Terughoudende opstelling Belastingdienst na corona

Steunmaatregelen gestopt

Op 30 augustus 2021 is door de overheid bekend gemaakt dat het kabinet per 1 oktober 2021 gaat stoppen met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar zijn ingezet om de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis te helpen. Bij kamerbrief van 11 oktober jl. heeft staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) het nieuwe beleid van de Belastingdienst bekend gemaakt.

Einde uitstel belastingschulden en aflossing

Gedurende de coronacrisis verleende de Belastingdienst aan ondernemers een bijzonder uitstel van betaling van de belastingschuld. Vanaf 1 oktober zijn ondernemers weer verplicht om tijdig hun nieuw opkomende belastingverplichtingen te voldoen. Bovendien geldt dat de opgebouwde belastingschuld vanaf 1 oktober 2022 afgelost moet worden. De aflossingstermijn is 5 jaar. Dit betekent dat uiterlijk 1 oktober 2027 de opgebouwde schuld moet zijn afgelost. Tenslotte geldt dat de invorderingsrente geleidelijk zal oplopen van 1% (1 januari 2022) naar 4% (1 januari 2024).

Belastingdienst neemt tijdelijk afstand van haar preferente positie bij een crediteurenakkoord

Bij een crediteurenakkoord spreekt de schuldenaar met zijn schuldeisers af dat een deel van de schulden van de onderneming wordt kwijtgescholden. Een crediteurenakkoord kan een laatste redmiddel zijn voor een ondernemer om een faillissement af te wenden. De Belastingdienst is vaak bereid mee te werken aan een akkoord, zij het dat deze medewerking onder een belangrijke voorwaarde wordt verleend. De Belastingdienst stelt namelijk normaliter als eis dat zij een twee keer zo hoog percentage krijgt als de overige schuldeisers. Het beleid van de Belastingdienst hieromtrent is opgenomen in de Leidraad Invordering 2008 die vrij recentelijk – mede in het kader van de WHOA – is gewijzigd.

In de kamerbrief wordt bekendgemaakt dat de Belastingdienst – om de kans op een crediteurenakkoord te verhogen – zich soepeler zal opstellen. Concreet houdt dit in dat de Belastingdienst tijdelijk genoegen zal nemen met hetzelfde uitkeringspercentage dat aan een concurrente schuldeiser toekomt. Met andere woorden betekent dit dat de Belastingdienst de helft zal ontvangen van wat zij normaliter ontving. Dit beleid van de Belastingdienst zal worden toegepast in de periode van 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023.

Nu de Belastingdienst afstand neemt van haar preferente rol, wordt vermoed dat dit de kans op een succesvolle crediteurenakkoord aanzienlijk zal vergroten.

Tegemoetkoming uitstel van betaling

Zojuist is vermeld dat een uitstel van betaling niet meer geldt. Onder strikte voorwaarden kunnen in uitzonderingsgevallen, ondernemers die vóór 1 oktober 2021 een uitstel van betaling hebben gekregen, een nieuwe uitstel aanvragen voor een beperkte tijd. Het aanvragen van uitstel van betaling kan tot en met 31 januari 2022. De voorwaarden voor dit uitstel, staan vermeld in de kamerbrief.

Take aways

  • Ondernemers zijn weer verplicht om te voldoen aan hun belastingschuld vanaf 1 oktober 2021. Uitstel van betaling is slechts mogelijk onder strikte voorwaarden;
  • De opgebouwde belastingschuld moet vanaf 1 oktober 2022 in vijf jaar worden afgelost;
  • Met betrekking tot een te bereiken crediteurenakkoord, geeft de Belastingdienst haar preferente positie tijdelijk op en neemt genoegen met de helft van wat zij normaliter ontvangt.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of hulp nodig bij het verwezenlijken van, bijvoorbeeld een crediteurenakkoord? Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

AKKOORD IN FAILLISSEMENT

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten