Particuliere of Professionele borg?

Het kan van veel uitmaken of u zich als particuliere of als professionele borg garant stelt. Voorbeeld van het eerste geval is de vader die instaat voor het terugbetalen van de lening van zijn zoon en een voorbeeld van het tweede geval is de directeur die zich garant stelt voor de schulden van zijn bedrijf, zodat hij extra financiering kan krijgen.

Volgens de wet is een particuliere borgtocht een borg die is aangegaan door een natuurlijk persoon die (1) niet handelt in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf en (2) ook niet handelt ten behoeve van de normale uitoefening van – wat ongenuanceerd gezegd – het bedrijf waarvan hij directeur en grootaandeelhouder is. Een professionele borgtocht is simpel gezegd een niet-particuliere borgtocht.

De particuliere borg wordt door de wet beschermd onder meer doordat deze de toestemming van de echtgenoot of geregistreerd partner nodig heeft. Dat is ook vereist als de borg op huwelijkse voorwaarden is gehuwd. Is die toestemming niet gegeven, dan kan de borgtocht nietig worden verklaard. Daarvoor is gekozen om de echtgenoten in het belang van het gezin, tegen elkaar te beschermen. Een borgstelling kan immers een groot financieel risico met zich meebrengen. Tevens geldt voor een particuliere borg dat een maximumbedrag moet zijn afgesproken waarvoor de borg garant staat. Als dat niet is gebeurd, dan is de borgtocht niet geldig. De overeenkomst van borgtocht volgens welke een borg instaat voor de schulden van zijn zoon – zonder dat een maximum is bepaald – is dus niet geldig. Een particuliere borgtocht kan voorts slechts worden bewezen door een ondertekend geschrift. Een toezegging om borg te staan is dus niet voldoende. Tenslotte bepaalt de wet dat een particuliere borgtocht die is aangegaan voor toekomstige schulden meteen kan worden opgezegd als deze niet voor een bepaalde duur geldt. Is echter wel een bepaalde duur afgesproken waarvoor zij geldig is, dan kan de borgtocht in ieder geval na vijf jaar worden opgezegd. De borgtocht geldt bij opzegging voor de op dat moment bestaande schulden.

Bovenstaande extra eisen gelden niet bij een professionele borgtocht. In het algemeen zal daarvan sprake zijn indien u heeft gehandeld ten behoeve van de normale uitoefening van uw bedrijf en u alleen of met uw medebestuurders de meerderheid van de aandelen heeft.

Conclusie is dat een particuliere borgtocht met veel waarborgen wordt omgeven en dat secuur te werk moet worden gegaan bij het opstellen daarvan.

Als u vragen heeft over het bovenstaande, neem dan vrijblijvend contact op met een van de advocaten van Siebert & Becker Advocaten. Zij zijn voor u bereikbaar op het nummer 023-5310060.

 

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

AKKOORD IN FAILLISSEMENT

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten