Dagvaardingsprocedure

Gepubliceerd op: 12/06/2021

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
088 20 60 600

info@hautlegal.nl

 
Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Leestijd: 3 minuten

Procedure starten met steun Haut Legal

Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van de rechter nodig is, is een gerechtelijke procedure een mogelijk de volgende stap.

Haut Legal Advocaten kan u in verschillende (gerechtelijke) procedures terzijde staan. Of het nu gaat om een kort geding of een bodemprocedure, een dagvaardingsprocedure of een verzoekschriftprocedure, een procedure in eerste aanleg of een procedure in hoger beroep: wij staan u in het gehele traject met onze kennis en ervaring bij.

In dit artikel geven wij u een schets van wat u in een gerechtelijke dagvaardingsprocedure kunt verwachten.

Dagvaardingsprocedure

Voor vorderingen tot bijvoorbeeld nakoming van een verbintenis uit overeenkomst of onrechtmatige daad, vorderingen tot staking van bepaalde activiteiten of juist tot het verrichten van activiteiten is de rechtsgang die moet worden bewandeld de dagvaardingsprocedure.

Degene die de vordering instelt wordt de ‘eiser’ genoemd, en degene van wie de eiser veroordeling vordert de ‘gedaagde’. Er moet in dagvaardingsprocedures onderscheid worden gemaakt tussen een kantonrechtersprocedure en een civiele procedure. Bij een civiele procedure moeten partijen worden bijgestaan door een advocaat bij een kantonrechtersprocedure is dat niet verplicht.

Een dagvaardingsprocedure wordt aanhangig gemaakt door betekening van de dagvaarding aan de persoon die u tot het door u gevorderde veroordeeld wilt zien. De dagvaarding wordt betekend door de deurwaarder. Waarna de zaak bij de rechtbank moet worden aangebracht. In een civiele zaak doet de advocaat dit.

Vervolgens wordt de gedaagde in de gelegenheid gesteld om inhoudelijk op de dagvaarding te reageren. Dat doet hij door het nemen van een zogenaamde conclusie van antwoord.

In de meeste gevallen gelast de rechter na de conclusie van antwoord een comparitie van partijen, de zogenaamde comparitie na antwoord. Dat houdt in dat partijen bij de rechtbank moeten verschijnen om een en ander mondeling nader toe te lichten. De rechter onderzoekt daarbij onder meer ook de mogelijkheden om een schikking te treffen. Soms hebben partijen daarvoor nog behoefte aan een nadere toelichting, verduidelijking of aanvulling.

Tussen de dagvaarding en het vonnis kunnen partijen in elk stadium van de procedure nog stukken inbrengen middels zogenaamde akten. Voor een meer uitgebreide reactie (veelal bij complexe zaken) wordt de eiser, voordat door de rechter een comparitie wordt gepland, in de gelegenheid gesteld om een conclusie van repliek te nemen, waarop de gedaagde op zijn beurt weer kan antwoorden bij conclusie van dupliek. Daarna zal dan veelal de comparitie worden gelast.

Mocht de rechter geen comparitie gelasten, dan kunnen indien daar behoefte aan bestaat, de standpunten mondeling worden toegelicht bij pleidooi. In principe voeren daar – anders dan bij de comparitie – alleen de advocaten het woord. Hoewel het niet geheel uitgesloten is, is het procesrechtelijk niet de bedoeling dat zowel een comparitie van partijen als ook een pleidooi wordt gehouden.

Indien de rechter over voldoende informatie beschikt, doet hij uitspraak.

Tenslotte nog een belangrijk punt. Tezamen met de conclusie van antwoord kan gedaagde eventuele vorderingen die hij op eiser meent te hebben in de aanhangig gemaakte gerechtelijke procedure instellen. Bij zogenaamde ‘eis in reconventie’ stelt de gedaagde zijn ‘reconventionele vorderingen’ in en wordt hij daarmee eiser in reconventie; de eiser in conventie (de hoofdzaak) wordt op zijn beurt gedaagde in reconventie. De rechter behandelt in dat geval als het ware twee procedures in één.

De advocaten van Haut Legal & Tax uit Utrecht en Haarlem spreken de taal van ondernemers, corporate bedrijven en overheidsinstanties. Wij zijn gedreven in alles wat wij doen. Wij combineren rechtsgeleerdheid met fiscale expertise. Onze advocaten staan 24/7 voor je klaar als de zaak erom vraagt. Wij adviseren en procederen. Neem vrijblijvend contact op.

Interessant artikel?

Onze advocaten staan je graag bij! Vul je naam en telefoonnumer in en wij bellen z.s.m. terug.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Janthijn Siebert

Advocaat sinds 2003, curator en partner, gespecialiseerd in faillissementsrecht (Grotius), huurrecht en ondernemingsrecht, Grotius fusies en overnames, lid van INSOLAD

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Expertisegebieden
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder, Werkgever en werknemer
Leestijd: 4 minuten Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere…
24-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Inleiding Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn…
04-06-2021
Faillissement en herstructurering
Leestijd: < 1 minuut Vanaf 1 januari 2021 is de WHOA van kracht. Deze wet biedt ondernemers de mogelijkheid een onderhands akkoord met hun schuldeisers (en aandeelhouders) tot stand te brengen. Hierdoor kunnen schulden worden gesaneerd en kan een dreigend faillissement…
01-06-2021
Faillissement en herstructurering, Fiscaal recht, Nieuws
Leestijd: 2 minuten De overheid heeft een aantal fiscale maatregelen afgekondigd om de financiële gevolgen van de huidige omstandigheden voor ondernemingen te verzachten. Eén van deze maatregelen ziet op het uitstel van betaling van verschuldigde belasting. Maar juist deze maatregel kan…
01-05-2020
Nieuws
Leestijd: 2 minuten Wet herziening partneralimentatie aangenomen in de Tweede Kamer: wat betekent dit voor u? Op 11 december 2019 heeft een grote meerderheid van de Tweede Kamer het wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen. De indieners hebben hierbij de intentie uitgesproken om…
02-01-2020
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd? De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Voor een werkgever die tenminste 20 werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen bevat de Wet melding collectie ontslag in artikel 3 lid 1 een meldplicht. De voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Beste client, Wij zijn trots u als client te mogen bedienen. Met alle mogelijke zorg zullen we uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat betekent dat we met u strijden voor het beste resultaat. Voor een up-to-date…
04-04-2012

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten