Nieuwe regels voor online platformen

Vanaf as. 12 juli gelden nieuwe regels voor alle online platformen die consumentenproducten of -diensten aanbieden. Deze nieuwe regels zijn vastgelegd in de Europese ‘Platform-to-Business (P2B)’ Verordening.

Het doel van de nieuwe regels is om een eerlijk, transparant en voorspelbaar ondernemingsklimaat te creëren voor (kleine) bedrijven en ondernemers die onlineplatformen gebruiken. Door informatie vooraf en in begrijpelijke en duidelijk taal ter beschikking te stellen, weet de gebruiker ook vooraf waar hij aan toe is. De verwachting is dat bedrijven zoals hotels, webwinkels, app-ontwikkelaars en andere bedrijven die afhankelijk zijn van zoekmachines om bezoekers op hun website te krijgen, van de nieuwe regels zullen profiteren.

Voor wie geldt P2B-Verordening?

Deze Verordening ziet op zogenaamde onlinetussenhandelsdiensten. Oftewel op platformen die ondernemers (zakelijke gebruikers) online de mogelijkheid bieden om goederen of diensten aan te bieden aan consumenten. De transactie tussen de ondernemer en de consument hoeft niet via het platform te lopen. Deze kan direct tussen de twee betrokkenen worden afgehandeld.

De P2B-Verordening is van toepassing op de relatie tussen de ondernemer/zakelijk gebruiker en de aanbieder van het online platform.

Wat zijn de veranderingen?

De nieuwe regels bevatten stevige verplichtingen voor de online platformen.  De nieuwe verplichtingen zien vnl. op de algemene voorwaarden en de daarin opgenomen informatie, de ranking van goederen en diensten en de behandeling van klachten en geschillen.

De algemene voorwaarden moeten in ieder geval:

  • in duidelijke en begrijpelijk taal zijn opgesteld;
  • tijdens alle fasen van de samenwerking eenvoudig beschikbaar zijn voor het bedrijf/gebruiker;
  • de redenen bevatten op grond waarvan een ondernemer tijdelijk of definitief van een platform kan worden verwijderd (schorsing of verwijdering);
  • de belangrijkste parameters bevatten die de rangschikking bepalen en de gedifferentieerde behandeling van producten of diensten;
  • regels bevatten inzake toegang tot gegevens van de zakelijk gebruikers en de consumenten;
  • een omschrijving bevatten van de verschillen in de behandeling tussen eigen goederen of diensten en de aanbieding van gelijke goederen of diensten door een andere gebruiker;
  • regels bevatten met betrekking tot (het ontbreken van) toegang van het bedrijf tot data die het platform verzamelt;
  • bepalen hoe het platform via contractclausules de gunstigste prijs of de interessantste producten en diensten van de zakelijke gebruikers eist;
  • relevante informatie voor toegang en werking van het systeem voor klachtafhandeling.

In de P2B-Verordening zijn daarnaast nog andere eisen opgenomen. Als een platform bijvoorbeeld de algemene voorwaarden wijzigt, dient het dit te melden aan de zakelijk gebruiker. Hierna heeft de gebruiker een termijn van 15 dagen om de overeenkomst op te zeggen. Als een platform een zakelijk gebruiker wil schorsen of verwijderen, moet dit 30 dagen van tevoren gemeld worden. In dat geval dient het platform ook de redenen voor de schorsing of verwijdering te geven.

Ieder platform moet over een intern systeem voor behandeling van klachten beschikken. Oftewel de zakelijk gebruiker kan direct bij het platform een klacht indienen. Dit systeem moet eenvoudig zijn en kosteloos voor de gebruiker. Voor het geval interne klachtafhandeling niet werkt, moet het platform externe bemiddelaars aanwijzen. De bedoeling is dat deze bemiddelaars geschillen tussen het platform en de zakelijk gebruiker oplossen.

Tot slot

Alle platformen moeten per 12 juli as. aan deze nieuwe verplichtingen voldoen. Algemene voorwaarden of specifieke bepalingen daarvan die niet voldoen aan de nieuwe vereisten zijn nietig. Hetzelfde geldt voor niet inachtneming van de termijn van 15 dagen voor het wijzigen van de algemene voorwaarden.

Heb je vragen over online platformen en de afspraken die voor jou gelden, bel mij dan op het nummer 06 248 10 629 of stuur een e-mail naar janneke@hautlegal.nl.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

AKKOORD IN FAILLISSEMENT

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten