NOW-regeling is rond!

Gepubliceerd op: 31/03/2020

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

Het kabinet wil tijdens de Corona-crisis banen en inkomens van mensen beschermen. De voorwaarden van deze tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW-regeling) zijn bekend.

De regeling is bedoeld voor bedrijven die de komende 3 maanden minimaal 20 % omzetverlies hebben door de Corona-crisis. De tegemoetkoming in de loonkosten bedraagt maximaal 90%. Er zit wel een maximum aan het loon per werknemer van € 9.538,-. Het kabinet verwacht dat ruim 98,5 % van de werkenden onder dat maximum valt.

Punten op een rij waarin je in aanmerking komt een voor tegemoetkoming:

• Bedrijven die gedurende 3 maanden minstens 20% omzetverlies hebben, kunnen vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen.
• In deze NOW-regeling zijn de omzet en de loonsom van belang. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever.
• Bij een omzetverlies van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat dan 45% van de totale loonsom.
• Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt het UWV over. Het UWV gaat hierbij uit van het socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30% bovenop voor werkgeverslasten, als het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies.

Flexwerkers

• Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd. Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee.

Voorwaarden NOW-regeling

• Werkgevers moeten de reguliere salarissen blijven doorbetalen en tijdens het ontvangen van de subsidie geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.
• Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.
Aanvraag bij het UWV
• UWV probeert vanaf 6 april het NOW-aanvraagloket te openen.
• De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020.
• Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Bij een positief oordeel keert UWV een voorschot van 80% uit in 3 termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen 2 tot 4 weken na de indiening van de aanvraag.

Hulp bij aanvraag NOW-regeling

Heb je hulp nodig bij de aanvraag van de NOW-regeling? Neem dan contact op met HAUT Legal. Wij helpen je graag!

Bron: Rijksoverheid en XpertHR

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Maria Ok

Advocaat sinds 2018, gespecialiseerd in arbeidsrecht en huurrecht.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten