Tussentijdse opzegging contract door opdrachtgever

Bij een overeenkomst van opdracht wordt afgesproken dat een partij een opdracht uitvoert (opdrachtnemer) voor een andere partij (opdrachtgever). De opdrachtnemer ontvangt hiervoor loon, maar gaat geen arbeidsovereenkomst aan met de opdrachtgever.

Mag een opdrachtgever altijd opzeggen?

Een opdrachtgever mag op ieder moment de overeenkomst tussentijds opzeggen. Dat geldt ook voor overeenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan. Is de opdrachtgever een particulier, dan mag hiervan niet in het nadeel van de opdrachtgever worden afgeweken. Professionele partijen mogen wel anders afspreken. Zij kunnen de bevoegdheid om op ieder moment op te zeggen, beperken of zelfs uitsluiten.

Als partijen willen dat de overeenkomst niet tussentijds mag worden opgezegd, moet dat wel duidelijk zijn afgespreken. En daar ging het mis bij een zaak die inmiddels is behandeld door het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden. De contractspartijen waren een overeenkomst van opdracht aangegaan voor de duur van drie jaar. In het contract was de mogelijkheid opgenomen om tussentijds op te zeggen als een bepaald resultaat niet zou zijn behaald. Verder waren geen afspraken gemaakt over de opzegmogelijkheden. Na een jaar zegde de opdrachtgever de overeenkomst op. Niet omdat het resultaat niet zou zijn behaald maar omdat het vertrouwen weg was.

Opdrachtnemer was het niet met de opzegging eens. Hij stelde dat alleen mocht worden opgezegd als het resultaat niet zou zijn behaald. En het resultaat was wel behaald. Opdrachtgever stelde dat partijen de mogelijkheid van tussentijdse beëindiging niet hadden uitgesloten. En dat hij dus op grond van de wet mocht opzeggen.

Het hof weegt de standpunten af en komt tot een conclusie. Volgens het hof was het ‘wederzijds vertrouwen’ een essentieel kenmerk van de overeenkomst. Daarom was de overeenkomst in eerste instantie voor drie jaar aangegaan. Nu dat vertrouwen ontbrak was opdrachtgever bevoegd de overeenkomst op te zeggen.

Conclusie: maak duidelijke afspraken over opzegmogelijkheden. Want zelfs als van de contractuele opzegbevoegdheid is afgeweken, kan het zijn dat de opdrachtgever nog steeds op grond van de wet de overeenkomst mag opzeggen.

Redelijk loon

Overigens had de opdrachtgever, volgens het hof, niet op een redelijke wijze opgezegd. De opdrachtgever had de opdrachtnemer geen verbeterkans geboden, geen opzegtermijn aangehouden of de redenen voor opzegging kenbaar gemaakt. Dit weegt mee in de hoogte van de vergoeding waar opdrachtnemer recht op heeft. Want als een opdracht voortijdig eindigt, heeft de opdrachtnemer in beginsel recht op een redelijk loon.

Heb je vragen over bovenstaande? Stuur mij dan een e-mail via janneke@hautlegal.nl of bel naar 06 248 10 629. Ik denk graag met je mee!

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

AKKOORD IN FAILLISSEMENT

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten