Tussentijdse opzegging contract door opdrachtgever

Gepubliceerd op: 23/02/2021

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
088 20 60 600

info@hautlegal.nl

 
Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Leestijd: 2 minuten

Bij een overeenkomst van opdracht wordt afgesproken dat een partij een opdracht uitvoert (opdrachtnemer) voor een andere partij (opdrachtgever). De opdrachtnemer ontvangt hiervoor loon, maar gaat geen arbeidsovereenkomst aan met de opdrachtgever.

Mag een opdrachtgever altijd opzeggen?

Een opdrachtgever mag op ieder moment de overeenkomst tussentijds opzeggen. Dat geldt ook voor overeenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan. Is de opdrachtgever een particulier, dan mag hiervan niet in het nadeel van de opdrachtgever worden afgeweken. Professionele partijen mogen wel anders afspreken. Zij kunnen de bevoegdheid om op ieder moment op te zeggen, beperken of zelfs uitsluiten.

Als partijen willen dat de overeenkomst niet tussentijds mag worden opgezegd, moet dat wel duidelijk zijn afgespreken. En daar ging het mis bij een zaak die inmiddels is behandeld door het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden. De contractspartijen waren een overeenkomst van opdracht aangegaan voor de duur van drie jaar. In het contract was de mogelijkheid opgenomen om tussentijds op te zeggen als een bepaald resultaat niet zou zijn behaald. Verder waren geen afspraken gemaakt over de opzegmogelijkheden. Na een jaar zegde de opdrachtgever de overeenkomst op. Niet omdat het resultaat niet zou zijn behaald maar omdat het vertrouwen weg was.

Opdrachtnemer was het niet met de opzegging eens. Hij stelde dat alleen mocht worden opgezegd als het resultaat niet zou zijn behaald. En het resultaat was wel behaald. Opdrachtgever stelde dat partijen de mogelijkheid van tussentijdse beëindiging niet hadden uitgesloten. En dat hij dus op grond van de wet mocht opzeggen.

Het hof weegt de standpunten af en komt tot een conclusie. Volgens het hof was het ‘wederzijds vertrouwen’ een essentieel kenmerk van de overeenkomst. Daarom was de overeenkomst in eerste instantie voor drie jaar aangegaan. Nu dat vertrouwen ontbrak was opdrachtgever bevoegd de overeenkomst op te zeggen.

Conclusie: maak duidelijke afspraken over opzegmogelijkheden. Want zelfs als van de contractuele opzegbevoegdheid is afgeweken, kan het zijn dat de opdrachtgever nog steeds op grond van de wet de overeenkomst mag opzeggen.

Redelijk loon

Overigens had de opdrachtgever, volgens het hof, niet op een redelijke wijze opgezegd. De opdrachtgever had de opdrachtnemer geen verbeterkans geboden, geen opzegtermijn aangehouden of de redenen voor opzegging kenbaar gemaakt. Dit weegt mee in de hoogte van de vergoeding waar opdrachtnemer recht op heeft. Want als een opdracht voortijdig eindigt, heeft de opdrachtnemer in beginsel recht op een redelijk loon.

Heb je vragen over bovenstaande? Stuur mij dan een e-mail via janneke@hautlegal.nl of bel naar 06 248 10 629. Ik denk graag met je mee!

Interessant artikel?

Onze advocaten staan je graag bij! Vul je naam en telefoonnumer in en wij bellen z.s.m. terug.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Janneke Mobron

Advocaat sinds 2007 en partner, gespecialiseerd in mededingingsrecht, franchise-, agentuur- en distributie-overeenkomsten.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Expertisegebieden
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder, Werkgever en werknemer
Leestijd: 4 minuten Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere…
24-06-2021
Procederen
Leestijd: 3 minuten Procedure starten met steun Haut Legal Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van…
12-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Inleiding Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn…
04-06-2021
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Ondernemers die tijdelijk weinig geld hebben, kunnen vanaf dinsdag 25 december 2012 makkelijker uitstel van betaling krijgen bij de Belastingdienst. Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) wil op deze manier de ondernemers ‘wat extra lucht’ geven nu de economische omstandigheden…
29-12-2012
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut De wijzigingen in de Telecommunicatiewet treden 5 juni 2012 in werking Dit houdt in dat telecombedrijven vanaf die dag de nieuwe wet ook dienen na te leven.  Het inwerkingtredingsbesluit wordt aanstaande maandag 4 juni gepubliceerd in het Staatsblad….
05-06-2012
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd? De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Voor een werkgever die tenminste 20 werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen bevat de Wet melding collectie ontslag in artikel 3 lid 1 een meldplicht. De voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Beste client, Wij zijn trots u als client te mogen bedienen. Met alle mogelijke zorg zullen we uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat betekent dat we met u strijden voor het beste resultaat. Voor een up-to-date…
04-04-2012

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten