HAUT Legal & Tax advocaten

Van plan om uw onderneming te verkopen?

Van plan om uw onderneming te verkopen?

Wanneer je als ondernemer je bedrijf wenst te verkopen, kan de overnemende of participerende partij, voor het aangaan van de uiteindelijke koopovereenkomst ervoor kiezen een boekenonderzoek te laten verrichten; ook wel een due diligence-onderzoek genoemd. Een dergelijk onderzoek biedt inzage in de bestaande en de latente risico´s van de onderneming en gebeurt in opdracht van de koper. Zo wordt onder andere juridisch, financieel, fiscaal en bedrijfseconomisch inzichtelijk gemaakt hoe de onderneming ervoor staat. De resultaten van een due diligence-onderzoek kunnen grote impact hebben op de hoogte van de uiteindelijke overnameprijs.

Vendor due diligence-onderzoek

Wanneer je als verkoper liever zelf de regie in handen wilt houden, kun je ervoor kiezen zelf een due diligence-onderzoek te laten verrichten; ook wel een vendor due diligence-onderzoek genoemd. Net als bij een due diligence-onderzoek wordt juridisch, financieel, fiscaal en bedrijfseconomisch inzichtelijk gemaakt hoe de onderneming ervoor staat, alleen gebeurt dit in opdracht van de verkoper. Een vendor due diligence-onderzoek voorkomt dat je als verkoper wordt verrast met eventuele gebreken die het onderzoek vertoont. Daarmee kun je eventuele gebreken nog voor de verkoop adresseren. Een dergelijk onderzoek kan daarnaast de efficiëntie van het verkoopproces bevorderen, omdat de verkoper zelf over alle informatie van de onderneming beschikt.

Koopovereenkomst

Omdat een vendor due diligence-onderzoek de verkoper bewust maakt van de sterkere en zwakkere punten van zijn onderneming, kan uiteindelijk een betere inschatting worden gemaakt ten aanzien van de te verstrekken garanties en vrijwaringen in de koopovereenkomst. Ook kan voor een verkoop nog aandacht worden besteed aan de eventuele zwakkere punten. Dit zal veelal een positieve uitwerking hebben op de hoogte van de verkoopprijs.

Begeleiding verkoopproces

Wanneer je als ondernemer je onderneming wenst te verkopen, is het belangrijk hierin goed te worden begeleid. Haut Legal & Tax heeft alle expertise in huis om de benodigde ondersteuning te bieden in het verkoopproces. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Advocaten Haarlem en Utrecht
Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.

Expertises

Recente artikelen

Teruggebeld worden?

Deze website gebruikt cookies. Bekijk de algemene voorwaarden of privacyregelement.

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten