Procedure Starten

Gepubliceerd op: 12/11/2014

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 3 minuten

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Procedure starten met steun van Siebert en Becker Advocaten

Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van de rechter nodig is, is een gerechtelijke procedure een mogelijk de volgende stap.

Siebert en Becker Advocaten kan u in verschillende (gerechtelijke) procedures terzijde staan. Of het nu gaat om een kort geding of een bodemprocedure, een dagvaardingsprocedure of een verzoekschriftprocedure, een procedure in eerste aanleg of een procedure in hoger beroep: wij staan u in het gehele traject met onze kennis en ervaring bij.

In dit artikel geven wij u een schets van wat u in een gerechtelijke dagvaardingsprocedure kunt verwachten.

Dagvaardingsprocedure

Voor vorderingen tot bijvoorbeeld nakoming van een verbintenis uit overeenkomst of onrechtmatige daad, vorderingen tot staking van bepaalde activiteiten of juist tot het verrichten van activiteiten is de rechtsgang die moet worden bewandeld de dagvaardingsprocedure.

Degene die de vordering instelt wordt de ‘eiser’ genoemd, en degene van wie de eiser veroordeling vordert de ‘gedaagde’. Er moet in dagvaardingsprocedures onderscheid worden gemaakt tussen een kantonrechtersprocedure en een civiele procedure. Bij een civiele procedure moeten partijen worden bijgestaan door een advocaat bij een kantonrechtersprocedure is dat niet verplicht.

Een dagvaardingsprocedure wordt aanhangig gemaakt door betekening van de dagvaarding aan de persoon die u tot het door u gevorderde veroordeeld wilt zien. De dagvaarding wordt betekend door de deurwaarder. Waarna de zaak bij de rechtbank moet worden aangebracht. In een civiele zaak doet de advocaat dit.

Vervolgens wordt de gedaagde in de gelegenheid gesteld om inhoudelijk op de dagvaarding te reageren. Dat doet hij door het nemen van een zogenaamde conclusie van antwoord.

In de meeste gevallen gelast de rechter na de conclusie van antwoord een comparitie van partijen, de zogenaamde comparitie na antwoord. Dat houdt in dat partijen bij de rechtbank moeten verschijnen om een en ander mondeling nader toe te lichten. De rechter onderzoekt daarbij onder meer ook de mogelijkheden om een schikking te treffen. Soms hebben partijen daarvoor nog behoefte aan een nadere toelichting, verduidelijking of aanvulling.

Tussen de dagvaarding en het vonnis kunnen partijen in elk stadium van de procedure nog stukken inbrengen middels zogenaamde akten. Voor een meer uitgebreide reactie (veelal bij complexe zaken) wordt de eiser, voordat door de rechter een comparitie wordt gepland, in de gelegenheid gesteld om een conclusie van repliek te nemen, waarop de gedaagde op zijn beurt weer kan antwoorden bij conclusie van dupliek. Daarna zal dan veelal de comparitie worden gelast.

Mocht de rechter geen comparitie gelasten, dan kunnen indien daar behoefte aan bestaat, de standpunten mondeling worden toegelicht bij pleidooi. In principe voeren daar – anders dan bij de comparitie – alleen de advocaten het woord. Hoewel het niet geheel uitgesloten is, is het procesrechtelijk niet de bedoeling dat zowel een comparitie van partijen als ook een pleidooi wordt gehouden.

Indien de rechter over voldoende informatie beschikt, doet hij uitspraak.

Tenslotte nog een belangrijk punt. Tezamen met de conclusie van antwoord kan gedaagde eventuele vorderingen die hij op eiser meent te hebben in de aanhangig gemaakte gerechtelijke procedure instellen. Bij zogenaamde ‘eis in reconventie’ stelt de gedaagde zijn ‘reconventionele vorderingen’ in en wordt hij daarmee eiser in reconventie; de eiser in conventie (de hoofdzaak) wordt op zijn beurt gedaagde in reconventie. De rechter behandelt in dat geval als het ware twee procedures in één.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][dt_call_to_action content_size=”normal” text_align=”left” background=”plain” line=”false” animation=”left” style=”1″]

Hulp nodig?[dt_button size=”medium” animation=”none” color=”” link=”/contact” target_blank=”false”]Contact opnemen[/dt_button]

Siebert & Becker Advocaten is een gespecialiseerd kantoor op het gebied van uiteenlopende rechtsgebieden. Heeft u hulp of kennis nodig bij het starten van een procedure? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Telefoonnummer: 023-5310060

procedure starten

[/dt_call_to_action]

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten