HAUT Legal & Tax advocaten

Non-conformiteit bij een overname

Non-conformiteit bij een overname

Bij een overnameovereenkomst wordt vaak door de koper garanties en vrijwaringen bedongen. Schending van een garantie of vrijwaring, levert een inbreuk op de overeenkomst op. Praktijk leert dat hier vaak over geprocedeerd wordt. In dit blog zal ik stilstaan bij non-conformiteit bij een overname.

Wat is een aandelentransactie of een activa/passiva-transactie?

Een overname kent verschillende smaken. In de praktijk is de aandelentransactie en de activa/passiva-transactie het populairst. Wat behelzen deze transacties dan zoal? De activa/passiva-transactie is de overeenkomst waarbij losse vermogensbestanddelen van een onderneming individueel worden overgedragen. De aandelentransactie is de overeenkomst waarbij de aandelen worden overgedragen van een onderneming waarbinnen een onderneming wordt gedreven. Op het niveau van de onderneming verandert er niks. De nieuwe koper treedt in de plaats van de voormalig eigenaar van de onderneming. De aandelentransactie is veruit de meest gebruikte overnamemethode.

Wanneer is er sprake van non-conformiteit?

Wanneer een goed (zoals een aandeel), mede gelet op de aard van het goed en de mededelingen van de koper, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten (art. 7:17 lid 2 BW), is sprake van non-conformiteit.

In overnamecontracten wordt de toepasselijkheid van titel 7.1 (de kooptitel) van het Burgerlijk Wetboek veelal uitgesloten. Uitsluiting van de kooptitel heeft echter geen effect op de regeling van non-conformiteit. De overnamebepalingen, zoals de garanties in het overnamecontract, bepalen nog steeds hetgeen de koper van, bijvoorbeeld de aandelen, mag verwachten en de niet-nakoming levert een tekortkoming op. Wanneer exact sprake is van non-conformiteit is in zekere zin niet te zeggen. Dat is afhankelijk van hetgeen partijen overeen zijn gekomen in onder meer de garanties en vrijwaringen.

De klachtplicht

Waar de partijen echter wel op moeten letten, is dat bij non-conformiteit tijdig (binnen bekwame tijd na ontdekking) geklaagd moet zijn. Praktijk leert dat dit wel eens mis kan gaan en te laat is echt te laat.

Wanneer geconstateerd is dat een goed niet aan de overeenkomst beantwoordt, moet de koper hierover binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt (of had moeten ontdekken) klagen bij de verkoper. Wanneer de koper dit nalaat, verdwijnen zijn rechten wegens wanprestatie.

Wat verder ook van belang is, is dat partijen een nadere invulling geven aan het begrip ‘binnen bekwame tijd’. Zo kan bijvoorbeeld worden overeengekomen dat hiervan sprake is, indien niet binnen twaalf maanden na ontdekking van het gebrek geklaagd wordt, dit kan leiden tot verval van recht op vergoeding van schade.

Juridisch advies

HAUT Legal & Tax is een advocatenkantoor gespecialiseerd in fusies en overnames en ondersteunt haar cliënten bij fusies en overnames. Bij vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor. Wij zijn u graag van dienst!

Teruggebeld worden?

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Advocaten Haarlem en Utrecht
Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.

Expertises

Recente artikelen

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten