Reeks Ontslaggronden: Ontslaggrond 1: bedrijfseconomisch ontslag

Gepubliceerd op: 20/03/2019

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

Bedrijfseconomisch ontslag, niet het leukste onderwerp, maar het ondernemersleven kan niet altijd over rozen gaan. Soms heb je als ondernemer geen keus en zijn de financiële of bedrijfseconomische omstandigheden van een onderneming zodanig dat het noodzakelijk is om de onderneming te reorganiseren of te beëindigen. Het beëindigen of reorganiseren van een onderneming kan onder meer leiden tot gedwongen ontslagen. In dit artikel wordt in het kort behandeld hoe de ontslaggrond bedrijfseconomisch ontslag in de praktijk toegepast wordt en of u er in uw situatie gebruik van zou kunnen maken.

Redelijke grond voor ontslag

Indien een werkgever een redelijke grond heeft voor ontslag kan hij toestemming vragen aan het UWV voor opzegging of de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. In de wet staat opgesomd welke gronden worden gezien als ‘redelijke grond voor ontslag’. Eén van die redelijke gronden voor ontslag is: bedrijfseconomische omstandigheden die leiden tot het vervallen van arbeidsplaatsen.

Bedrijfseconomische omstandigheden

De wet noemt bedrijfseconomische omstandigheden als redelijke grond, maar de vraag is wat hieronder valt. Hierbij kan men denken aan:

  • Werkvermindering;
  • Een slechte financiële positie;
  • Structureel verval van arbeidsplaatsen;
  • Reorganisatie;
  • Beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten;
  • Bedrijfsverhuizing;
  • Het vervallen van een loonkostensubsidie.

De werkgever dient aan het UWV aannemelijk te maken dat het bij de ontslagaanvraag in zijn situatie gaat om (negatieve) bedrijfseconomische omstandigheden. Daarbij moet de werkgever kunnen aantonen dat het treffen van maatregelen die leiden tot het vervallen van arbeidsplaatsen (over een toekomstige periode van 26 weken) noodzakelijk is voor een doelmatige bedrijfsvoering. Hieruit moet ook volgen dat het vervallen van de arbeidsplaatsen logisch samenhangt met de ernst van de bedrijfseconomische omstandigheden en de door hem getroffen maatregelen. Daarnaast moet ook worden aangetoond dat de juiste volgorde voor ontslag is gehanteerd (afspiegelingsbeginsel) en er geen mogelijkheden zijn de werknemer(s) binnen een redelijke termijn te herplaatsen naar een andere passende functie binnen de onderneming. Alleen nadat het UWV de ontslagaanvraag heeft ingewilligd kan opzegging van de arbeidsovereenkomst op basis van deze ontslaggrond plaatsvinden.

Uitvoeringsregels ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

De Uitvoeringsregels ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (versie augustus 2018) bevatten een artikelsgewijs overzicht van de relevante wettelijke en ministeriële regels over ontslag om bedrijfseconomische redenen. Daarnaast bevatten de Uitvoeringsregels een nadere toelichting over hoe het UWV deze regels toepast en welke informatie de werkgever bij de ontslagaanvraag moet bijvoegen.

Indien u een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen wilt indienen, is het daarbij verplicht om de formulieren ‘Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische reden’ in te vullen. De aanvraag bestaat uit 3 delen: A, B en C. Let op! Het UWV hanteert korte termijnen voor het invullen van de formulieren. De formulieren dienen op de juiste wijze, goed onderbouwd en volledig te worden ingevuld. Kennis van het arbeidsrecht is dan ook onontbeerlijk.

[vc_row][vc_column][dt_call_to_action content_size=”normal” background=”fancy” line=”true” text_align=”left”]

Verkeert uw onderneming in zwaar weer en bent u van plan uw onderneming te reorganiseren of te beëindigen? Neem dan contact op met de arbeidsrechtadvocaten van Siebert & Becker. Wij hebben jarenlange ervaring en expertise met het aanvragen van toestemming bij het UWV voor bedrijfseconomisch ontslag. Wij adviseren u graag over ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en de rechten en mogelijkheden van werknemer en werkgever.

[/dt_call_to_action][/vc_column][/vc_row]

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten