Procedure starten (dagvaardingsprocedure)

Procedure starten met steun Haut Legal

Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van de rechter nodig is, is een gerechtelijke procedure een mogelijk de volgende stap.

Haut Legal Advocaten kan u in verschillende (gerechtelijke) procedures terzijde staan. Of het nu gaat om een kort geding of een bodemprocedure, een dagvaardingsprocedure of een verzoekschriftprocedure, een procedure in eerste aanleg of een procedure in hoger beroep: wij staan u in het gehele traject met onze kennis en ervaring bij.

In dit artikel geven wij u een schets van wat u in een gerechtelijke dagvaardingsprocedure kunt verwachten.

Dagvaardingsprocedure

Voor vorderingen tot bijvoorbeeld nakoming van een verbintenis uit overeenkomst of onrechtmatige daad, vorderingen tot staking van bepaalde activiteiten of juist tot het verrichten van activiteiten is de rechtsgang die moet worden bewandeld de dagvaardingsprocedure.

Degene die de vordering instelt wordt de ‘eiser’ genoemd, en degene van wie de eiser veroordeling vordert de ‘gedaagde’. Er moet in dagvaardingsprocedures onderscheid worden gemaakt tussen een kantonrechtersprocedure en een civiele procedure. Bij een civiele procedure moeten partijen worden bijgestaan door een advocaat bij een kantonrechtersprocedure is dat niet verplicht.

Een dagvaardingsprocedure wordt aanhangig gemaakt door betekening van de dagvaarding aan de persoon die u tot het door u gevorderde veroordeeld wilt zien. De dagvaarding wordt betekend door de deurwaarder. Waarna de zaak bij de rechtbank moet worden aangebracht. In een civiele zaak doet de advocaat dit.

Vervolgens wordt de gedaagde in de gelegenheid gesteld om inhoudelijk op de dagvaarding te reageren. Dat doet hij door het nemen van een zogenaamde conclusie van antwoord.

In de meeste gevallen gelast de rechter na de conclusie van antwoord een comparitie van partijen, de zogenaamde comparitie na antwoord. Dat houdt in dat partijen bij de rechtbank moeten verschijnen om een en ander mondeling nader toe te lichten. De rechter onderzoekt daarbij onder meer ook de mogelijkheden om een schikking te treffen. Soms hebben partijen daarvoor nog behoefte aan een nadere toelichting, verduidelijking of aanvulling.

Tussen de dagvaarding en het vonnis kunnen partijen in elk stadium van de procedure nog stukken inbrengen middels zogenaamde akten. Voor een meer uitgebreide reactie (veelal bij complexe zaken) wordt de eiser, voordat door de rechter een comparitie wordt gepland, in de gelegenheid gesteld om een conclusie van repliek te nemen, waarop de gedaagde op zijn beurt weer kan antwoorden bij conclusie van dupliek. Daarna zal dan veelal de comparitie worden gelast.

Mocht de rechter geen comparitie gelasten, dan kunnen indien daar behoefte aan bestaat, de standpunten mondeling worden toegelicht bij pleidooi. In principe voeren daar – anders dan bij de comparitie – alleen de advocaten het woord. Hoewel het niet geheel uitgesloten is, is het procesrechtelijk niet de bedoeling dat zowel een comparitie van partijen als ook een pleidooi wordt gehouden.

Indien de rechter over voldoende informatie beschikt, doet hij uitspraak.

Tenslotte nog een belangrijk punt. Tezamen met de conclusie van antwoord kan gedaagde eventuele vorderingen die hij op eiser meent te hebben in de aanhangig gemaakte gerechtelijke procedure instellen. Bij zogenaamde ‘eis in reconventie’ stelt de gedaagde zijn ‘reconventionele vorderingen’ in en wordt hij daarmee eiser in reconventie; de eiser in conventie (de hoofdzaak) wordt op zijn beurt gedaagde in reconventie. De rechter behandelt in dat geval als het ware twee procedures in één.

Hulp bij het starten van een procedure

De advocaten van Haut Legal & Tax uit Utrecht en Haarlem spreken de taal van ondernemers, corporate bedrijven en overheidsinstanties. Wij zijn gedreven in alles wat wij doen. Wij combineren rechtsgeleerdheid met fiscale expertise. Onze advocaten staan 24/7 voor je klaar als de zaak erom vraagt. Wij adviseren en procederen. Neem vrijblijvend contact op.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Faillissement en herstructurering
hautlegal

Victor Kruit bij BNR Nieuwsradio

We zijn trots om te delen dat onze eigen V.H.B. (Victor) Kruit, van Haut Legal, onlangs te gast was in de boeiende podcast ‘Onder curatoren’

Lees verder »

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten