Pas op voor het nieuwe aftrektarief partneralimentatie!

Gepubliceerd op: 22/02/2019

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
088 20 60 600

info@hautlegal.nl

 
Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Leestijd: 3 minuten

In de aankomende jaren zal de alimentatiepraktijk een aantal ingrijpende veranderingen ondergaan. Zoals we eerder hebben geschreven is het Wetsvoorstel herziening partneralimentatie inmiddels doorgedrongen tot de Eerste Kamer, wat vanaf 2020 een aanzienlijke matiging van de duur van de partneralimentatie zou kunnen betekenen. Maar ook fiscaalrechtelijk is er reeds een belangrijke wijziging aangenomen: de sociale vlaktaks die vanaf dit jaar geleidelijk wordt ingevoerd. Dit brengt onder meer met zich mee dat het aftrekken van partneralimentatie niet meer kan geschieden tegen het gunstige tarief van 51,75% (zoals in 2019), maar slechts tegen het tarief van 37,05% (in 2023). Het tarief wordt vanaf 1 januari 2020 elk jaar ca. 3% afgebouwd. Wat betekent dit voor uw alimentatie? In dit artikel worden de gevolgen van deze tariefswijziging besproken en wordt er kort aandacht besteed aan de mogelijkheden om nog te profiteren van het hogere aftrektarief vóór 2020.

Beperking van aftrekposten

In het algemeen kunt u aftrekposten aftrekken van uw box 1-inkomen, waardoor u minder inkomstenbelasting betaalt. Zoals hiervoor aangegeven wordt het tarief waaronder deze kosten kunnen worden afgetrokken geleidelijk afgebouwd. Concreet zal dit betekenen dat als u meer dan € 68.506 op jaarbasis aan inkomen genereert, dat u geleidelijk elk jaar minder fiscaal voordeel zal hebben van deze aftrekposten. De afbouwregeling is als volgt:

Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 en verder
Maximaal aftrektarief partneralimentatie 51,75% 46% 43% 40% 37,05%

 

Vooral indien bij het berekenen van de hoogte van de alimentatie rekening is gehouden met het fiscale voordeel van de 52%-aftrek kan dit reden zijn om uw alimentatie te laten herberekenen. In die situatie wordt u namelijk geacht meer alimentatie te betalen dan uw draagkracht in de komende jaren zou toelaten, zeker gezien alimentatie van rechtswege elk jaar stijgt vanwege de wettelijke indexering.

Herziening van uw partneralimentatie

HAUT Legal & Tax kan u bijstaan met het herberekenen van uw alimentatie. We zien hierbij in het bijzonder aanleiding toe indien het fiscale voordeel inderdaad is meegenomen bij de berekening, zoals hiervoor geschetst. Als kan worden aangetoond dat uw draagkracht in de komende jaren in grote mate negatief beïnvloed wordt door de nieuwe regeling, dan kunt u dit gebruiken om met uw ex-partner een nieuwe overeenstemming te bereiken. Indien uw ex-partner hier niet aan mee wil werken, dan kunnen wij samen met u een verzoek tot herziening van de alimentatie bij de rechtbank. Wij adviseren u wel snel te handelen; het nieuwe tarief zal naar verwachting tot een zeer grote stroom aan wijzigingsverzoeken leiden. Door snel te handelen voorkomt u dat uw zaak potentieel pas na een jaar bij de rechtbank kan worden aangebracht.

Het afkopen van uw partneralimentatie

Een andere mogelijkheid voor u is om de partneralimentatie in één keer af te kopen. Ook dit kan op korte termijn fiscaal aantrekkelijk zijn, omdat u in één keer een grote aftrekpost tegen het huidige tarief van 51,75% in mindering kunt brengen op uw inkomen. Deze optie is aan te raden als uw box 1-inkomen in ieder geval hoger is dan de te creëren aftrekpost. Ook kunt u overwegen de partneralimentatie gedeeltelijk af te kopen. Waar u wel rekening mee dient te houden is dat uw alimentatieplicht eindigt indien uw ex-partner binnen de afgesproken onderhoudstermijn met een nieuwe partner gaat samenwonen alsof zij gehuwd is (artikel 1:160 BW). Terugvorderen van eventueel te veel betaalde alimentatie is een lastige route, dus neem dit risico ter harte. Ook voor wat betreft de mogelijkheden omtrent het afkopen van uw partneralimentatie kunnen de specialisten van HAUT Legal & Tax familierechtelijk en fiscaalrechtelijk deskundig adviseren.

Conclusie: wacht niet te lang!

Wees zoals gezegd de grote stroom van herberekeningsverzoeken voor: neem contact met ons op indien er voor u aanleiding bestaat om te denken dat u te veel alimentatie betaalt of gaat betalen. Wij zullen bij de alimentatieberekening maatwerk leveren en rekening houden met alle mogelijke aftrekposten; zeker als u een onderneming heeft.

Advies

HAUT Legal & Tax is gespecialiseerd in de financiële en fiscale aspecten van de echtscheiding. Met name bij echtscheidingen waarbij een onderneming is betrokken is het van belang dat uw advocaat cijfermatige en fiscale kennis heeft. Deze kennis is ook van belang bij het opstellen van alimentatieberekeningen en het analyseren van de jaarrekening van de onderneming.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met specialisten van HAUT Legal & Tax.

Interessant artikel?

Onze advocaten staan je graag bij! Vul je naam en telefoonnumer in en wij bellen z.s.m. terug.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Expertisegebieden
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder, Werkgever en werknemer
Leestijd: 4 minuten Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere…
24-06-2021
Procederen
Leestijd: 3 minuten Procedure starten met steun Haut Legal Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van…
12-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Inleiding Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn…
04-06-2021
Nieuws
Leestijd: 2 minuten Als ondernemer heeft u waarschijnlijk gekozen voor huwelijkse voorwaarden. Verstandig, omdat op die manier het vermogen van uw partner (de niet-ondernemer) veilig is. In de meeste huwelijkse voorwaarden is een periodiek verrekenbeding opgenomen. En daar zit nu net…
15-10-2012
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Op grond van de ketenregeling uit het huidige artikel 7:668a BW wordt een vierde opeenvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangemerkt als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Maar geldt dit ook voor een arbeidsovereenkomst die met toestemming van de…
24-04-2014
Nieuws, Overige / Varia
Leestijd: 2 minuten Rechtsbijstandverzekering? Vrije advocaatkeuze!  Op 7 november 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat iedereen met een rechtsbijstandverzekering recht heeft op een door hem- of haarzelf vrij gekozen advocaat. Hierbij maakt het geen verschil…
25-09-2014
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd? De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Voor een werkgever die tenminste 20 werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen bevat de Wet melding collectie ontslag in artikel 3 lid 1 een meldplicht. De voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Beste client, Wij zijn trots u als client te mogen bedienen. Met alle mogelijke zorg zullen we uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat betekent dat we met u strijden voor het beste resultaat. Voor een up-to-date…
04-04-2012

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten