Nieuw: Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid

Nieuw: Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid 

Werkgevers hebben een tewerkstellingsvergunning nodig voor werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte (EER), anders mogen deze werknemers hier niet werken. Vanaf 1 april 2014 kan deze vergunning in combinatie met een verblijfsvergunning worden aangevraagd (Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid; GVVA). Dit in navolging van een Europese Richtlijn.

Tot de Europese Economische Ruimte behoren alle landen van de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Bij de GVVA wordt daarnaast Zwitserland ook tot de EER gerekend.

De gecombineerde vergunning verblijf en arbeid voorkomt het overmatig vergunningen aanvragen.

Het is een combinatie van de tewerkstellingsvergunning en de verblijfsvergunning. Het geeft het recht om in Nederland te wonen en te werken.

Voor wie

De gecombineerde vergunning is bedoeld voor werknemers en stagiaires die hier drie maanden of langer komen werken. Er zijn echter uitzonderingen:  Seizoenswerkers, asielzoekers, studenten (dus niet alleen stagiair) en Kroaten kunnen geen gecombineerde vergunning aanvragen. Zij moeten bij het UVW een tewerkstellingsvergunning vragen en bij de IND een verblijfsvergunning. Ook werknemers die korter dan drie maanden komen werken, hebben nog steeds een losse tewerkstellingsvergunning nodig. Werknemers die uit Kroatië komen hebben daarentegen weer geen GVVA nodig, omdat ze geen verblijfsvergunning nodig hebben.

Waarom vergunning

Er mag niet zomaar personeel uit het buitenland gehaald worden. Om verdringing van de Nederlandse werknemers te voorkomen, wordt alleen een GVVA of een tewerkstellingsvergunning afgegeven, als een vacature meer dan vijf weken open staat en bij moeilijk vervulbare vacatures moet hij zelfs drie maanden open staan. Daarbij moet de werkgever alle beschikbare middelen binnen Nederland of de EER gebruikt hebben, om de vacature te vervullen.
Voor hogere leidinggevenden, specialisten, sportcoaches, sporters en artiesten hoeft de werkgever niet de  hiervoor genoemde termijn af te wachten, maar dient hij wel een tewerkstellingsvergunning aan te vragen.

Wanneer niet

De tewerkstellingsvergunning hoeft niet aangevraagd te worden, als het om een kenniswerker gaat (hoogopgeleide werknemer) en als de werknemer alreeds in het bezit is van een verblijfsvergunning, waarbij arbeid is toegestaan. Kenniswerkers hebben wel een verblijfsvergunning nodig.

Ook als deze werknemers van buiten de EER komen, maar werken voor een bedrijf uit een andere lidstaat van de Europese Unie hoeft er geen vergunning aangevraagd te worden. Wel moeten deze werknemers gemeld worden bij het UWV.

Hoe

Een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid: de GVVA, moet aangevraagd worden bij de IND.

Elk jaar moet er opnieuw een vergunning aangevraagd worden. Pas als de werknemer hier langer dan vijf jaar werkt, hoeft dit niet meer (voor 1 januari dit jaar was dit nog drie jaar).

De vergunning wordt aangevraagd door en verleend aan de werkgever. Deze kan echter, ook als aan alle voorwaarden is voldaan, worden geweigerd. Bijvoorbeeld als deze werkgever eerder is veroordeeld voor het overtreden van arbeidswet- en regelgeving.

De eisen voor de tewerkstelling blijven hetzelfde, alleen de procedure voor het aanvragen van de vergunningen veranderd, door de toevoeging van deze gecombineerde vergunning.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

AKKOORD IN FAILLISSEMENT

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten