Onderneming overhevelen naar uw kinderen

Gepubliceerd op: 03/12/2012

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

U heeft jarenlang hard gewerkt en een mooi bedrijf opgebouwd. U denkt niet of nauwelijks na over het overdragen van uw onderneming. Liever houdt u zich bezig met de dagelijkse gang van zaken, logisch want daar ligt uw hart.

Toch is het goed om stil te staan bij het overdragen van uw bedrijf; daar zijn namelijk zeer gunstige faciliteiten voor. U kunt er van uitgaan dat dit een besparing van wel 20% oplevert wanneer we het overdragen van ondernemingsvermogen vergelijken met bijvoorbeeld het schenken van privé-vermogen.

Misschien wilt u ook niet graag nadenken over bedrijfsoverdracht omdat de angst leeft dat u uw invloed verliest.  Begrijpelijk, dat u hierover nadenkt. Oplossing voor deze barrière is door een Stichting Administratiekantoor (STAK) op te richten waarmee u het bestuur over uw onderneming kunt behouden. Uw kinderen krijgen in dat geval certificaten van aandelen die wel het eigendom, maar niet de zeggenschap over de onderneming vertegenwoordigen. U blijft daarna gewoon in dienst bij de onderneming en ontvangt een salaris.

Bij een onderneming voor de Inkomstenbelasting (IB-onderneming) is bovenstaande oplossing echter niet mogelijk. Bij schenking van het ondernemingsvermogen zult u in dat geval –althans juridisch – invloed verliezen op de gang van zaken.

Schenking van uw onderneming en de inkomstenbelasting

Bij vervreemding van uw Aanmerkelijk Belang bent u normaal gesproken 25% belasting verschuldigd over het verschil tussen de vervreemdings- en de verkrijgingsprijs. Maar gelukkig is er sinds 2010 een faciliteit in de Inkomstenbelasting, die ervoor zorgt dat u niet hoeft af te rekenen; de claim wordt doorgeschoven. Aan deze faciliteit zijn wel voorwaarden verbonden; uw kinderen moeten tenminste 3 jaar in dienst zijn geweest van de ondeneming. De wet geeft niet aan hoe het  dienstverband er precies uit moet zien. Graag adviseren wij u hierover. In ieder geval verdient het aanbeveling om uw kind(eren) tijdig op de loonlijst te plaatsen.

Bij schenking van een IB-onderneming is het mogelijk om afrekening over stille reserves en Goodwill te voorkomen. Ook hier dienen de kinderen minimaal  3 jaar in dienst te zijn geweest.

Schenking van uw onderneming  en de schenkbelasting

De faciliteit in de Successiewet regelt dat onder voorwaarden tot de vrijstelling geen schenkbelasting is verschuldigd en – mocht er wel schenkbelasting verschuldigd zijn – hier rentedragend uitstel van betaling voor verleend wordt. De vrijstellingen zijn ruim:

In 2012 geldt een vrijstelling van € 1.006.000. Over het meerdere is 83% vrijgesteld.

De faciliteit is van toepassing op het ondernemingsvermogen: dat is de waarde van de objectieve (zeg maar: de “echte”) onderneming.  Wanneer er in de onderneming ook beleggingsvermogen aanwezig is, wordt 5% hiervan vrijgesteld. Om gebruik te kunnen te kunnen maken van deze faciliteit moet worden voldaan aan twee voorwaarden:

  • U moet als schenker de onderneming 5 jaar hebben gedreven;
  • Uw kind(eren) moet(en) de onderneming minimaal 5 jaar voortzetten.

De faciliteit is een voorwaardelijke vrijstelling.

Stel dat uw kind(eren) de onderneming niet 5 jaar voortzet(ten) dan wordt alsnog een aanslag opgelegd.

U begrijpt dat er vele voordelen zijn te behalen wanneer u op een zorgvuldige manier uw onderneming overdraagt aan uw kinderen. Dit vereist een zorgvuldige planning.

Dat geldt voor uw privé vermogen net zo goed als voor uw ondernemingsvermogen.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten