Nieuwe regels voor online platformen

Gepubliceerd op: 16/06/2020

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
088 20 60 600

info@hautlegal.nl

 
Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Leestijd: 3 minuten

Vanaf as. 12 juli gelden nieuwe regels voor alle online platformen die consumentenproducten of -diensten aanbieden. Deze nieuwe regels zijn vastgelegd in de Europese ‘Platform-to-Business (P2B)’ Verordening.

Het doel van de nieuwe regels is om een eerlijk, transparant en voorspelbaar ondernemingsklimaat te creëren voor (kleine) bedrijven en ondernemers die onlineplatformen gebruiken. Door informatie vooraf en in begrijpelijke en duidelijk taal ter beschikking te stellen, weet de gebruiker ook vooraf waar hij aan toe is. De verwachting is dat bedrijven zoals hotels, webwinkels, app-ontwikkelaars en andere bedrijven die afhankelijk zijn van zoekmachines om bezoekers op hun website te krijgen, van de nieuwe regels zullen profiteren.

Voor wie geldt P2B-Verordening?

Deze Verordening ziet op zogenaamde onlinetussenhandelsdiensten. Oftewel op platformen die ondernemers (zakelijke gebruikers) online de mogelijkheid bieden om goederen of diensten aan te bieden aan consumenten. De transactie tussen de ondernemer en de consument hoeft niet via het platform te lopen. Deze kan direct tussen de twee betrokkenen worden afgehandeld.

De P2B-Verordening is van toepassing op de relatie tussen de ondernemer/zakelijk gebruiker en de aanbieder van het online platform.

Wat zijn de veranderingen?

De nieuwe regels bevatten stevige verplichtingen voor de online platformen.  De nieuwe verplichtingen zien vnl. op de algemene voorwaarden en de daarin opgenomen informatie, de ranking van goederen en diensten en de behandeling van klachten en geschillen.

De algemene voorwaarden moeten in ieder geval:

  • in duidelijke en begrijpelijk taal zijn opgesteld;
  • tijdens alle fasen van de samenwerking eenvoudig beschikbaar zijn voor het bedrijf/gebruiker;
  • de redenen bevatten op grond waarvan een ondernemer tijdelijk of definitief van een platform kan worden verwijderd (schorsing of verwijdering);
  • de belangrijkste parameters bevatten die de rangschikking bepalen en de gedifferentieerde behandeling van producten of diensten;
  • regels bevatten inzake toegang tot gegevens van de zakelijk gebruikers en de consumenten;
  • een omschrijving bevatten van de verschillen in de behandeling tussen eigen goederen of diensten en de aanbieding van gelijke goederen of diensten door een andere gebruiker;
  • regels bevatten met betrekking tot (het ontbreken van) toegang van het bedrijf tot data die het platform verzamelt;
  • bepalen hoe het platform via contractclausules de gunstigste prijs of de interessantste producten en diensten van de zakelijke gebruikers eist;
  • relevante informatie voor toegang en werking van het systeem voor klachtafhandeling.

In de P2B-Verordening zijn daarnaast nog andere eisen opgenomen. Als een platform bijvoorbeeld de algemene voorwaarden wijzigt, dient het dit te melden aan de zakelijk gebruiker. Hierna heeft de gebruiker een termijn van 15 dagen om de overeenkomst op te zeggen. Als een platform een zakelijk gebruiker wil schorsen of verwijderen, moet dit 30 dagen van tevoren gemeld worden. In dat geval dient het platform ook de redenen voor de schorsing of verwijdering te geven.

Ieder platform moet over een intern systeem voor behandeling van klachten beschikken. Oftewel de zakelijk gebruiker kan direct bij het platform een klacht indienen. Dit systeem moet eenvoudig zijn en kosteloos voor de gebruiker. Voor het geval interne klachtafhandeling niet werkt, moet het platform externe bemiddelaars aanwijzen. De bedoeling is dat deze bemiddelaars geschillen tussen het platform en de zakelijk gebruiker oplossen.

Tot slot

Alle platformen moeten per 12 juli as. aan deze nieuwe verplichtingen voldoen. Algemene voorwaarden of specifieke bepalingen daarvan die niet voldoen aan de nieuwe vereisten zijn nietig. Hetzelfde geldt voor niet inachtneming van de termijn van 15 dagen voor het wijzigen van de algemene voorwaarden.

Heb je vragen over online platformen en de afspraken die voor jou gelden, bel mij dan op het nummer 06 248 10 629 of stuur een e-mail naar janneke@hautlegal.nl.

Interessant artikel?

Onze advocaten staan je graag bij! Vul je naam en telefoonnumer in en wij bellen z.s.m. terug.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Janneke Mobron

Advocaat sinds 2007 en partner, gespecialiseerd in mededingingsrecht, franchise-, agentuur- en distributie-overeenkomsten.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Expertisegebieden
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder, Werkgever en werknemer
Leestijd: 4 minuten Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere…
24-06-2021
Procederen
Leestijd: 3 minuten Procedure starten met steun Haut Legal Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van…
12-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Inleiding Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn…
04-06-2021
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Masterclass Risico’s voorkomen en belastingen besparen Na het succes van de vorige masterclass organiseert Siebert & Becker in samenwerking met  zelfstandigeprofessional.com een tweede masterclass voor de zelfstandige professional met een eenmanszaak of BV. Zelfstandige professionals lopen tegen…
23-09-2014
Nieuws
Leestijd: 3 minuten De stress over het invullen van de belastingaangifte is nog maar net achter de rug. Binnenkort ontvangen velen weer de blauwe enveloppe met daarin een aanslag gebaseerd op de ingevulde gegevens. Maar achterover zitten is er dan nog…
25-06-2013
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd? De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Voor een werkgever die tenminste 20 werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen bevat de Wet melding collectie ontslag in artikel 3 lid 1 een meldplicht. De voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Beste client, Wij zijn trots u als client te mogen bedienen. Met alle mogelijke zorg zullen we uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat betekent dat we met u strijden voor het beste resultaat. Voor een up-to-date…
04-04-2012

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten