Nietig en vernietigbaar besluit: verschil uitgelegd

Wij krijgen vaak de vraag wat het verschil is tussen een besluit dat nietig is en een besluit dat vernietigbaar is binnen het vennootschapsrecht. Tussen een nietig en vernietigbaar besluit zit namelijk een groot verschil. Een vernietigbaar besluit is namelijk geldig tot het moment dat het wordt vernietigd, terwijl een nietig besluit juridisch gezien nooit geldig is geweest. In dit blog zal ik stilstaan bij het verschil tussen deze twee onderwerpen.

Het verschil tussen vernietigbaarheid en nietigheid

Zoals net al aangegeven wordt bij een nietig besluit ervan uitgegaan dat deze rechtshandeling nooit heeft bestaan en derhalve géén rechtsgevolgen teweeg heeft gebracht. Bij een vernietigbaar besluit is dat anders. Een vernietigbaar besluit brengt wel rechtsgevolgen teweeg. Pas wanneer een vernietigbaar besluit wordt aangevochten en het in rechte vaststaat dat het besluit is vernietigd, dan wordt geacht dat het besluit nooit heeft bestaan.

Wanneer is er sprake van nietigheid?

Nietigheid van besluiten is geregeld in artikel 2:14 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Daarin staat vermeld dat een besluit nietig is, indien:

(a). het besluit is genomen in strijd met de wet of de statuten, tenzij uit de wet anders voortvloeit; of
(b). het besluit is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of statuten voorgeschreven voorafgaande handeling van of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen.

Categorie 1 ziet niet op de gevallen waarbij de wet of de statuten de totstandkoming van een besluit regelen. Hier ontstaat vaak een misvatting over. In dat kader kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een besluit, waarbij een korte oproepingstermijn in acht is genomen. Dergelijke besluiten kunnen vernietigd worden.
Categorie 2 ziet op die gevallen waarbij bijvoorbeeld een wettelijk dan wel statutair goedkeuringsrecht van de algemene vergadering bestaat en desondanks zonder goedkeuring een besluit is genomen.

Wanneer is sprake van een vernietigbaar besluit?

Artikel 2:15 BW regelt de vernietigbaarheid van een besluit. In dat artikel staat dat een besluit dat genomen is:

(a). in strijd met de wet of statuten;
(b). in strijd met de redelijkheid en billijkheid (art. 2:8 BW);
(c). in strijd met een regelement,
(d). vernietigbaar is.

Advocaat ondernemingsrecht

HAUT Legal & Tax is een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in het ondernemingsrecht. De advocaten van HAUT Legal & Tax hebben een brede ervaring op het gebied van aandeelhoudersgeschillen en geschillen binnen een onderneming. Mocht u naar aanleiding van dit blog nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met ons kantoor.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

AKKOORD IN FAILLISSEMENT

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten