ONDERNEMINGSRECHT

Heemstede

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Ondernemingsrecht advocaat nodig?

In het ondernemingsrecht spelen overeenkomsten een belangrijke rol. U kunt daarbij denken aan overeenkomsten met opdrachtgevers of leveranciers, distributieovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, managementovereenkomsten, overeenkomsten van samenwerking of overname.

Haut Legal & Tax Advocaten heeft ruime ervaring met de het opstellen en beoordelen van overeenkomsten. Bovendien kunnen wij u bijstaan bij problemen die u heeft na aanleiding van een overeenkomst, denk bijvoorbeeld aan het niet nakomen van de overeenkomst door degene met wie u deze bent aangegaan. Aangezien vaak ook algemene voorwaarden een belangrijke rol spelen bij de overeenkomsten, adviseren wij u over uw algemene voorwaarden of die van een ander.

“Ondernemingsrecht gaat echter over meer dan alleen overeenkomsten”

Het omvat ook het rechtspersonenrecht. Wij adviseren u uiteraard graag over de ins en outs van de verschillende rechtspersonen. Zowel met de B.V. (besloten vennootschap), N.V. (naamloze vennootschap), coöperatie, v.o.f. (vennootschap onder firma), vereniging, stichting en eenmanszaak hebben wij ruime ervaring.
Ook kunnen wij u adviseren en bijstaan in fusies en overnames, management buy-ins/buy-outs, geschillen tussen aandeelhouders, joint ventures en andere samenwerkingsvormen en reorganisaties.

Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Fusies en overnames

Bedrijfsfusies, overnames, herstructureringen of nieuwe samenwerkingsverbanden vergen een goede voorbereiding. Veelal is het een intensief proces waarin onder hoge druk snel de juiste beslissingen genomen moeten worden.