Recht van reclame – maak er tijdig gebruik van!

Gepubliceerd op: 18/11/2014

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

Het recht van reclame is het recht van de verkoper om een door hem geleverde zaak  door middel van een schriftelijke verklaring van de koper terug te vorderen indien de koopprijs niet (volledig) is betaald en de termijn hiervoor verstreken is. De zaak moet een roerende zaak zijn en dus geen registergoed. Door deze schriftelijke verklaring wordt de koop ontbonden, waardoor de verkoper weer eigenaar van de betreffende zaak wordt. Het recht van reclame kan ook worden uitgeoefend bij de ruil van roerende zaken.

Zoals hiervoor al aangegeven dient het recht van reclame ingeroepen te worden door middel van een schriftelijke verklaring. Dit moet binnen zes weken nadat de vordering opeisbaar is geworden of binnen zestig dagen te rekenen vanaf de dag waarop de zaak in eigendom van de koper is overgedragen. Wordt het recht van reclame niet binnen één van deze termijnen ingeroepen, dan vervalt het recht en kan de verkoper zich er niet meer op beroepen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het eigendomsvoorbehoud hoeft het recht van reclame niet te zijn overeengekomen. Het recht van reclame is namelijk een wettelijke bevoegdheid van de verkoper. Om te voorkomen dat de koper de zaken doorverkoopt, weggeeft of wegsluist, kan beslag worden gelegd op de zaken. Een belangrijk verschil met het  recht op ontbinding zit in de gevolgen voor de rechtspositie na succesvolle inroeping. Bij succesvolle inroeping van het recht van reclame wordt de overeenkomst ontbonden. Ook het recht op ontbinding brengt dit met zich mee. Het  recht van reclame gaat echter verder: het eigendoom keert terug bij de verkoper. Bij ontbinding ontstaan van rechtswege twee nieuwe verbintenissen tot ongedaanmaking van de overeenkomst. Bij het recht van reclame valt de eigendom automatisch terug naar de verkoperen vervalt het eigendomsrecht van de koper. Dit is met name van belang in het geval van faillissement van de koper. Ontbindt de verkoper de overeenkomst in geval van faillissement, dan moet hij als schuldeiser in de rij om zijn zaak terug te kunnen krijgen. Maakt hij echter gebruik van het recht van reclame, dan valt het eigendom van rechtswege terug en kan hij de zaak als eigenaar terugvorderen.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten