Ontbinding besloten vennootschap

Het beëindigen van een besloten vennootschap (BV) kan op verschillende manieren gebeuren. Zo kan de opheffing van een BV een gevolg zijn van een faillissement indien er geen (bekende) baten meer zijn. Een andere mogelijkheid is opheffing van een BV op basis van een besluit van de aandeelhouder(s).

Gevolgen ontbinding

We krijgen regelmatig de vraag of na ontbinding van een BV het daarmee gedaan is. Antwoord op die vraag is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Een ontbonden vennootschap die (op een later moment) nog wel bekende baten (vermogen) heeft, zal pas ophouden te bestaan, zodra vereffening van die baten heeft plaatsgevonden. Bij vereffening moet de BV aan de naam toevoegen ‘in liquidatie’. Bij vereffening moet het aanwezige vermogen te gelde worden gemaakt en de schulden worden voldaan. Indien er meer schulden zijn dan baten, zal de aangewezen vereffenaar het batig saldo naar rato moeten verdelen. Alles wat overblijft, komt toe aan de aandeelhouders. De vereffenaar moet in dat kader een rekening en verantwoording opmaken. Deze rekening en verantwoording kan worden ingezien bij de Kamer van Koophandel. Indien schuldeisers het hier niet mee eens zijn, kunnen zij binnen twee maanden na deponering in verzet komen.

Ontbinding en faillissement

Indien tijdens de vereffening blijkt dat de onderneming meer schulden heeft dan baten, dan kan het faillissement van de BV worden aangevraagd. De rechtbank zal een faillissement uitspreken, indien de BV haar opeisbare schulden niet meer kan betalen. Ook zal de rechter gaan toetsen of er nog belang is bij een faillissement. Als er namelijk helemaal geen baten meer zijn dan heeft de benoeming van een curator geen enkele zin en zal de rechtbank het faillissement ook niet uitspreken. Dat is weer anders als de bestuurders fouten hebben gemaakt en mogelijk privé aansprakelijk kunnen worden gesteld. We spreken dan van de aanwezigheid van een latente bate.

Turoboliquidatie BV

Turboliquidatie is een snelle en goedkope manier om een vennootschap te ontbinden. Men kan alleen voor deze mogelijkheid kiezen, indien de vennootschap geen (latente) baten meer heeft. Bij een turboliquidatie vindt geen vereffening plaats en evenmin moet een kennisgeving in een landelijk dagblad of Staatscourant worden gedaan. Een turboliquidatie kan worden geëffectueerd door een formeel aandeelhoudersbesluit en door het besluit tezamen met het noodzakelijke formulier van de KvK in te dienen bij de Kamer van Koophandel. Na het besluit houdt de vennootschap onmiddellijk op te bestaan.

Omdat turboliquidatie op een laagdrempelige manier kan plaatsvinden en geen curator of rechter aan te pas komt, ligt misbruik van deze manier van ontbinden op de loer. In de praktijk doet zich regelmatig de situatie voor dat kort voor liquidatie nog vermogen onttrokken wordt aan de vennootschap of selectieve betalingen worden gedaan. Mede hierdoor is recentelijk een wetsvoorstel aanhangig gemaakt om de positie van crediteuren te verbeteren. Meer informatie over dit wetsvoorstel en de gevolgen daarvan leest u hier.

Juridisch advies

Heeft u naar aanleiding van dit blog nog vragen of wenst u tot ontbinding van uw onderneming over te gaan? HAUT Legal & Tax is een advocatenkantoor, gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, waaronder liquidaties van ondernemingen. Bij vragen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Faillissement en herstructurering
hautlegal

Victor Kruit bij BNR Nieuwsradio

We zijn trots om te delen dat onze eigen V.H.B. (Victor) Kruit, van Haut Legal, onlangs te gast was in de boeiende podcast ‘Onder curatoren’

Lees verder »

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten