HAUT Legal & Tax advocaten

MKB Continuïteitsscan

MKB Continuïteitsscan

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

“Hoe ziet uw continuïteit eruit?”

De MKB Continuïteitsscan is een initiatief van HAUT LEGAL & TAX en een aantal van haar associates. De test heeft een focus op snelle assistentie voor u als ondernemer en heeft aandacht voor de actualiteit die nu natuurlijk gericht is op de Covid crisis.
[mensen-blog]

Voor de ene sector is Covid een zegen (ICT, webwinkels, etc) en voor de andere een drama (horeca, evenementen, etc). Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? Wordt het:

 • stoppen of doorgaan;
 • inkrimpen of uitbreiden;
 • nieuwe markten ontwikkelen;
 • en/of nieuwe procedures ontwikkelen.

De test is gratis en wordt ingezet om bedrijven op diverse aspecten van het ondernemerschap door te lichten en geeft inzicht in waar u staat met uw onderneming in deze complexe periode. Uiteraard kan de test met een zekere frequentie herhaald worden zodat u uw eigen ontwikkeling kan volgen.

De vragen zijn gerubriceerd in vier groepen, te weten; A) algemene contact- bedrijfsgegevens, B) bedrijfsspecifieke kenmerken met betrekking tot uw businessplanning. Dan volgt deel C) en nemen we u mee naar de actualiteit die natuurlijk nu onder meer gericht is op specifieke Covid gerelateerde onderwerpen. Om tot slot te eindigen met enkele vragen D) om inzicht te krijgen in eventuele subsidiemogelijkheden.

Valkuilen voor het MKB

Ook onder normale omstandigheden zijn er twee grote valkuilen voor het MKB die ertoe kunnen leiden dat een onderneming in de problemen kan komen t.w. te veel interne focus en/of te laat ingrijpen.
Tot maart 2020 beleefden we in Nederland een periode van hoogconjunctuur en groeiden de bomen tot in de hemel. Juist onder die omstandigheden zijn bovengenoemde valkuilen goed gecamoufleerd.

MAAR TOEN KWAM COVID

Juist nu is het van het allergrootste belang niet in de twee valkuilen te trappen. Te veel interne focus en te lang wachten met ingrijpen kan in deze periode rampzalig zijn voor uw onderneming. Nu wachten kan er toe leiden dat u achter de feiten aan gaat lopen en dat de curator of anderen beslissingen gaan nemen over uw levenswerk. Of andersom dat u markten misloopt die uw onderneming een geheel nieuwe basis kunnen verschaffen.

Invullen van de test

Daarom nodigen we u uit om de test te doen en de vragenlijst in te vullen. Ervaring leert dat het invullen van de test, slechts enkele minuten kost. Een kleine investering om inzicht in uw bedrijfsvoering te krijgen. In de vragenlijst kunt u ook aangeven aangeven wat u na het invullen van de vragenlijst wil met de gegevens. Er zijn twee mogelijkheden:
 1. Naar aanleiding van de test kunnen wij u een eerste gratis consult aanbieden waarin wij gezamenlijk met u uw antwoorden doornemen en kijken wat uw verdere mogelijkheden zijn.
 2. U wilt alleen uw antwoorden op de vragen retour en wenst verder geen contact met ons. Wij vernietigen uw data.
Op basis van de analyse van uw antwoorden op de vragen kunnen wij u helpen bij het eventueel nemen van vervolgstappen op velerlei terreinen. Daarbij analyseren wij ook de subsidiekansen voor de onderneming op gebied van duurzaamheid, scholing & arbeidsmarkt, innovatie, etc. Onze ervaring is dat ondernemers het vaak zo druk hebben met de dagelijkse werkzaamheden, dat strategische kansen en subsidiemogelijkheden onderbelicht blijven en niet benut worden. Voor de subsidie analyse werken wij samen met een aantal gespecialiseerde subsidiologen. Daarom eerst maar een paar subsidieregelingen op een rijtje. Regelingen waar u wellicht in eerste instantie niet aan dacht of waar u het bestaan niet vanaf wist.
 • Financieren met Borgstelling Midden en Klein Bedrijf (BMKB) Regeling – Snelle Doorloop en Behandeling
 • https://www.kvk.nl/corona/bmkb-c-borgstelling-mkb-kredieten-verruimd/
 • WBSO subsidie: Wet Bevordering Speur & Ontwikkelingswerk . Betreft o.a. vaak ICT-achtige trajecten
 • Europees Sociaal Fonds (ESF) – Europa Nu – Betreffende duurzaamheid
 • SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb
 • MIA en Vamil voor ondernemers | RVO.nl | Rijksdienst. Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Het belastingvoordeel kan netto oplopen tot 12%.
 • Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers | RVO.nl
 • Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie
 • Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) | RVO
Wilt u toegang tot de scan? Klik op deze link dan krijgt u gelijk toegang tot de continuïteitsscan. Hopelijk spreken we u snel!
De informatie verkregen via de website van HAUT LEGAL & TAX is uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden bedoeld. De informatie is niet bedoeld als juridisch- en belastingadvies. De HAUT LEGAL & TAX MKB Continuïteitsscan is bedoeld als een marketingtool. Het is niet toegestaan om de informatie van HAUT LEGAL & TAX MKB Continuïteitsscan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HAUT LEGAL & TAX in wat voor vorm dan ook voor commerciële doeleinden te gebruiken of deze te verveelvoudigen.
[mensen-blog]
Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten