Toch ontslagbescherming na opzegging door werknemer

Gepubliceerd op: 07/02/2014

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

Artikel 7:667 lid 4 BW betreft een codificatie van de zogenoemde Ragetlie-regel. Met deze regel heeft de wetgever de situatie willen regelen dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt en binnen drie maanden wordt opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Die tweede overeenkomst eindigt dan (toch) niet vanzelf, tenzij de eerste is geëindigd door óf ontbinding door de kantonrechter, óf “rechtsgeldige opzegging”. In de betreffende zaak die uiteindelijk bij de Hoge Raad is gekomen had een werknemer zijn arbeidsovereenkomst opgezegd vanwege een baan bij een andere werkgever. Hij kreeg echter spijt van zijn overstap en vroeg aan zijn oude werkgever of hij terug mocht komen. Zijn oude werkgever wilde dit, echter wel op basis van een overeenkomst voor bepaalde tijd. Na deze eenmaal te hebben verlengd wilde deze werkgever deze niet nogmaals verlengen en ging ervan uit dat de arbeidsovereenkomst hiermee tot een einde was gekomen. De werknemer beriep zich echter op de Ragetlie-regel. De kantonrechter en het Hof gingen hierin niet met hem mee. Maar de Hoge Raad gaf hem opmerkelijk genoeg wel gelijk. De Hoge Raad meent namelijk dat de ratio van de wet is dat ontslagbescherming moet zijn toegepast voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Deze is er niet geweest aangezien een opzegging door een werknemer aan geen enkele ontslagtoets wordt onderworpen, en dus eindigde de onderhavige nieuwe overeenkomst op grond van de Ragetlie-regel volgens de Hoge Raad niet van rechtswege.

Ondanks het feit dat hier overduidelijk geen sprake was van opzet meende de Hoge Raad dus toch dat hier geen sprake was van rechtsgeldige opzegging in de zin van artikel 7:667 lid 4. Volgens de Hoge Raad moeten de woorden ‘rechtsgeldige opzegging’ in artikel 7:667 BW eng worden opgevat, zodat daar onder niet een opzegging door de werknemer valt. De Hoge Raad merkt daarbij op dat: “gezien de bescherming van de werknemer die door de wetgever met het artikellid  is beoogd, ook geen goede grond bestaat om onderscheid te maken tussen de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond van wederzijds goedvinden – ten aanzien waarvan vaststaat dat de wetgever de eis van opzegging heeft willen handhaven – en die door opzegging door de werknemer. In beide gevallen berust de beëindiging immers (mede) op een daarop gerichte verklaring of gedraging van de werknemer, die meebrengt dat deze (bij die beëindiging) de ontslagbescherming mist waarop hij bij andere beëindigingswijzen aanspraak kan maken, terwijl het verschil tussen beide beëindigingswijzen feitelijk bovendien zeer gering kan zijn.”

Opmerkelijk is dat de Advocaat Generaal van de Hoge Raad in zijn conclusie zeer uitgebreid en grondig heeft gemotiveerd dat het vonnis van het gerechtshof in stand had moeten worden gehouden. Mogelijk is het laatste woord hierover dan ook nog niet gesproken.

Bevindt u zich in een dergelijke situatie of zou van een dergelijke situatie sprake kunnen zijn en vermoedt u dat u, als werknemer of indien u zelf werkgever bent, uw werknemer, wellicht recht heeft op ontslagbescherming, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Ook in andere arbeidsrechtelijke kwesties kunnen de arbeidsrecht-specialisten van Siebert & Becker u bijstaan.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten