Onuitkeerbaar dividend binnen de vennootschap

Als aandeelhouder van een vennootschap heb je recht op winst, ook wel dividend genoemd. Als het goed gaat met de onderneming, verwacht je als aandeelhouder dan ook een dividenduitkering. Zo vanzelfsprekend is dat echter niet. Voordat er winst wordt uitgekeerd, moet er bijvoorbeeld een uitkeringstoets gedaan worden. In dit blog sta ik stil bij wanneer dividend kan worden uitgekeerd en welke regels in acht moeten worden genomen.

Wettelijke en statutaire reserves

Een vennootschap kan winst uitkeren ten laste van de reserves voor zover het vrije (uitkeerbare) reserves betreft. De wettelijke en statutaire reserves zijn gebonden reserves die steeds gereserveerd worden voor een bepaalde bestemming en derhalve niet (rechtstreeks) kunnen worden uitgekeerd.

Statutaire reserves zijn reserves die moeten worden aangehouden voor een bepaalde bestemming op grond van de statuten. Een statutair voorschrift kan bijvoorbeeld bepalen dat op aandelen van een bepaalde soort geen winst wordt uitgekeerd, maar deze wordt gereserveerd ten behoeve van de houders van deze soort aandelen (“winstreserves”).

Wat is een uitkeringstoets en wie beslist over het uitkeren van dividend?

De aandeelhouders kunnen een aandeelhoudersbesluit nemen met betrekking tot het uitkeren van winst. Uitkeringen die ten laste van de winst worden gedaan of ten laste van de vrije reserves, zijn gebonden aan een balanstest en een uitkeringstoets. Op grond van artikel 2:216 lid 2 BW (voor de besloten vennootschap) moet het bestuur een uitkeringstoets of uitkeringstest doen bij het wel of niet goedkeuren van een aandeelhoudersbesluit tot het uitkeren van winst. Het enkel nemen van een dividendbesluit is dus niet voldoende. Pas als het bestuur naar aanleiding van een uitkeringstoets een goedkeuring heeft verleend, kan worden uitgekeerd. Deze uitkeringstoets houdt, kort gezegd, in dat het bestuur moet beoordelen of de vennootschap na dividenduitkering haar opeisbare schulden, dus haar schuldeisers, nog kan betalen. Ook is uitkering alleen mogelijk voor zover het eigen vermogen groter is dan de verplichte reserves. Wanneer het bestuur ten onrechte een uitkeringsbesluit neemt, dan kan dat leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. Ook bestaat het risico dat de aandeelhouder, die wist dat uitkering van de winst zou leiden tot benadeling van de schuldeisers, het ontvangen bedrag terug moet betalen.

Dividenduitkering bij verlies

Het is niet ongebruikelijk dat ondernemingen bij verlies nog steeds winst uitkeren uit de reserves. Indien het uitkeren van het dividend, de bedrijfsvoering niet in gevaar brengt, is het uitkeren van dividend uit de reserves toegestaan. Dividend kan overigens ook in aandelen worden uitgekeerd. Dit wordt ook wel stockdividend genoemd.

Juridisch advies

Bent u voornemens om winst uit te keren of heeft u hier nog aanvullende vragen over, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor. HAUT Legal & Tax is een advocatenkantoor, gespecialiseerd in het ondernemingsrecht.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Faillissement en herstructurering
hautlegal

Victor Kruit bij BNR Nieuwsradio

We zijn trots om te delen dat onze eigen V.H.B. (Victor) Kruit, van Haut Legal, onlangs te gast was in de boeiende podcast ‘Onder curatoren’

Lees verder »

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten