Ondernemingsraad en Privacy

Gepubliceerd op: 04/06/2021

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
088 20 60 600

info@hautlegal.nl

 
Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Leestijd: 2 minuten

Inleiding

Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn verplicht om rekening te houden met de privacy van hun werknemers. De ondernemingsraad (OR) speelt hier een doorslaggevend rol in. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft, om de OR hierin te ondersteunen, het OR-privacyboekje gepubliceerd.

Ondernemingsraad

In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is bepaald dat de werkgever de OR moet vragen om in te stemmen met regelingen waarvoor persoonsgegevens van werknemers worden verwerkt. De werkgever moet de OR om een oordeel vragen bij:

  1. een regeling omtrent het verwerken alsmede de bescherming van persoonsgegevens van de personen die in de onderneming werkzaam zijn;
  2. regelingen inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de personen die in de onderneming werkzaam zijn (ofwel personeelsvolgsystemen).

 

(1)Regeling omtrent het verwerken alsmede de bescherming van persoonsgegevens van de personen die in de onderneming werkzaam zijn
Dit instemmingsrecht heeft met name betrekking op het aanleggen van persoonsregistraties, en op de door de werkgever opgestelde regelingen over het verzamelen, bewaren, gebruiken en beveiligen van deze persoonsgegevens. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan het besluit tot het machtigen van een collega en/of leidinggevende om toegang te kunnen verlenen tot de mailbox van andere collega-werknemers.

(2) Regelingen op het gebied van personeelsvolgsystemen
Bij personeelsvolgsysteem kun je denken aan cameratoezicht, gps-systemen, tijdsregistratiesystemen, software die bijvoorbeeld toetsaanslagen, e-mailverkeer en/of internetgebruik van werknemers registreert. Deze regelingen komen veel voor in ondernemingen. Indien deze regelingen zijn bedoeld als ‘waarneming’ of ‘controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties’ van de werknemers dan moet deze regeling worden voorgelegd aan de OR. Doet de werkgever dit niet, dan is het besluit niet geldig (nietig).

Instemming van de OR – voor de hierboven genoemde regelingen – is alleen nodig als deze gelden voor alle of in de groep onderneming werkzame werknemers. Voor individuele werknemers hoeft geen instemming van de OR te worden gevraagd.

OR-privacyboekje

In het OR-privacyboekje worden, kortgezegd, de volgende vragen behandeld:

  • Wanneer heeft de OR instemmingsrecht? Wat zijn persoonsgegevens en wanneer is sprake van verwerking?
  • Wat zijn de belangrijkste privacyregels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Welke vragen dient de OR te stellen om te controleren of de plannen van de werkgever AVG-proof zijn?
  • Welke toetsingsvragen dient de OR te stellen als de werkgever van plan is een personeelsvolgsysteem te gaan gebruiken?

Het OR-privacyboekje biedt de OR handvatten voor de toepassing van het instemmingsrecht en AVG. In de praktijk zijn de situaties, echter niet altijd zwart wit. Zo is het niet altijd glashelder of de OR in het desbetreffende geval instemmingsrecht heeft en zullen de genoemde toetsingsvragen afhangen van de te gebruiken regelingen.

Wil je meer weten over de WOR, of heb jij vragen, omdat je lid bent van de OR neem dan contact op met de arbeidsrechtadvocaten Maria Ok en Alexander Claus onder 023-5310060.

ADVOCATENKANTOOR HAUT LEGAL & TAX

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Maria Ok

Advocaat sinds 2018, gespecialiseerd in arbeidsrecht en huurrecht.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Faillissement en herstructurering
Leestijd: < 1 minuut Vanaf 1 januari 2021 is de WHOA van kracht. Deze wet biedt ondernemers de mogelijkheid een onderhands akkoord met hun schuldeisers (en aandeelhouders) tot stand te brengen. Hierdoor kunnen schulden worden gesaneerd en kan een dreigend faillissement…
01-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 3 minuten Statutair bestuurders die ook werknemers zijn in de naamloze of besloten vennootschap kunnen ook worden ontslagen. In dit stappenplan zie je hoe dit te werk gaat. Stap 1. Stel vast wie bevoegd is tot het ontslag van de…
30-04-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Statutair bestuurder De statutair bestuurder heeft meestal een dubbele rechtsverhouding met de rechtspersoon, namelijk een arbeidsrechtelijke relatie als directeur-werknemer en een vennootschapsrechtelijke relatie als directeur-bestuurder. Voor de statutair bestuurder die tevens werknemer is, gelden bijzondere regels die afwijken…
30-04-2021

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten