Soms toch ontslagvergunning nodig bij ontslag ZZP-er

Niet alleen voor werknemers is een ontslagvergunning vereist wil een werkgever tot ontslag overgaan, ook voor ZZP-ers kan dat het geval zijn.

Volgens het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA) moet ook een ontslagvergunning worden aangevraagd wanneer er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, maar wel van een arbeidsverhouding. Als het gaat om een ZZP-er die zijn arbeid persoonlijk verricht voor de opdrachtgever is er een arbeidsverhouding, tenzij:

  • de ZZP-er zijn werkzaamheden in de regel voor meer dan twee anderen verricht, of
  • de ZZP-er zich door meer dan twee anderen (niet zijnde zijn partner of inwonende kinderen)laat bijstaan, of
  • de werkzaamheden voor de ZZP-er slechts van bijkomstige aard zijn.

Dat betekent overigens niet per se dat de ZZP-er in feite een werknemer is, maar wel dat de ZZP-er de opzegging van zijn overeenkomst kan aantasten wegens het ontbreken van een vergunning.

Uit een recente uitspraak van de kantonrechter in Rotterdam (JAR 2012/77) blijkt dat een inschattingsfout op dit punt voor de opdrachtgever tot gevolg kan hebben dat hij nog maandenlang verplicht is om het overeengekomen honorarium door te blijven betalen. Een eventuele VAR-verklaring doet hier niets aan af. Deze verklaring zegt alleen iets over de vraag of de opdrachtgever verplicht is loonheffing af te dragen over het honorarium van de ZZP-er.

Als u opdrachtgever bent of ZZP-er en u twijfelt of in uw situatie ook sprake is van een persoonlijke arbeidsverhouding waarop de regels van het BBA van toepassing zijn, kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Werknemersparticipatie

Binnen een onderneming heeft een werkgever c.q. ondernemer vaak een ander belang dan het personeel. Een ondernemer kan bijvoorbeeld het doel hebben om snel te

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten