Vergoeding na ontslag via het UWV?

Vergoeding na ontslag via het UWV?

Werkgevers kloppen steeds vaker aan bij het UWV in plaats van bij de kantonrechter voor het ontslag van een of meerdere werknemers om zo kosten te besparen. Het UWV bepaalt namelijk alleen of het dienstverband opgezegd mag worden en doet verder geen uitspraak of hier wel of niet een ontslagvergoeding toegekend dient te worden. Veel werkgevers maken hiervan gebruik en kennen bij een dergelijk ontslag geen enkele vergoeding toe. Een ontslag via het UWV hoeft echter niet te betekenen dat de werkgever geen vergoeding dient te betalen aan de werknemer. De werknemer kan namelijk via een kennelijk onredelijk ontslagprocedure bij de kantonrechter alsnog een vergoeding vorderen voor de schade die hij lijdt als gevolg van het ontslag. De Hoge Raad is van mening dat de schade die de werknemer lijdt ten gevolge van kennelijk onredelijk ontslag niet berekend dient te worden aan de hand van de kantonrechtersformule zoals die tot voor kort wel werd gebruik en zoals die in de ontbindingsprocedures nog steeds wordt gebruikt voor de berekening van de ontslagvergoeding en in bepaalde gevallen behoorlijk kan oplopen. In plaats daarvan dient deze berekend te worden aan de hand van de omstandigheden van het geval. Het aantal dienstjaren en de leeftijd van de werknemer zijn factoren waarmee de rechter bij de begroting van de schade rekening mee kan houden. Echter dit zal afhankelijk zijn van de omstandigheden van het concrete geval die tot het oordeel hebben geleid dat het ontslag kennelijk onredelijk is. De rechter zal wel meer gewicht toekennen aan deze factoren naarmate de werknemer langer in dienst is geweest en de leeftijd van de werknemer hoger is. De kantonrechter zal de kantonrechtersformule in deze gevallen dus niet meer toepassen en dient te kijken naar de concrete schade die de werknemer lijdt. De meeste kantonrechters kijken hierbij naar de verwachten inkomensschade van de werknemer, de verwachten duur van de werkloosheid geldt daarbij vaak als uitgangspunt.

Voor het bepalen van deze werkloosheidsduur is een nieuwe berekeningsmethode ontwikkeld, deze is te vinden op www.hoelangwerkloos.nl. Deze methode houdt rekening met de duur van het dienstverband, het opleidingsniveau van de werknemer, de sector waarin hij werkzaam is en de provincie waarin hij woont. De hoogte van de geleden schade wordt met deze methode berekend door het loon over de voorspelde periode van de werkloosheid te nemen en daar dan de WW-uitkering over dezelfde periode vanaf te trekken. De uitkomst van deze berekening leidt vaak tot een aanzienlijk lagere vergoeding dan de vergoeding op basis van de kantonrechtersformule. Er inmiddels veel kritiek op de methode. Zo geeft de methode bij  bijvoorbeeld oudere werknemers niet altijd een representatief beeld van de verwachte werkloosheidsduur en ook wordt met meerdere factoren waaronder een eventueel van toepassing zijnde concurrentie- of relatiebeding geen rekening gehouden.

Werkgevers en werknemers moeten wel alert blijven, omdat bij een ontslagvergoeding altijd gekeken dient te worden naar de omstandigheden van het geval en wellicht sprake is van bijzondere omstandigheden. Er kan geen simpele berekening op basis van de kantonrechtersformule gemaakt worden. U kunt uiteraard altijd vrijblijvend contact opnemen met één van de specialisten van Haut Legal & Tax. Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij in arbeidsrechtelijke geschillen.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Faillissement en herstructurering
hautlegal

Victor Kruit bij BNR Nieuwsradio

We zijn trots om te delen dat onze eigen V.H.B. (Victor) Kruit, van Haut Legal, onlangs te gast was in de boeiende podcast ‘Onder curatoren’

Lees verder »

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten