Onderzoeksplicht verkopende makelaar

Gepubliceerd op: 23/10/2014

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

Op 17 oktober jl. heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan of de voor de verkoper optredende makelaar verplicht is om ten behoeve van een (potentiële) koper onderzoek te doen naar hypotheekrechten of beslagen op het te verkopen onroerend goed, dan wel te waarschuwen voor de mogelijkheid daarvan.

 

De Hoge Raad oordeelt dat de vraag of een makelaar die voor de verkoper optreedt, jegens een (potentiële) koper voldoende zorgvuldig heeft gehandeld, dient te worden beantwoord aan de hand van de omstandigheden van het geval. Dat zou anders zijn als de (potentiële) koper aan de verkopende makelaar zou hebben gevraagd of het perceel bezwaard was.

 

In beginsel geldt dat op grond van de redelijkheid en billijkheid op de verkoper van onroerend goed een mededelingsplicht rust met betrekking tot de hem bekende informatie die voor de (potentiële) koper van essentieel belang is. Het gaat dan om de bij informatie welke bij de verkoper bekend is. Alleen in bijzondere omstandigheden zal een verkoper en ook de makelaar van de verkoper een onderzoeksplicht hebben om bepaalde informatie te vergaren en te delen. In het geval de (potentiële) koper aan de verkopende makelaar bijvoorbeeld expliciet vraagt naar het bestaan van een erfdienstbaarheid dan kan, volgens de heersende rechtspraak, de verkopende makelaar niet zonder nader onderzoek stellig een ontkennend antwoord geven.

 

Het uitgangspunt blijft echter dat de verkoper naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in de regel niet is gehouden tot het doen van onderzoek in het belang van de koper. Bij gebreke van bijzondere (bijkomende) omstandigheden, valt dan inderdaad ook niet in te zien waarom een verkopersmakelaar, handelend ten behoeve van de verkoper als zijn opdrachtgever, wel (eerder) tot een dergelijk onderzoek gehouden zou zijn.

 

Voor kopers is en blijft het belangrijk om bij de aankoop van onroerende zaken zich volledig te laten informeren over de fysieke eigenschappen van de onroerende zaak en zo nodig daarover nadere vragen te stellen. In sommige gevallen kan de onderzoeksplicht zover gaan dat van een (potentiële) koper verwacht wordt dat hij een bouwkundig onderzoek laat uitvoeren, vooral bij oudere onroerende zaken waarbij gebreken verwacht kunnen worden. De (potentiële) koper mag overigens wel uitgaan van de juistheid van de door de verkoper gedane mededelingen. Laat een (potentiële) koper na om vragen te stellen of een onderzoek in te stellen, dan kan een feitenrechter dat in het nadeel uitleggen van de koper.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten