Fiscale spelregels gebruikelijk loon DGA; betaal niet teveel loonbelasting

Fiscale spelregels gebruikelijk loon DGA

Op 26 september 2013 heeft het Hof Amsterdam zich uitgelaten over de gebruikelijk loonregeling en meer specifiek de afroommethode. Naar aanleiding daarvan kunnen er fiscale spelregels voor het gebruikelijk loon van een DGA worden vastgesteld. Voorkomen moet worden dat teveel loonbelasting wordt betaald.

Wat is de gebruikelijk loonregeling

De gebruikelijk loon regeling geldt voor belastingplichtigen die een aandelenbelang van 5% of meer hebben in een vennootschap en arbeid verrichten voor deze vennootschap. Deze belastingplichtigen worden ook wel Directeur Groot Aandeelhouder genoemd (DGA). Op grond van artikel 12a Wet Loonbelasting dient een DGA minimaal een gebruikelijk loon te genieten. Dit loon wordt tegen maximaal 52% belast.

Uitgangspunt is dat het gebruikelijk loon EUR 43.000 bedraagt (2013). Echter in specifieke omstandigheden kan er een lager of hoger gebruikelijk loon van toepassing zijn. De belastinginspecteur wil zich nog wel eens beroepen op de afroommethode, waardoor er een hoger gebruikelijk loon van toepassing is en meer loonbelasting geheven kan worden.

Wanneer is de afroommethode van toepassing

De afroommethode kan van toepassing zijn als de DGA door zijn arbeid nagenoeg de gehele winst van de vennootschap heeft verdiend.  Kort gezegd komt de afroommethode er op neer dat het gebruikelijk loon van de DGA wordt bepaald op 70 procent van de omzet minus de kosten van de vennootschap (in de praktijk vaak velen malen hoger dan EUR 43.000). Na verwijzing van de Hoge Raad heeft het Hof Amsterdam zich uitgelaten over de afroommethode.

Welke geschil was aan de orde

De belastingplichtige is toegetreden tot een advocatenmaatschap. Deze advocatenmaatschap is op haar beurt een samenwerkingsverband aangegaan met een accountantsmaatschap.

Vervolgens brengt de belastingplichtige zijn maatschapaandeel onder in een B.V. (A B.V.). A B.V. gaat een fiscale eenheid aan met dochtervennootschap B B.V. en het maatschapsaandeel wordt overgedragen aan B B.V. De belastingplichtige is in loondienst van B B.V. en werkt 90% van zijn tijd voor deze vennootschap. B B.V. krijgt een winstaandeel uit het samenwerkingsverband tussen de advocatenmaatschap en de notarismaatschap. Het totale winstaandeel bedraagt in 2002 EUR 169.340. De belastingplichtige geeft zichzelf vanuit B B.V. een salaris van ongeveer EUR 57.000.

Stelling belastinginspecteur

De inspecteur is van mening dat in 2002 een salaris van EUR 102.100 gebruikelijk is en vindt dat dit salaris eerder te laag dan te hoog is. De inspecteur is van mening dat de afroommethode van toepassing is.

Oordeel Hof Amsterdam

Het Hof benadrukt dat het resultaat van B B.V. bestaat uit een percentage van het resultaat uit een samenwerkingsverband (met personeelsbestand van meer dan 100 werknemers). Daardoor is volgens het Hof ‘’het aandeel van belanghebbende in niet onbetekende mate afhankelijk van de bijdrage aan dat resultaat van de andere partners en medewerkers’’. Hierdoor kan de afroommethode niet worden toegepast, want dan moet de DGA door zijn arbeid nagenoeg de gehele winst van de vennootschap verdiend hebben.

Het Hof bepaalt dat er aangesloten dient te worden bij het loon van de best betaalde (senior) medewerker/advocaat. Deze verdiende ongeveer EUR 82.000. Door de doelmatigheidsmarge mag hier 30% van afgeweken worden. Het aangegeven loon van EUR 57.000 was dan ook voldoende.

Advies Haut Legal & Tax

Binnen de fiscale spelregels is het mogelijk belasting te besparen bij het bepalen van het salaris en het uitkeren van dividend. Haut Legal & Tax advocaten en belastingkundigen zijn gespecialiseerd in het adviseren  van de DGA op fiscaal en juridisch gebied. Daarnaast verzorgen wij de jaarrekening en aangifte vennootschapsbelasting.

Lees verder: Optimalisering fiscale structuur DGA

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

AKKOORD IN FAILLISSEMENT

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten