Partner- en kinderalimentatie

Partner- en kinderalimentatie

Onderdeel van de echtscheidingsprocedure is de vaststelling van de partner- en kinderalimentatie. Het is van groot belang om u hierover goed te laten adviseren omdat het om een langdurige financiële verplichting gaat met vergaande gevolgen. Een cijfermatig en fiscaal goed onderlegde advocaat kan daarbij voor u het verschil maken. De advocaten van Haut Legal & Tax kunnen alimentatieberekeningen opstellen en onderhandelingen voeren over de verschuldigde alimentatie. Indien noodzakelijk kunnen wij voor u procederen.

Indien een of beide partners een inkomen heeft uit een onderneming, zoals een eenmanszaak of B.V., kunnen wij voor u een financiële analyse maken. Beoordeeld dient te worden welk inkomen de ondernemer kan genereren zonder dat de continuïteit van onderneming in gevaar komt. Onze kennis van het jaarrekeningenrecht en het fiscale recht komt dan ook goed van pas. Een ondernemer met een B.V. bepaalt zelf de hoogte van zijn salaris. Dit salaris is echter niet altijd leidend bij het berekenen van de alimentatie. Wellicht blijkt uit financiële positie van vennootschap dat aanvullende dividenduitkeringen mogelijk zijn. Kijk hier voor meer informatie over de alimentatieberekening van een dga.

Ook bij ingewikkelde ondernemingsstructuren kunnen wij u adviseren over uw rechten en verplichtingen op het gebied van partner- en kinderalimentatie.

Ons kantoor beschikt over professionele software om goede alimentatieberekeningen op te stellen. Uiteraard zullen wij u zodanig adviseren dat u niet teveel betaald of juist te weinig alimentatie ontvangt. Wij zijn de op de hoogte van de relevante wetgeving, jurisprudentie en alimentatierichtlijnen.

Ook kunnen wij voor u een wijzigingsverzoek indienen bij de rechtbank. Dit is mogelijk indien de overeengekomen of door de rechtbank vastgestelde alimentatie niet meer juist is omdat de situatie is gewijzigd. Het kan zijn dat uw onderneming minder winst maakt of dat u een grote investering moet doen. Indien de wederpartij na overleg niet instemt met een aanpassing kunnen wij u bijstaan bij het indienen van een verzoekschrift tot wijziging van de alimentatie bij de rechtbank.

Wilt u meer weten over het echtscheidingsrecht of over partner- en kinderalimentatie neem dan contact op met Haut Legal & Tax

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten