Tussentijdse opzegging door opdrachtgever

Gepubliceerd op: 23/02/2021

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

Bij een overeenkomst van opdracht wordt afgesproken dat een partij een opdracht uitvoert (opdrachtnemer) voor een andere partij (opdrachtgever). De opdrachtnemer ontvangt hiervoor loon, maar gaat geen arbeidsovereenkomst aan met de opdrachtgever.

Mag een opdrachtgever altijd opzeggen?

Een opdrachtgever mag op ieder moment de overeenkomst tussentijds opzeggen. Dat geldt ook voor overeenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan. Is de opdrachtgever een particulier, dan mag hiervan niet in het nadeel van de opdrachtgever worden afgeweken. Professionele partijen mogen wel anders afspreken. Zij kunnen de bevoegdheid om op ieder moment op te zeggen, beperken of zelfs uitsluiten.

Als partijen willen dat de overeenkomst niet tussentijds mag worden opgezegd, moet dat wel duidelijk zijn afgespreken. En daar ging het mis bij een zaak die inmiddels is behandeld door het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden. De contractspartijen waren een overeenkomst van opdracht aangegaan voor de duur van drie jaar. In het contract was de mogelijkheid opgenomen om tussentijds op te zeggen als een bepaald resultaat niet zou zijn behaald. Verder waren geen afspraken gemaakt over de opzegmogelijkheden. Na een jaar zegde de opdrachtgever de overeenkomst op. Niet omdat het resultaat niet zou zijn behaald maar omdat het vertrouwen weg was.

Opdrachtnemer was het niet met de opzegging eens. Hij stelde dat alleen mocht worden opgezegd als het resultaat niet zou zijn behaald. En het resultaat was wel behaald. Opdrachtgever stelde dat partijen de mogelijkheid van tussentijdse beëindiging niet hadden uitgesloten. En dat hij dus op grond van de wet mocht opzeggen.

Het hof weegt de standpunten af en komt tot een conclusie. Volgens het hof was het ‘wederzijds vertrouwen’ een essentieel kenmerk van de overeenkomst. Daarom was de overeenkomst in eerste instantie voor drie jaar aangegaan. Nu dat vertrouwen ontbrak was opdrachtgever bevoegd de overeenkomst op te zeggen.

Conclusie: maak duidelijke afspraken over opzegmogelijkheden. Want zelfs als van de contractuele opzegbevoegdheid is afgeweken, kan het zijn dat de opdrachtgever nog steeds op grond van de wet de overeenkomst mag opzeggen.

Redelijk loon

Overigens had de opdrachtgever, volgens het hof, niet op een redelijke wijze opgezegd. De opdrachtgever had de opdrachtnemer geen verbeterkans geboden, geen opzegtermijn aangehouden of de redenen voor opzegging kenbaar gemaakt. Dit weegt mee in de hoogte van de vergoeding waar opdrachtnemer recht op heeft. Want als een opdracht voortijdig eindigt, heeft de opdrachtnemer in beginsel recht op een redelijk loon.

Heb je vragen over bovenstaande? Stuur mij dan een e-mail via janneke@hautlegal.nl of bel naar 06 248 10 629. Ik denk graag met je mee!

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Janneke Mobron

Advocaat sinds 2007 en partner, gespecialiseerd in mededingingsrecht, franchise-, agentuur- en distributie-overeenkomsten.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 3 minuten Statutair bestuurders die ook werknemers zijn in de naamloze of besloten vennootschap kunnen ook worden ontslagen. In dit stappenplan zie je hoe dit te werk gaat. Stap 1. Stel vast wie bevoegd is tot het ontslag van de…
30-04-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Statutair bestuurder De statutair bestuurder heeft meestal een dubbele rechtsverhouding met de rechtspersoon, namelijk een arbeidsrechtelijke relatie als directeur-werknemer en een vennootschapsrechtelijke relatie als directeur-bestuurder. Voor de statutair bestuurder die tevens werknemer is, gelden bijzondere regels die afwijken…
30-04-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten