Reeks Ontslaggronden: Ontslaggrond 2: Ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid

De tweede ontslaggrond die we gaan bespreken in onze reeks ontslaggronden is het ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Is een werknemer langdurig ziek? Dan kan dat een reden zijn voor een ontslagaanvraag. In beginsel geldt er een opzegverbod tijdens ziekte, dit komt echter te vervallen na 104 weken. In beginsel mag de werkgever dus na 2 jaar ziekte een werknemer ontslaan. Hoe gaat dit in zijn werk, welke voorwaarden gelden er en hoe moet een dergelijk ontslag gedaan worden?

UWV

Twee van de acht ontslagroutes in de Wet werk en zekerheid (WWZ) verlopen via het Uitvoeringinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het UWV kan naast bedrijfseconomisch ontslag  (zie ons vorige artikel in de Ontslagreeks) ook toestemming geven voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is alleen mogelijk wanneer de arbeidsongeschiktheid ten minste twee jaar heeft geduurd, als het aannemelijk is dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden, en dat binnen diezelfde periode het werk ook niet in aangepaste vorm kan worden verricht.

Om toestemming van het UWV te krijgen voor opzegging van de arbeidsovereenkomst op deze grond moet een aanvraag worden ingediend bij het UWV. Het is daarbij verplicht om het door het UWV opgestelde en via haar website ter beschikking gestelde UWV-formulier te gebruiken.

Ook bij ontslag op deze grond dient de toepasselijke opzegtermijn in acht te worden genomen. Het moment waarop het UWV de volledige aanvraag heeft ontvangen, is bepalend voor het vaststellen van de opzegtermijn die als het UWV toestemming verleent in acht moet worden genomen. De periode die ligt tussen de datum dat het UWV het volledige verzoek heeft ontvangen en de datum van de beslissing op de aanvraag, mag namelijk in mindering worden gebracht op de opzegtermijn, maar er moet wel een opzegtermijn van 1 maand overblijven.

Uiteraard mag ook de werknemer nog reageren op de ontslagaanvraag van de werkgever. De werknemer krijgt daarvan in beginsel 2 weken de tijd nadat hij of zij de volledige aanvraag van het UWV heeft ontvangen. Het UWV stuurt de aanvraag van de werkgever overigens pas door zodra zij alle stukken heeft ontvangen en de aanvraag aan alle door het UWV gestelde eisen voldoen.

Na het verweer van de werknemer beslist het UWV vervolgens of de werkgever toestemming krijgt voor het ontslag op deze grond. Het komt overigens geregeld voor dat het UWV weigert een ontslagvergunning te verlenen. Dan is er nog de mogelijkheid voor de werkgever om de zaak bij de kantonrechter neer te leggen en alsnog (indien die wel voldoende grondslag ziet voor ontslag) ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor elkaar te krijgen. Ondanks de mogelijkheid om naar de kantonrechter te gaan na een afwijzing, is het verstandig je goed te laten informeren en de aanvraag zo volledig mogelijk te doen. Kennis van het arbeidsrecht is dan ook onontbeerlijk.

Wederzijds goedvinden

Naast de mogelijkheid om via het UWV of de kantonrechter ontslag op deze grondslag voor elkaar te krijgen, bestaat er de mogelijkheid om dit via wederzijds goedvinden te regelen. Na 2 jaar ziekte, indien aan dezelfde voorwaarden is voldaan als hierboven vermeld, kunnen werkgever en werknemer in onderling overleg tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst komen, zonder dat dit invloed hoeft te hebben op de eventuele uitkeringsrechten van de werknemer. Wel is het verstandig om de onderliggende beëindigingsovereenkomst te laten opstellen door een deskundige, zodat door zowel werknemer als werkgever geen onnodige risico’s worden gelopen.

De formulieren dienen op de juiste wijze, goed onderbouwd en volledig te worden ingevuld. Kennis van het arbeidsrecht is dan ook onontbeerlijk.

Heeft u vragen over deze ontslaggrond of heeft u arbeidsrechtelijk advies of hulp nodig bij een ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid? Neem dan contact op met de arbeidsrechtadvocaten van HAUT Legal & Tax. Wij hebben jarenlange ervaring en expertise met het aanvragen van toestemming bij het UWV op deze grondslag. Wij adviseren u graag over het ontslag en de rechten en mogelijkheden van werknemer en werkgever.

 

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten