Reorganisatie

Reorganisatie

Experts in reorganisaties

De advocaten van Haut Legal & Tax spreken de taal van ondernemers, corporate bedrijven en overheidsinstanties. Wij zijn gedreven in alles wat wij doen. Wij combineren rechtsgeleerdheid met fiscale expertise. Onze advocaten staan 24/7 voor u klaar als de zaak erom vraagt. Heeft u vragen omtrent reorganisaties, bel ons gerust.

Bedrijfseconomisch ontslag

Indien jij de arbeidsovereenkomst met een werknemer wil opzeggen op grond van bedrijfseconomische omstandigheden zal daarvoor toestemming moeten worden gevraagd aan het UWV. Bedrijfseconomische omstandigheden kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:

Ontslagvolgorde

Het afspiegelingsbeginsel is de voorgeschreven rekenwijze waarop een werkgever moet bepalen welke werknemers hij voor ontslag moet voordragen. Door het afspiegelingsbeginsel wordt het personeelsbestand zo ingekrompen dat de leeftijdsopbouw van werknemers  omstandigheden.

Collectief ontslag

Als een herstructurering of reorganisatie binnen een tijdvak van drie maanden leidt tot de beëindiging van dienstverbanden met ten minste twintig werknemers –die werkzaam zijn binnen één werkgebied van het UWV – spreekt men van een collectief ontslag.

De UWV-procedure

Indien jij een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen wilt indienen, is het daarbij verplicht om de formulieren ‘Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische reden’ in te vullen. 

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten