MEER RECHTEN VOOR FLEXWERKERS

Gepubliceerd op: 10/10/2013

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

Al het aan het kabinet ligt, dan krijgt een flexwerker vanaf 2015 eerder recht op een vast contract en een zekerder recht op het wettelijk minimumloon. Als het wetsvoorstel dat door minister Asscher van Sociale Zaken wordt opgesteld door de Tweede en Eerste Kamer komt, dan gaat deze naar verwachting in per 1 januari 2015. Maar wat houdt het voorstel van de minister nou precies in?

Sneller contract voor onbepaalde tijd

Flexwerkers met opeenvolgende tijdelijke contracten kunnen op grond van de herziene ketenregeling in het wetsvoorstel eerder aanspraak maken op een vaste aanstelling. Niet na drie jaar, maar al na twee jaar. Oneigenlijk gebruik van flexibele arbeidsvormen door werkgevers en opdrachtgevers moet daarmee voorkomen worden. De minister vindt dat er te grote verschillen zijn ontstaan tussen flexwerkers en werknemers met een vast contract. Hij wil met zijn wetsvoorstel de balans herstellen en flexwerkers meer zekerheid bieden. 

De herziene ketenregeling houdt kortgezegd in dat de flexwerker na een periode van twee jaar van tijdelijke contracten (die elkaar binnen zes maanden opvolgen), of bij een vierde contract, een vast contract krijgt. Op de ketenregeling zoals deze is opgenomen in het wetsvoorstel zijn wel enkele uitzonderingen opgenomen. Zo geldt deze niet voor medewerkers onder de 18 jaar die maximaal 12 uur werken (ook niet bij ontslag na de 18e verjaardag). Daarnaast mag worden afgeweken van de ketenregeling als dat in de cao overeengekomen is

Minimumloon

De overheid gaat, als het aan minister Asscher ligt, dus optreden tegen schijnconstructies, maar ook tegen de ontduiking van  het minimumloon. Flexwerkers hebben nu in beginsel wel recht op het minimumloon, maar er bestaan nog allerlei mogelijkheden voor werkgevers en opdrachtgevers dit te omzeilen. Dit kan bijvoorbeeld door opdrachten door meerdere mensen te laten uitvoeren. In dat geval is de werkgever of opdrachtgever namelijk niet verplicht om het minimumloon te betalen. In het wetsvoorstel van minister Asscher zal deze verplichting niet meer zo makkelijk te omzeilen zijn.

Ook mogen flexwerkers voor het recht op het minimumloon voortaan meer dan twee opdrachtgevers hebben en mogen de opdrachten ook korter dan drie maanden duren.

Overige veranderingen

Het wetsvoorstel voor een betere bescherming van de flexwerkers behelst naast een verkorte ketenbepaling en een zekerder recht op het minimum loon nog andere maatregelen. Zo mag een concurrentiebeding in een tijdelijk contract alleen nog maar bij bijzondere omstandigheden opgenomen worden. Mag de werkgever of opdrachtgever in tijdelijke contracten van maximaal zes maanden of aansluitende contracten, geen proeftijd meer opnemen en mogen in de zorg in het geheel geen nul-uren-contracten meer gesloten worden.

Het lijkt erop dat de minister op een ruime meerderheid in de Tweede Kamer kan rekenen en het wetsvoorstel het daadwerkelijk tot wet gaat schoppen. Wel wordt ook veel kritiek geuit over het voorstel van de minister. Zo wordt getwijfeld aan de bereidheid van werkgevers om een flexwerker na twee jaar in vaste dienst te nemen, waardoor deze sneller afscheid van de flexwerkers zullen nemen en verwachten de critici dat vanwege de toegenomen bescherming door werkgevers en opdrachtgevers minder snel een beroep zal worden gedaan op flexwerkers. Of het daadwerkelijk zover zal komen moeten we nog even afwachten, vooralsnog is het wetsvoorstel namelijk nog niet aan de Tweede Kamer voorgelegd. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

 

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten