Meer rechten voor Flexwerkers

Al het aan het kabinet ligt, dan krijgt een flexwerker vanaf 2015 eerder recht op een vast contract en een zekerder recht op het wettelijk minimumloon. Als het wetsvoorstel dat door minister Asscher van Sociale Zaken wordt opgesteld door de Tweede en Eerste Kamer komt, dan gaat deze naar verwachting in per 1 januari 2015. Maar wat houdt het voorstel van de minister nou precies in?

Sneller contract voor onbepaalde tijd

Flexwerkers met opeenvolgende tijdelijke contracten kunnen op grond van de herziene ketenregeling in het wetsvoorstel eerder aanspraak maken op een vaste aanstelling. Niet na drie jaar, maar al na twee jaar. Oneigenlijk gebruik van flexibele arbeidsvormen door werkgevers en opdrachtgevers moet daarmee voorkomen worden. De minister vindt dat er te grote verschillen zijn ontstaan tussen flexwerkers en werknemers met een vast contract. Hij wil met zijn wetsvoorstel de balans herstellen en flexwerkers meer zekerheid bieden.

De herziene ketenregeling houdt kortgezegd in dat de flexwerker na een periode van twee jaar van tijdelijke contracten (die elkaar binnen zes maanden opvolgen), of bij een vierde contract, een vast contract krijgt. Op de ketenregeling zoals deze is opgenomen in het wetsvoorstel zijn wel enkele uitzonderingen opgenomen. Zo geldt deze niet voor medewerkers onder de 18 jaar die maximaal 12 uur werken (ook niet bij ontslag na de 18e verjaardag). Daarnaast mag worden afgeweken van de ketenregeling als dat in de cao overeengekomen is

Minimumloon

De overheid gaat, als het aan minister Asscher ligt, dus optreden tegen schijnconstructies, maar ook tegen de ontduiking van  het minimumloon. Flexwerkers hebben nu in beginsel wel recht op het minimumloon, maar er bestaan nog allerlei mogelijkheden voor werkgevers en opdrachtgevers dit te omzeilen. Dit kan bijvoorbeeld door opdrachten door meerdere mensen te laten uitvoeren. In dat geval is de werkgever of opdrachtgever namelijk niet verplicht om het minimumloon te betalen. In het wetsvoorstel van minister Asscher zal deze verplichting niet meer zo makkelijk te omzeilen zijn.

Ook mogen flexwerkers voor het recht op het minimumloon voortaan meer dan twee opdrachtgevers hebben en mogen de opdrachten ook korter dan drie maanden duren.

Overige veranderingen

Het wetsvoorstel voor een betere bescherming van de flexwerkers behelst naast een verkorte ketenbepaling en een zekerder recht op het minimum loon nog andere maatregelen. Zo mag een concurrentiebeding in een tijdelijk contract alleen nog maar bij bijzondere omstandigheden opgenomen worden. Mag de werkgever of opdrachtgever in tijdelijke contracten van maximaal zes maanden of aansluitende contracten, geen proeftijd meer opnemen en mogen in de zorg in het geheel geen nul-uren-contracten meer gesloten worden.

Het lijkt erop dat de minister op een ruime meerderheid in de Tweede Kamer kan rekenen en het wetsvoorstel het daadwerkelijk tot wet gaat schoppen. Wel wordt ook veel kritiek geuit over het voorstel van de minister. Zo wordt getwijfeld aan de bereidheid van werkgevers om een flexwerker na twee jaar in vaste dienst te nemen, waardoor deze sneller afscheid van de flexwerkers zullen nemen en verwachten de critici dat vanwege de toegenomen bescherming door werkgevers en opdrachtgevers minder snel een beroep zal worden gedaan op flexwerkers. Of het daadwerkelijk zover zal komen moeten we nog even afwachten, vooralsnog is het wetsvoorstel namelijk nog niet aan de Tweede Kamer voorgelegd. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

 

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

AKKOORD IN FAILLISSEMENT

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten