Reeks Ontslaggronden: Ontslaggrond 1: bedrijfseconomisch ontslag

Bedrijfseconomisch ontslag, niet het leukste onderwerp, maar het ondernemersleven kan niet altijd over rozen gaan. Soms heb je als ondernemer geen keus en zijn de financiële of bedrijfseconomische omstandigheden van een onderneming zodanig dat het noodzakelijk is om de onderneming te reorganiseren of te beëindigen. Het beëindigen of reorganiseren van een onderneming kan onder meer leiden tot gedwongen ontslagen. In dit artikel wordt in het kort behandeld hoe de ontslaggrond bedrijfseconomisch ontslag in de praktijk toegepast wordt en of u er in uw situatie gebruik van zou kunnen maken.

Redelijke grond voor ontslag

Indien een werkgever een redelijke grond heeft voor ontslag kan hij toestemming vragen aan het UWV voor opzegging of de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. In de wet staat opgesomd welke gronden worden gezien als ‘redelijke grond voor ontslag’. Eén van die redelijke gronden voor ontslag is: bedrijfseconomische omstandigheden die leiden tot het vervallen van arbeidsplaatsen.

Bedrijfseconomische omstandigheden

De wet noemt bedrijfseconomische omstandigheden als redelijke grond, maar de vraag is wat hieronder valt. Hierbij kan men denken aan:

  • Werkvermindering;
  • Een slechte financiële positie;
  • Structureel verval van arbeidsplaatsen;
  • Reorganisatie;
  • Beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten;
  • Bedrijfsverhuizing;
  • Het vervallen van een loonkostensubsidie.

De werkgever dient aan het UWV aannemelijk te maken dat het bij de ontslagaanvraag in zijn situatie gaat om (negatieve) bedrijfseconomische omstandigheden. Daarbij moet de werkgever kunnen aantonen dat het treffen van maatregelen die leiden tot het vervallen van arbeidsplaatsen (over een toekomstige periode van 26 weken) noodzakelijk is voor een doelmatige bedrijfsvoering. Hieruit moet ook volgen dat het vervallen van de arbeidsplaatsen logisch samenhangt met de ernst van de bedrijfseconomische omstandigheden en de door hem getroffen maatregelen. Daarnaast moet ook worden aangetoond dat de juiste volgorde voor ontslag is gehanteerd (afspiegelingsbeginsel) en er geen mogelijkheden zijn de werknemer(s) binnen een redelijke termijn te herplaatsen naar een andere passende functie binnen de onderneming. Alleen nadat het UWV de ontslagaanvraag heeft ingewilligd kan opzegging van de arbeidsovereenkomst op basis van deze ontslaggrond plaatsvinden.

Uitvoeringsregels ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

De Uitvoeringsregels ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (versie augustus 2018) bevatten een artikelsgewijs overzicht van de relevante wettelijke en ministeriële regels over ontslag om bedrijfseconomische redenen. Daarnaast bevatten de Uitvoeringsregels een nadere toelichting over hoe het UWV deze regels toepast en welke informatie de werkgever bij de ontslagaanvraag moet bijvoegen.

Indien u een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen wilt indienen, is het daarbij verplicht om de formulieren ‘Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische reden’ in te vullen. De aanvraag bestaat uit 3 delen: A, B en C. Let op! Het UWV hanteert korte termijnen voor het invullen van de formulieren. De formulieren dienen op de juiste wijze, goed onderbouwd en volledig te worden ingevuld. Kennis van het arbeidsrecht is dan ook onontbeerlijk.

Verkeert uw onderneming in zwaar weer en bent u van plan uw onderneming te reorganiseren of te beëindigen? Neem dan contact op met de arbeidsrechtadvocaten van Haut Legal & Tax. Wij hebben jarenlange ervaring en expertise met het aanvragen van toestemming bij het UWV voor bedrijfseconomisch ontslag. Wij adviseren u graag over ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en de rechten en mogelijkheden van werknemer en werkgever.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Faillissement en herstructurering
hautlegal

Victor Kruit bij BNR Nieuwsradio

We zijn trots om te delen dat onze eigen V.H.B. (Victor) Kruit, van Haut Legal, onlangs te gast was in de boeiende podcast ‘Onder curatoren’

Lees verder »

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten