Melding betalingsonmacht bij bijzonder uitstel voor belasting

Gepubliceerd op: 01/05/2020
Heemstede

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

De overheid heeft een aantal fiscale maatregelen afgekondigd om de financiële gevolgen van de huidige omstandigheden voor ondernemingen te verzachten. Eén van deze maatregelen ziet op het uitstel van betaling van verschuldigde belasting. Maar juist deze maatregel kan bijzonder nadelige gevolgen hebben.

Bijzonder uitstel

Als een onderneming in deze periode in liquiditeitsproblemen komt, kan deze een bijzonder uitstel van betaling aanvragen van verschuldigde belasting. Uiteraard dient de onderneming in dat geval wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Zo moet het verzoek vóór 19 juni 2020 zijn gedaan. Het uitstel wordt voor tenminste 3 maanden gegeven. Maar je kunt ook voor een langere periode uitstel van betaling krijgen. Het uitstel kan worden aangevraagd voor opgelegde aanslagen. Oftewel; het is pas mogelijk om uitstel aan te vragen nadat aangifte is gedaan en de aanslag is ontvangen. Je kunt in één keer het bijzondere uitstel voor de aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting aanvragen. Voor de overige belastingen geldt dat je per belasting apart uitstel moet aanvragen.

Het verzoek ziet automatisch op aanslagen die worden opgelegd over de periode van drie maanden nadat de Belastingdienst het verzoek om uitstel heeft ontvangen. Ook worden eventuele invorderingsmaatregelen gestopt tot drie maanden na uw aanvraag om uitstel.

Je kunt de aanvraag zelf indienen via een online formulier. Bij het verzoek moet expliciet worden vermeld dat het gaat om uitstel wegens liquiditeitsproblemen als gevolg van COVID-19.

Melding betalingsonmacht

Bij een faillissement loopt iedere bestuurder van een BV of NV het risico om persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld voor de niet voldane belastingschulden. Dit risico is groter als de onderneming de belastingen en premies niet meer kan betalen. Om het risico voor persoonlijke aansprakelijkheid te beperken, is het heel belangrijk dat je tijdig en schriftelijk de betalingsonmacht meldt bij de belastingdienst en het eventuele pensioenfonds.

Melding betalingsonmacht bij bijzonder uitstel?

De regering heeft onlangs besloten dat je niet afzonderlijk hoeft te melden als je bijzonder uitstel van betaling voor belastingbetaling vraagt in verband met COVID-19. Een verzoek om bijzonder uitstel wordt dus automatisch gezien als een melding van betalingsonmacht. In alle andere gevallen moet je wel gewoon melden. Ook voor een aanwezig bedrijfspensioenfonds geldt dat u daar nog gewoon uw betalingsonmacht moet melden.

Gevolgen te late melding betalingsonmacht

Ben je te laat met de gewone melding van betalingsonmacht, dan wordt verondersteld dat de betalingsonmacht te wijten is aan de nalatigheid van de bestuurder. Er wordt dan aangenomen dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Iedere bestuurder kan hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de niet tijdig betaalde belasting. Eerst stuurt de belastingdienst of het pensioenfonds een aanmaningsbrief. Daarna kunnen zij een dwangbevel aan de bestuurder laten betekenen waarmee meteen kan worden geëxecuteerd. De belastingdienst of het pensioenfonds kan meteen verrekenen of beslag leggen op de bankrekening, inkomen of eigendommen van de bestuurder. Verzet is mogelijk maar de gronden daarvoor zijn beperkt. En het hoeft de executie niet te schorsen.

Conclusie

Wil je gebruik maken van de verruimde mogelijkheden voor uitstel van betaling bij de belastingdienst, is het zaak om een verzoek tot bijzonder uitstel te doen. Doe je een gewoon verzoek tot uitstel, doe dan daarnaast een aparte melding van betalingsonmacht. Vergeet niet om daarnaast een aparte melding van betalingsonmacht te doen bij het pensioenfonds.

Contact

Heb je vragen omdat je overweegt bijzonder uitstel aan te vragen of geconfronteerd wordt met een dwangbevel, neem dan voor meer informatie contact op met een van onze specialisten zoals Victor Kruit (victor@hautlegal.nl of 06-17 07 27 28).

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Victor Kruit

Advocaat sinds 2007, curator en partner, gespecialiseerd in faillissementsrecht (Grotius), procesrecht (AVDR-BPR, cum laude) en ondernemingsrecht, Lid van INSOLAD en TMA

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Nieuws
Leestijd: 2 minuten Wie zijn bedrijf wil overdragen aan directe familieleden, zal een gezonde onderneming willen ‘doorgeven’. Nu veel ondernemingen in zwaar weer verkeren door de coronacrisis, lijkt een bedrijfsopvolging daarom geen logische stap. Hiermee zou je je geliefden opzadelen met…
24-07-2020
Arbeidsrecht blog
Leestijd: 5 minuten De Corona-crisis zal in veel sectoren onvermijdelijk lijden tot herstructurering of tot reorganisaties. In een aantal blogs zullen wij schetsen welke maatregelen een ondernemer (zelf) kan nemen. Als eerste komt aan bod het bedrijfseconomisch ontslag en het reorganisatieplan….
16-07-2020
Arbeidsrecht blog
Leestijd: 5 minuten Het afspiegelingsbeginsel is de voorgeschreven rekenwijze waarop een werkgever moet bepalen welke werknemers hij voor ontslag moet voordragen. Door het afspiegelingsbeginsel wordt het personeelsbestand zo ingekrompen dat de leeftijdsopbouw van werknemers (inclusief payrollers) binnen de categorie uitwisselbare functie…
16-07-2020
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax
HAUT Legal & Tax