de verbeurde boete wel in verhouding staat tot de daadwerkelijk geleden schade. De rechter heeft op grond van de wet immers de bevoegdheid de boete te matigen.

Terughoudendheid is geboden

De Hoge Raad heeft onlangs zijn visie over matiging van boetes nogmaals bevestigd: “terughoudendheid is geboden”. Dat betekent met andere woorden dat volgens de Hoge Raad  rechters met terughoudendheid van hun matigingsbevoegdheid gebruik mogen maken. Boetes mogen alleen gematigd worden “als de toepassing van een boetebeding in de gegeven omstandigheden tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt”. De rechter moet daarbij niet alleen letten op de verhouding tussen de werkelijke schade en de hoogte van de boete, maar ook op de aard van de overeenkomst, de inhoud en de strekking van het boetebeding en de omstandigheden waaronder het is ingeroepen. Dit is feitelijk een herhaling van het standpunt dat de Hoge Raad ook al had ingenomen in het jaar 2007.

Wat opvalt is dat de daadwerkelijke schade niet beslissend is. Er moet ook naar de andere omstandigheden worden gekeken. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan de verwijtbaarheid van het handelen (opzet) en of een professionele partij de overtreding begaat.

Hoewel de Hoge Raad weer enig houvast heeft gegeven, blijft iedere situatie op zichzelf staand en valt niet zwart/wit te zeggen of een rechter al dan niet tot matiging zal overgaan. Haut Legal & Tax helpt u graag bij het beoordelen van uw kansen dan wel het in kaart brengen van uw risico’s.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Advocaten Haarlem en Utrecht
Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.

Expertises

Recente artikelen

Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten