Opzeggronden voor verhuurder woonruimte

Gepubliceerd op: 07/12/2015

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

Door de grote bescherming voor huurders heeft de verhuurder niet veel mogelijkheden om de huurovereenkomst van woonruimte op te zeggen. Op grond van artikel 7:274 lid 1 Burgerlijk Wetboek kan de verhuurder hiervoor de volgende limitatieve opzeggingsgronden gebruiken: wanprestatie, de woonruimte dringend nodig voor eigen gebruik, wijziging van het huurcontract, een geldend bestemmingsplan en een opzeggingsgrond met betrekking tot onzelfstandige woning die we hier buiten beschouwing laten. De rechter dient te beslissen over het verzoek van de verhuurder tot opzegging. De gronden tot opzegging worden door de rechter strikt toegepast en niet in alle gevallen toegewezen.

Wanprestatie

Wanneer de huurder zich niet als goed huurder gedraagt, mag de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen. Wat houden deze gedragingen in? Hierbij kan gedacht worden aan een te grote betalingsachterstand of als de huurder voor ernstige overlast zorgt, dit kan ook overlast zijn die de huurder aan buren veroorzaakt.

Eigen gebruik

De verhuurder mag ook de huurovereenkomst opzeggen wanneer de verhuurder de ruimte dringend nodig heeft voor eigen gebruik. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden waarin de huurder nog altijd sterk wordt beschermd. De eerste voorwaarde is dat de verhuurder de woning zelf dringend nodig heeft, maar hierin moet het belang van de verhuurder zwaarder wegen dan het belang van de huurder. De tweede voorwaarde is dat de huurder passende en bovendien vervangende woonruimte moet kunnen krijgen.

Contract wijziging

De verhuurder kan voorstellen het contract te wijzigen. Mocht de verhuurder dit doen en is de wijziging bovendien redelijk, maar stemt de huurder niet in, dan kan de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen. Het wijzigingsvoorstel mag niet gaan over de huurprijs of de servicekosten.

Bestemmingsplan

De verhuurder mag de huurovereenkomst opzeggen als hij op de plaats van de woning een gebouw wil neerzetten dat past in het bestemmingsplan. Deze reden zal niet vaak voorkomen bij huur van particulieren maar wel bij huur van woningcorporaties of andere instanties.

Conclusie

Wanneer een van bovengenoemde gronden van toepassing zijn en ver verhuurder de huurovereenkomst (tijdig) opzegt,  dan is de huurovereenkomst beëindigd indien de huurder hiermee akkoord gaat.  Indien de huurder niet akkoord gaat binnen 6 weken, dan loopt de huurovereenkomst door. De verhuurder moet naar de rechter stappen om het huurcontract op te zeggen. Uiteindelijk zal het dan de rechter zijn die beslist over de opzegging van het huurcontract. Bovenstaande geldt ook voor een huurovereenkomst voor bepaalde tijd. Deze eindigt niet automatisch na afloop van de huurperiode. De verhuurder moet de huurovereenkomst altijd opzeggen!

[dt_gap height=”10″][dt_call_to_action content_size=”normal” text_align=”left” background=”fancy” line=”true” style=”0″ animation=”right”]Wilt u meer informatie omtrent dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met een van de advocaten van Siebert & Bevcker (023-5310060) of mailen naar info@siebert-becker.nl[/dt_call_to_action]

 

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten