Pas op voor het nieuwe aftrektarief partneralimentatie!

Gepubliceerd op: 22/02/2019

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 3 minuten

In de aankomende jaren zal de alimentatiepraktijk een aantal ingrijpende veranderingen ondergaan. Zoals we eerder hebben geschreven is het Wetsvoorstel herziening partneralimentatie inmiddels doorgedrongen tot de Eerste Kamer, wat vanaf 2020 een aanzienlijke matiging van de duur van de partneralimentatie zou kunnen betekenen. Maar ook fiscaalrechtelijk is er reeds een belangrijke wijziging aangenomen: de sociale vlaktaks die vanaf dit jaar geleidelijk wordt ingevoerd. Dit brengt onder meer met zich mee dat het aftrekken van partneralimentatie niet meer kan geschieden tegen het gunstige tarief van 51,75% (zoals in 2019), maar slechts tegen het tarief van 37,05% (in 2023). Het tarief wordt vanaf 1 januari 2020 elk jaar ca. 3% afgebouwd. Wat betekent dit voor uw alimentatie? In dit artikel worden de gevolgen van deze tariefswijziging besproken en wordt er kort aandacht besteed aan de mogelijkheden om nog te profiteren van het hogere aftrektarief vóór 2020.

Beperking van aftrekposten

In het algemeen kunt u aftrekposten aftrekken van uw box 1-inkomen, waardoor u minder inkomstenbelasting betaalt. Zoals hiervoor aangegeven wordt het tarief waaronder deze kosten kunnen worden afgetrokken geleidelijk afgebouwd. Concreet zal dit betekenen dat als u meer dan € 68.506 op jaarbasis aan inkomen genereert, dat u geleidelijk elk jaar minder fiscaal voordeel zal hebben van deze aftrekposten. De afbouwregeling is als volgt:

Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 en verder
Maximaal aftrektarief partneralimentatie 51,75% 46% 43% 40% 37,05%

 

Vooral indien bij het berekenen van de hoogte van de alimentatie rekening is gehouden met het fiscale voordeel van de 52%-aftrek kan dit reden zijn om uw alimentatie te laten herberekenen. In die situatie wordt u namelijk geacht meer alimentatie te betalen dan uw draagkracht in de komende jaren zou toelaten, zeker gezien alimentatie van rechtswege elk jaar stijgt vanwege de wettelijke indexering.

Herziening van uw partneralimentatie

HAUT Legal & Tax kan u bijstaan met het herberekenen van uw alimentatie. We zien hierbij in het bijzonder aanleiding toe indien het fiscale voordeel inderdaad is meegenomen bij de berekening, zoals hiervoor geschetst. Als kan worden aangetoond dat uw draagkracht in de komende jaren in grote mate negatief beïnvloed wordt door de nieuwe regeling, dan kunt u dit gebruiken om met uw ex-partner een nieuwe overeenstemming te bereiken. Indien uw ex-partner hier niet aan mee wil werken, dan kunnen wij samen met u een verzoek tot herziening van de alimentatie bij de rechtbank. Wij adviseren u wel snel te handelen; het nieuwe tarief zal naar verwachting tot een zeer grote stroom aan wijzigingsverzoeken leiden. Door snel te handelen voorkomt u dat uw zaak potentieel pas na een jaar bij de rechtbank kan worden aangebracht.

Het afkopen van uw partneralimentatie

Een andere mogelijkheid voor u is om de partneralimentatie in één keer af te kopen. Ook dit kan op korte termijn fiscaal aantrekkelijk zijn, omdat u in één keer een grote aftrekpost tegen het huidige tarief van 51,75% in mindering kunt brengen op uw inkomen. Deze optie is aan te raden als uw box 1-inkomen in ieder geval hoger is dan de te creëren aftrekpost. Ook kunt u overwegen de partneralimentatie gedeeltelijk af te kopen. Waar u wel rekening mee dient te houden is dat uw alimentatieplicht eindigt indien uw ex-partner binnen de afgesproken onderhoudstermijn met een nieuwe partner gaat samenwonen alsof zij gehuwd is (artikel 1:160 BW). Terugvorderen van eventueel te veel betaalde alimentatie is een lastige route, dus neem dit risico ter harte. Ook voor wat betreft de mogelijkheden omtrent het afkopen van uw partneralimentatie kunnen de specialisten van HAUT Legal & Tax familierechtelijk en fiscaalrechtelijk deskundig adviseren.

Conclusie: wacht niet te lang!

Wees zoals gezegd de grote stroom van herberekeningsverzoeken voor: neem contact met ons op indien er voor u aanleiding bestaat om te denken dat u te veel alimentatie betaalt of gaat betalen. Wij zullen bij de alimentatieberekening maatwerk leveren en rekening houden met alle mogelijke aftrekposten; zeker als u een onderneming heeft.

Advies

HAUT Legal & Tax is gespecialiseerd in de financiële en fiscale aspecten van de echtscheiding. Met name bij echtscheidingen waarbij een onderneming is betrokken is het van belang dat uw advocaat cijfermatige en fiscale kennis heeft. Deze kennis is ook van belang bij het opstellen van alimentatieberekeningen en het analyseren van de jaarrekening van de onderneming.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met specialisten van HAUT Legal & Tax.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten