HAUT Legal & Tax advocaten

Vergeet u de jaarlijkse indexering alimentatie niet?

Vergeet u de jaarlijkse indexering alimentatie niet?

Elk jaar is er op 1 januari een indexering van alimentatie van toepassing. Dat houdt in dat het vastgestelde bedrag dat er aan alimentatie betaald dient te worden vanzelf jaarlijks stijgt. Dit heeft te maken met de stijgende kosten van levensonderhoud en de stijgende lonen. De verhoging is door de Minister van Justitie per 1 januari 2019 vastgesteld op 2%. Betaalt u reeds alimentatie? Het is dan goed om in aanmerking te nemen dat u wettelijk zelf het alimentatiebedrag moet bijstellen, tenzij u met uw ex-partner in uw convenant of ouderschapsplan bent overeengekomen dat indexering op u niet van toepassing is. U kunt ook vaststellen dat indexering op een andere manier op u van toepassing is. U kunt bijvoorbeeld een ander percentage aan indexering afspreken, een tweejaarlijkse stijging in plaats van een jaarlijkse stijging overeenkomen of vaststellen dat indexering afhankelijk is van daadwerkelijke inkomensveranderingen.

Indexering vergeten?

Het kan zijn dat u of uw ex-partner hier nooit bij stil heeft gestaan. De indexering geldt voor alle soorten alimentatie, of u die nu zelf bent overeengekomen of die gerechtelijk is vastgesteld, tenzij deze voor 1 januari 1973 is vastgesteld. De wettelijke indexering is cumulatief, wat wil zeggen dat de jaarlijkse verhoging boven op de vorige verhoging komt. De alimentatiegerechtigde kan in dit geval over de afgelopen vijf jaar de indexering over die jaren nog terugvorderen. De vordering voor achterstallige alimentatie verjaart namelijk na vijf jaar.

De indexering was de afgelopen jaren als volgt, in procenten:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2,2 3,9 2,3 0,9 1,3 1,7 0,9 0,8 1,3 2,1 1,5 2,0

Rekenvoorbeeld

Indien de gezamenlijke alimentatie bijvoorbeeld in 2016 is vastgesteld op € 500 per maand, dan zou dit op 1 januari 2019 door indexering neerkomen op respectievelijk € 510,50, € 518,16 en uiteindelijk € 528,52 in opvolgende jaren (500 x 1,021) x 1,015) x 1,02). Zoals u ziet kan dit tot aanzienlijke extra lasten per maand leiden.

Herberekening van uw alimentatie nodig?

Bent u het niet eens met deze jaarlijkse stijging van alimentatie of komt u daardoor in de financiële problemen? Dan kunt u uw alimentatie door ons laten herberekenen. Naar aanleiding daarvan kunnen wij in overleg eventueel een matigingsverzoek voor u indienen bij de rechtbank of aanzetten tot overleg met uw ex-partner over het wijzigen van uw afspraken.

Advies

HAUT Legal & Tax biedt u graag een advies op maat over uw situatie aan. Ons kantoor is gespecialiseerd in de financiële en fiscale aspecten van de echtscheiding. Met name bij echtscheidingen waarbij een onderneming is betrokken is het van belang dat uw advocaat cijfermatige en fiscale kennis heeft. Deze kennis is ook van belang bij het opstellen van alimentatieberekeningen en het analyseren van de jaarrekening van de onderneming.

Teruggebeld worden?

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Advocaten Haarlem en Utrecht
Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.

Expertises

Recente artikelen

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten