Middelen inkomen kan belasting besparing opleveren

De stress over het invullen van de belastingaangifte is nog maar net achter de rug. Binnenkort ontvangen velen weer de blauwe enveloppe met daarin een aanslag gebaseerd op de ingevulde gegevens. Maar achterover zitten is er dan nog niet bij.

U, en zeker wanneer u ZZP-er bent, doet er verstandig aan om eens te kijken of het indienen van een verzoek tot middeling van de inkomens over een periode van drie jaar de moeite waard kan zijn.

Het inkomen van een ZZP-er zal in veel gevallen van jaar tot jaar verschillen. Vooral in de opstartfase zullen veel kosten gemaakt worden die pas in latere jaren terugverdiend worden. Wanneer u als ZZP-er uiteindelijk goed verdient moet er veel belasting betaald worden. Dit kan gedeeltelijk worden voorkomen door gebruik te maken van de middelingsregeling.

In het jaar waarin veel wordt verdiend is een hoog belastingtarief van toepassing. Dit kan oplopen tot 52 procent. Kenmerkend voor de inkomstenbelasting is dat naarmate het inkomen hoger is ook het belastingtarief stijgt.

De belastingtarieven inkomstenbelasting zijn in 2013 als volgt.

Belastbaar inkomen meer dan Maar niet meer dan Tarief inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen Heffing over totaal van de schijven
19.645 37% 7.268
19.645 33.363 42% 13.029
33.363 55.991 42% 22.532
55.991 52%

Door toepassing van de middelingsregeling kan in veel gevallen minder belasting verschuldigd zijn. De verschuldigde belasting wordt berekend door het inkomen over een periode van drie jaren gelijkelijk over deze jaren te verdelen. Hierdoor kan over een gedeelte van het inkomen een lager tarief van toepassing zijn en kunt u een teruggave van belastinggeld verwachten. De regeling is slechts van toepassing als het voordeel groter is dan EUR 545.

Voorbeeld van de middelingsregeling

Inkomen in jaar 2010 2011 2012 Totaal
Zonder middeling 6.000 6.000 60.000 72.000
Met middeling 24.000 24.000 24.000 72.000

Voor toepassing van de middeling viel een redelijk groot gedeelte van het inkomen in  2012 in het tarief van 42 procent en zelfs in de 52 procent schijf. Na de middeling valt een groter gedeelte van het inkomen in de eerste schijf van 37 procent en het resterende inkomen wordt tegen 42 procent belast. In dit geval is de teruggave van de belastingdienst circa EUR 2.000.

Enkele voorbeelden

Heeft u 2 jaar geleden een goed jaar gedraaid, maar mede door de crisis daarna een aantal mindere jaren? Dan krijgt u wellicht een bedrag terug van de Belastingdienst.

Bent u na uw studie als ZZP-er begonnen? Dan is de middelingsregeling erg interessant. Tijdens uw studie heeft u waarschijnlijk een laag inkomen gehad waardoor middelen zinvol is.

Ook in andere situaties van grote inkomensverschillen kan middelen belastingvoordeel opleveren. Let op: ieder jaar kan slechts één keer in een middeling betrokken worden. Het is aan te raden samen met een adviseur te bekijken welke jaren het beste in de middeling kunnen worden betrokken.

Tot wanneer kan een jaar in de middeling betrokken worden?

Er geldt een ruime termijn om jaren uit het verleden te betrekken in een middelingsverzoek. Er kan nog een verzoek tot middeling worden gedaan tot 36 maanden na het moment waarop de aanslag over het laatste jaar dat u in de middeling wilt betrekken onherroepelijk is geworden. Een aanslag is onherroepelijk als er geen bezwaar of beroep tegen de aanslag meer mogelijk is. In de regel is dit 6 weken na het vaststellen van de definitieve aanslag.

Voorbeeld: U ontvangt op 15 oktober 2010 de definitieve aanslag over 2009. Na 6 weken komt de aanslag onherroepelijk vast te staan doordat u geen bezwaar heeft aangetekend. Na dit moment heeft u nog drie jaar de tijd, dus tot eind 2013, om over de jaren 2009, 2008 en 2007 een middelingsverzoek in te dienen. Het kan dus lonen om te kijken naar de aanslagen van jaren geleden.

Advies

De fiscalisten van Haut Legal & Tax adviseren u graag bij het toepassen van de middelingsregeling

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Werknemersparticipatie

Binnen een onderneming heeft een werkgever c.q. ondernemer vaak een ander belang dan het personeel. Een ondernemer kan bijvoorbeeld het doel hebben om snel te

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten