NOW-regeling is rond!

Het kabinet wil tijdens de Corona-crisis banen en inkomens van mensen beschermen. De voorwaarden van deze tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW-regeling) zijn bekend.

De regeling is bedoeld voor bedrijven die de komende 3 maanden minimaal 20 % omzetverlies hebben door de Corona-crisis. De tegemoetkoming in de loonkosten bedraagt maximaal 90%. Er zit wel een maximum aan het loon per werknemer van € 9.538,-. Het kabinet verwacht dat ruim 98,5 % van de werkenden onder dat maximum valt.

Punten op een rij waarin je in aanmerking komt een voor tegemoetkoming:

• Bedrijven die gedurende 3 maanden minstens 20% omzetverlies hebben, kunnen vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen.
• In deze NOW-regeling zijn de omzet en de loonsom van belang. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever.
• Bij een omzetverlies van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat dan 45% van de totale loonsom.
• Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt het UWV over. Het UWV gaat hierbij uit van het socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30% bovenop voor werkgeverslasten, als het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies.

Flexwerkers

• Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd. Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee.

Voorwaarden NOW-regeling

• Werkgevers moeten de reguliere salarissen blijven doorbetalen en tijdens het ontvangen van de subsidie geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.
• Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.
Aanvraag bij het UWV
• UWV probeert vanaf 6 april het NOW-aanvraagloket te openen.
• De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020.
• Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Bij een positief oordeel keert UWV een voorschot van 80% uit in 3 termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen 2 tot 4 weken na de indiening van de aanvraag.

Hulp bij aanvraag NOW-regeling

Heb je hulp nodig bij de aanvraag van de NOW-regeling? Neem dan contact op met HAUT Legal. Wij helpen je graag!

Bron: Rijksoverheid en XpertHR

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten