Reeks Ontslaggronden: Ontslaggrond 1: bedrijfseconomisch ontslag

Gepubliceerd op: 20/03/2019

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
088 20 60 600

info@hautlegal.nl

 
Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Leestijd: 2 minuten

Bedrijfseconomisch ontslag, niet het leukste onderwerp, maar het ondernemersleven kan niet altijd over rozen gaan. Soms heb je als ondernemer geen keus en zijn de financiële of bedrijfseconomische omstandigheden van een onderneming zodanig dat het noodzakelijk is om de onderneming te reorganiseren of te beëindigen. Het beëindigen of reorganiseren van een onderneming kan onder meer leiden tot gedwongen ontslagen. In dit artikel wordt in het kort behandeld hoe de ontslaggrond bedrijfseconomisch ontslag in de praktijk toegepast wordt en of u er in uw situatie gebruik van zou kunnen maken.

Redelijke grond voor ontslag

Indien een werkgever een redelijke grond heeft voor ontslag kan hij toestemming vragen aan het UWV voor opzegging of de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. In de wet staat opgesomd welke gronden worden gezien als ‘redelijke grond voor ontslag’. Eén van die redelijke gronden voor ontslag is: bedrijfseconomische omstandigheden die leiden tot het vervallen van arbeidsplaatsen.

Bedrijfseconomische omstandigheden

De wet noemt bedrijfseconomische omstandigheden als redelijke grond, maar de vraag is wat hieronder valt. Hierbij kan men denken aan:

  • Werkvermindering;
  • Een slechte financiële positie;
  • Structureel verval van arbeidsplaatsen;
  • Reorganisatie;
  • Beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten;
  • Bedrijfsverhuizing;
  • Het vervallen van een loonkostensubsidie.

De werkgever dient aan het UWV aannemelijk te maken dat het bij de ontslagaanvraag in zijn situatie gaat om (negatieve) bedrijfseconomische omstandigheden. Daarbij moet de werkgever kunnen aantonen dat het treffen van maatregelen die leiden tot het vervallen van arbeidsplaatsen (over een toekomstige periode van 26 weken) noodzakelijk is voor een doelmatige bedrijfsvoering. Hieruit moet ook volgen dat het vervallen van de arbeidsplaatsen logisch samenhangt met de ernst van de bedrijfseconomische omstandigheden en de door hem getroffen maatregelen. Daarnaast moet ook worden aangetoond dat de juiste volgorde voor ontslag is gehanteerd (afspiegelingsbeginsel) en er geen mogelijkheden zijn de werknemer(s) binnen een redelijke termijn te herplaatsen naar een andere passende functie binnen de onderneming. Alleen nadat het UWV de ontslagaanvraag heeft ingewilligd kan opzegging van de arbeidsovereenkomst op basis van deze ontslaggrond plaatsvinden.

Uitvoeringsregels ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

De Uitvoeringsregels ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (versie augustus 2018) bevatten een artikelsgewijs overzicht van de relevante wettelijke en ministeriële regels over ontslag om bedrijfseconomische redenen. Daarnaast bevatten de Uitvoeringsregels een nadere toelichting over hoe het UWV deze regels toepast en welke informatie de werkgever bij de ontslagaanvraag moet bijvoegen.

Indien u een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen wilt indienen, is het daarbij verplicht om de formulieren ‘Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische reden’ in te vullen. De aanvraag bestaat uit 3 delen: A, B en C. Let op! Het UWV hanteert korte termijnen voor het invullen van de formulieren. De formulieren dienen op de juiste wijze, goed onderbouwd en volledig te worden ingevuld. Kennis van het arbeidsrecht is dan ook onontbeerlijk.

Verkeert uw onderneming in zwaar weer en bent u van plan uw onderneming te reorganiseren of te beëindigen? Neem dan contact op met de arbeidsrechtadvocaten van Haut Legal & Tax. Wij hebben jarenlange ervaring en expertise met het aanvragen van toestemming bij het UWV voor bedrijfseconomisch ontslag. Wij adviseren u graag over ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en de rechten en mogelijkheden van werknemer en werkgever.

Interessant artikel?

Onze advocaten staan je graag bij! Vul je naam en telefoonnumer in en wij bellen z.s.m. terug.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Expertisegebieden
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder, Werkgever en werknemer
Leestijd: 4 minuten Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere…
24-06-2021
Procederen
Leestijd: 3 minuten Procedure starten met steun Haut Legal Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van…
12-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Inleiding Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn…
04-06-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Gehuurde pand onderdeel laten zijn van de overname? Als je als verkoper bij de verkoop van je onderneming mede het pand waarin de onderneming gevestigd is onderdeel wil laten zijn van een overname, zonder dat de voorwaarden van…
15-09-2020
Nieuws
Leestijd: 9 minuten de heer mr. V.H.B. Kruit en mevrouw C.A.A. de Bruijn 1. Inleiding Wie vreest dat in de procedure onvoldoende rekening wordt gehouden met zijn of haar belang, kan zich in die procedure voegen of tussenkomen. Op grond van…
09-02-2020
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd? De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Voor een werkgever die tenminste 20 werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen bevat de Wet melding collectie ontslag in artikel 3 lid 1 een meldplicht. De voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Beste client, Wij zijn trots u als client te mogen bedienen. Met alle mogelijke zorg zullen we uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat betekent dat we met u strijden voor het beste resultaat. Voor een up-to-date…
04-04-2012

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten