HAUT Legal & Tax advocaten

Onuitkeerbaar dividend binnen de vennootschap

Onuitkeerbaar dividend binnen de vennootschap

Als aandeelhouder van een vennootschap heb je recht op winst, ook wel dividend genoemd. Als het goed gaat met de onderneming, verwacht je als aandeelhouder dan ook een dividenduitkering. Zo vanzelfsprekend is dat echter niet. Voordat er winst wordt uitgekeerd, moet er bijvoorbeeld een uitkeringstoets gedaan worden. In dit blog sta ik stil bij wanneer dividend kan worden uitgekeerd en welke regels in acht moeten worden genomen.

Wettelijke en statutaire reserves

Een vennootschap kan winst uitkeren ten laste van de reserves voor zover het vrije (uitkeerbare) reserves betreft. De wettelijke en statutaire reserves zijn gebonden reserves die steeds gereserveerd worden voor een bepaalde bestemming en derhalve niet (rechtstreeks) kunnen worden uitgekeerd.

Statutaire reserves zijn reserves die moeten worden aangehouden voor een bepaalde bestemming op grond van de statuten. Een statutair voorschrift kan bijvoorbeeld bepalen dat op aandelen van een bepaalde soort geen winst wordt uitgekeerd, maar deze wordt gereserveerd ten behoeve van de houders van deze soort aandelen (“winstreserves”).

Wat is een uitkeringstoets en wie beslist over het uitkeren van dividend?

De aandeelhouders kunnen een aandeelhoudersbesluit nemen met betrekking tot het uitkeren van winst. Uitkeringen die ten laste van de winst worden gedaan of ten laste van de vrije reserves, zijn gebonden aan een balanstest en een uitkeringstoets. Op grond van artikel 2:216 lid 2 BW (voor de besloten vennootschap) moet het bestuur een uitkeringstoets of uitkeringstest doen bij het wel of niet goedkeuren van een aandeelhoudersbesluit tot het uitkeren van winst. Het enkel nemen van een dividendbesluit is dus niet voldoende. Pas als het bestuur naar aanleiding van een uitkeringstoets een goedkeuring heeft verleend, kan worden uitgekeerd. Deze uitkeringstoets houdt, kort gezegd, in dat het bestuur moet beoordelen of de vennootschap na dividenduitkering haar opeisbare schulden, dus haar schuldeisers, nog kan betalen. Ook is uitkering alleen mogelijk voor zover het eigen vermogen groter is dan de verplichte reserves. Wanneer het bestuur ten onrechte een uitkeringsbesluit neemt, dan kan dat leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. Ook bestaat het risico dat de aandeelhouder, die wist dat uitkering van de winst zou leiden tot benadeling van de schuldeisers, het ontvangen bedrag terug moet betalen.

Dividenduitkering bij verlies

Het is niet ongebruikelijk dat ondernemingen bij verlies nog steeds winst uitkeren uit de reserves. Indien het uitkeren van het dividend, de bedrijfsvoering niet in gevaar brengt, is het uitkeren van dividend uit de reserves toegestaan. Dividend kan overigens ook in aandelen worden uitgekeerd. Dit wordt ook wel stockdividend genoemd.

Juridisch advies

Bent u voornemens om winst uit te keren of heeft u hier nog aanvullende vragen over, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor. HAUT Legal & Tax is een advocatenkantoor, gespecialiseerd in het ondernemingsrecht.

Teruggebeld worden?

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Advocaten Haarlem en Utrecht
Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.

Expertises

Recente artikelen

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten