HAUT Legal & Tax advocaten

Omvang boedelvordering verhuurder

Omvang boedelvordering verhuurder

Tot voor kort kon een verhuurder bij een faillissement van een huurder erop vertrouwen dat de opleveringsschade, die ontstond door handelen (lees: toedoen) van de curator, bij voorrang uit de boedel zou worden betaald. In een arrest van 19 april 2013 (Tideman q.q./Koot Beheer B.V.) is de Hoge Raad teruggekomen van het “toedoencriterium”, hetgeen grote financiële gevolgen kan hebben voor verhuurders.  De Hoge Raad overweegt dat de verplichting om de schade aan het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst te herstellen dan wel te vergoeden, voortvloeit uit de huurovereenkomst. Die verbintenis is geen boedelschuld, maar een verplichting van de schuldenaar, die bij het einde van de huurovereenkomst ontstaat of opeisbaar wordt. Met dit nieuwe arrest komt de Hoge Raad terug van het “toedoencriterium”. Boedelschulden zijn slechts:

1. schulden die in de wet als zodanig worden gekwalificeerd. Dit zijn de huurtermijnen en de salarissen over de periode na het faillissement;

2. schulden die door de curator in zijn hoedanigheid zijn aangegaan (doordat zijn wil daarop is gericht); of

3. schulden die een gevolg zijn van een handelen van de curator in strijd met een door  hem in zijn hoedanigheid na te leven verbintenis of verplichting.

Voor de praktijk is van belang dat vorderingen van, onder andere, verhuurders minder snel als boedelvordering worden aangemerkt en de kansen op (gehele of gedeeltelijke) betaling van deze vorderingen kleiner worden.

Teruggebeld worden?

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.

Expertises

Recente artikelen

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten