HAUT Legal & Tax advocaten

Ontslag op staande voet wegens lezen van Privé mail werkgever?

Ontslag op staande voet wegens lezen van Privé mail werkgever?

De laatste tijd is de privacy op de werkvloer veelvuldig aan de orde gekomen. Camera’s op de werkplek, werkgevers die het internetverkeer en de e-mail van hun werknemers checken en ook het controleren van de facebook- en twitteraccounts is in de rechtspraak van het afgelopen jaar veel aan de orde gekomen. Maar hoe oordeelt de rechter als de werknemer de privacy van de werkgever schendt? Vorige maand heeft de kantonrechter in Breda een vonnis gewezen in een dergelijke zaak. In deze zaak ging het om een werkneemster die de privémail van haar bazen heeft gelezen. Gedurende de zaak kwam echter naar voren dat ook de werkgever ook het nodige op zijn kerfstok heeft.

In casu werd de werkneemster door werkgever op staande voet ontslagen. Om zeker te zijn van het feit dat de arbeidsovereenkomst met de werkneemster ook daadwerkelijk beëindigd was spande de werkgever daarnaast de hier aan de orde zijnde ontbindingsprocedure aan bij de kantonrechter. In deze procedure voerde de werkgever aan dat de werkneemster geld verduisterd zou hebben, geknoeid zou hebben met de administratie, een computer voor zichzelf besteld zou hebben en een telefoonabonnement op kosten van de werkgever zou hebben afgesloten en om zelf privé te gebruiken. Daarnaast zou ze de privémail van haar twee bazen hebben gelezen. 

De rechter concludeert dat de werkgever te weinig bewijs heeft overlegd voor het grootste deel van de verwijten die gemaakt zijn aan het adres van de werkneemster. Het lezen van de privémail van haar twee bazen acht de rechter echter wel bewezen. De werkneemster heeft namelijk de mails die zij had gelezen in de procedure overgelegd om zich op de inhoud te beroepen.

Uit deze e-mails blijkt dat de werkgever is gaan zoeken naar een mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met werkneemster te beëindigen. Dit blijkt onder meer uit de volgende citaten uit de betreffende e-mails: “Hierbij even een paar ideeën over een mogelijke ontslag procedure/tactiek.”, “Ik denk wel dat het verstandig is … of wij dit goed kunnen uitmelken ….”, ”nuclere optie. De bonnen waar contant geld is verdwenen uitspitten en tegen haar gebruiken.”, “haar houding met de verhuizing uitbuiten om haar demotivatie aan te tonen.”, “Wij moeten een pestcampagne opzetten als zij weer komt werken.”, “nieuwe werkuren, … Hierdoor komt ze flink in de file te staan, als ze pas om vijf uur gaat.”.

Volgens de kantonrechter heeft de werkneemster ernstig verwijtbaar gehandeld. En dat rechtvaardigt dan ook een ontbinding op grond van een ernstig verstoorde arbeidsrelatie. Maar ook de werkgever heeft volgens de rechter ernstig verwijtbaar gehandeld. Van een goed werkgever mag immers verwacht worden dat hij een werknemer een kans geeft zich te verbeteren in een zogenoemd verbetertraject. Dit is in casu duidelijk niet gebeurd. Het voorgaande tegen elkaar afgewogen is de kantonrechter van oordeel dat het niet alleen werkneemster mag zijn die de dupe wordt van de ontstane situatie. De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst beëindigd, maar heeft daarbij wel aan werkneemster een ontbindingsvergoeding toegekend van € 10.000,-.

Ondanks de vergoeding wordt het bekijken van de privémail van werkgever door een werknemer wordt dus wel degelijk ernstig verwijtbaar geacht. Naast de werkgever kan nu ook de werknemer niet meer straffeloos de privacy schenden.

Kantonrechter Breda 13 februari 2013 (LJN BZ1215)

Teruggebeld worden?

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.

Expertises

Recente artikelen

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten