HAUT Legal & Tax advocaten

Soms toch ontslagvergunning nodig bij ontslag ZZP-er

Soms toch ontslagvergunning nodig bij ontslag ZZP-er

Niet alleen voor werknemers is een ontslagvergunning vereist wil een werkgever tot ontslag overgaan, ook voor ZZP-ers kan dat het geval zijn.

Volgens het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA) moet ook een ontslagvergunning worden aangevraagd wanneer er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, maar wel van een arbeidsverhouding. Als het gaat om een ZZP-er die zijn arbeid persoonlijk verricht voor de opdrachtgever is er een arbeidsverhouding, tenzij:

  • de ZZP-er zijn werkzaamheden in de regel voor meer dan twee anderen verricht, of
  • de ZZP-er zich door meer dan twee anderen (niet zijnde zijn partner of inwonende kinderen)laat bijstaan, of
  • de werkzaamheden voor de ZZP-er slechts van bijkomstige aard zijn.

Dat betekent overigens niet per se dat de ZZP-er in feite een werknemer is, maar wel dat de ZZP-er de opzegging van zijn overeenkomst kan aantasten wegens het ontbreken van een vergunning.

Uit een recente uitspraak van de kantonrechter in Rotterdam (JAR 2012/77) blijkt dat een inschattingsfout op dit punt voor de opdrachtgever tot gevolg kan hebben dat hij nog maandenlang verplicht is om het overeengekomen honorarium door te blijven betalen. Een eventuele VAR-verklaring doet hier niets aan af. Deze verklaring zegt alleen iets over de vraag of de opdrachtgever verplicht is loonheffing af te dragen over het honorarium van de ZZP-er.

Als u opdrachtgever bent of ZZP-er en u twijfelt of in uw situatie ook sprake is van een persoonlijke arbeidsverhouding waarop de regels van het BBA van toepassing zijn, kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.

Teruggebeld worden?

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.

Expertises

Recente artikelen

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten