Reeks Ontslaggronden: Ontslaggrond 2: Ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid

Gepubliceerd op: 02/04/2019

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
088 20 60 600

info@hautlegal.nl

 
Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Leestijd: 3 minuten

De tweede ontslaggrond die we gaan bespreken in onze reeks ontslaggronden is het ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Is een werknemer langdurig ziek? Dan kan dat een reden zijn voor een ontslagaanvraag. In beginsel geldt er een opzegverbod tijdens ziekte, dit komt echter te vervallen na 104 weken. In beginsel mag de werkgever dus na 2 jaar ziekte een werknemer ontslaan. Hoe gaat dit in zijn werk, welke voorwaarden gelden er en hoe moet een dergelijk ontslag gedaan worden?

UWV

Twee van de acht ontslagroutes in de Wet werk en zekerheid (WWZ) verlopen via het Uitvoeringinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het UWV kan naast bedrijfseconomisch ontslag  (zie ons vorige artikel in de Ontslagreeks) ook toestemming geven voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is alleen mogelijk wanneer de arbeidsongeschiktheid ten minste twee jaar heeft geduurd, als het aannemelijk is dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden, en dat binnen diezelfde periode het werk ook niet in aangepaste vorm kan worden verricht.

Om toestemming van het UWV te krijgen voor opzegging van de arbeidsovereenkomst op deze grond moet een aanvraag worden ingediend bij het UWV. Het is daarbij verplicht om het door het UWV opgestelde en via haar website ter beschikking gestelde UWV-formulier te gebruiken.

Ook bij ontslag op deze grond dient de toepasselijke opzegtermijn in acht te worden genomen. Het moment waarop het UWV de volledige aanvraag heeft ontvangen, is bepalend voor het vaststellen van de opzegtermijn die als het UWV toestemming verleent in acht moet worden genomen. De periode die ligt tussen de datum dat het UWV het volledige verzoek heeft ontvangen en de datum van de beslissing op de aanvraag, mag namelijk in mindering worden gebracht op de opzegtermijn, maar er moet wel een opzegtermijn van 1 maand overblijven.

Uiteraard mag ook de werknemer nog reageren op de ontslagaanvraag van de werkgever. De werknemer krijgt daarvan in beginsel 2 weken de tijd nadat hij of zij de volledige aanvraag van het UWV heeft ontvangen. Het UWV stuurt de aanvraag van de werkgever overigens pas door zodra zij alle stukken heeft ontvangen en de aanvraag aan alle door het UWV gestelde eisen voldoen.

Na het verweer van de werknemer beslist het UWV vervolgens of de werkgever toestemming krijgt voor het ontslag op deze grond. Het komt overigens geregeld voor dat het UWV weigert een ontslagvergunning te verlenen. Dan is er nog de mogelijkheid voor de werkgever om de zaak bij de kantonrechter neer te leggen en alsnog (indien die wel voldoende grondslag ziet voor ontslag) ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor elkaar te krijgen. Ondanks de mogelijkheid om naar de kantonrechter te gaan na een afwijzing, is het verstandig je goed te laten informeren en de aanvraag zo volledig mogelijk te doen. Kennis van het arbeidsrecht is dan ook onontbeerlijk.

Wederzijds goedvinden

Naast de mogelijkheid om via het UWV of de kantonrechter ontslag op deze grondslag voor elkaar te krijgen, bestaat er de mogelijkheid om dit via wederzijds goedvinden te regelen. Na 2 jaar ziekte, indien aan dezelfde voorwaarden is voldaan als hierboven vermeld, kunnen werkgever en werknemer in onderling overleg tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst komen, zonder dat dit invloed hoeft te hebben op de eventuele uitkeringsrechten van de werknemer. Wel is het verstandig om de onderliggende beëindigingsovereenkomst te laten opstellen door een deskundige, zodat door zowel werknemer als werkgever geen onnodige risico’s worden gelopen.

De formulieren dienen op de juiste wijze, goed onderbouwd en volledig te worden ingevuld. Kennis van het arbeidsrecht is dan ook onontbeerlijk.

Heeft u vragen over deze ontslaggrond of heeft u arbeidsrechtelijk advies of hulp nodig bij een ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid? Neem dan contact op met de arbeidsrechtadvocaten van HAUT Legal & Tax. Wij hebben jarenlange ervaring en expertise met het aanvragen van toestemming bij het UWV op deze grondslag. Wij adviseren u graag over het ontslag en de rechten en mogelijkheden van werknemer en werkgever.

 

Interessant artikel?

Onze advocaten staan je graag bij! Vul je naam en telefoonnumer in en wij bellen z.s.m. terug.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Expertisegebieden
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder, Werkgever en werknemer
Leestijd: 4 minuten Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere…
24-06-2021
Procederen
Leestijd: 3 minuten Procedure starten met steun Haut Legal Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van…
12-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Inleiding Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn…
04-06-2021
Nieuws
Leestijd: 2 minuten Indien een schuldenaar zijn of haar rekeningen onbetaald laat, bestaat het risico dat de schuldeiser zijn/haar vordering uit handen geeft. Als gevolg hiervan zal de schuldenaar ook voor de buitengerechtelijke kosten en de rente worden aangesproken. Op het…
10-08-2015
Nieuws, Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 2 minuten Derden worden als hoofdregel, ondanks goede trouw, niet beschermd tegen onbekendheid met een faillissement. Ten aanzien van betaling van een geldbedrag aan de failliet is beslissend of het faillissement al openbaar is gemaakt. Hiermee wordt bedoeld de bekendmaking…
05-11-2015
Nieuws
Leestijd: 2 minuten Een onderneming in financiële moeilijkheden kan proberen om door middel van een akkoord haar schulden te saneren. De schuldeisers zullen onder omstandigheden een gedeelte van hun vorderingen kwijtschelden. In beginsel leidt dit tot fiscale winst bij de schuldenaar,…
18-11-2013
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd? De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Voor een werkgever die tenminste 20 werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen bevat de Wet melding collectie ontslag in artikel 3 lid 1 een meldplicht. De voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Beste client, Wij zijn trots u als client te mogen bedienen. Met alle mogelijke zorg zullen we uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat betekent dat we met u strijden voor het beste resultaat. Voor een up-to-date…
04-04-2012

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten