Vergoedingsrechten en verjaring bij (ongehuwde) samenwoners

Gepubliceerd op: 13/03/2019

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
088 20 60 600

info@hautlegal.nl

 
Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Leestijd: 3 minuten

Niet iedere relatie hoeft te resulteren in een huwelijk; sterker nog: Nederland telt een miljoen ongehuwd samenwonende paren en dat aantal stijgt elk jaar. In onze familierechtpraktijk krijgen wij naast verzoeken om echtscheidingen af te wikkelen ook geregeld vragen over de financiële consequenties van het verbreken van de ongehuwde relatie. In dit artikel wordt besproken waarop u moet letten als u erover nadenkt uw relatie te verbreken als u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. In het bijzonder wordt ingegaan op betalingen over en weer en of u de betalingen voor de ander bij de verbreking van de relatie kunt terugkrijgen.

Vergoedingsrechten

Onder vergoedingsrechten in dit artikel wordt verstaan het recht van de ene samenwoner op de ander om een geldsom terug te vorderen, omdat de eerste samenwoner voor de ander iets heeft betaald uit het eigen vermogen. Voorbeelden van dergelijke betalingen zijn bijvoorbeeld:

  • De financiering van een woning die uitsluitend op naam van de ander staat;
  • Volledig de kosten van de gezamenlijke woning voldoen, terwijl het een gezamenlijke last is;
  • Investeren in de woning, terwijl het de gezamenlijke woning of de woning van de ander betreft;

Indien u getrouwd bent zorgt de wet ervoor dat u een vergoedingsrecht krijgt. In beginsel ontstaat dit recht op het moment dat u de investering verricht. Ook kunt u afspreken in de huwelijkse voorwaarden dat het vergoedingsrecht op een andere manier ontstaat of zelfs helemaal niet ontstaat.

Geldt dit ook voor samenwoners?

De wet regelt niets voor ongehuwd samenwonende paren. Bij gebrek aan een specifieke regeling geldt het algemene vermogensrecht van boek 3 en boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Hieruit blijkt dat er niet rechtstreeks een vergoedingsrecht ontstaat zoals dat bij gehuwden het geval is. Er kunnen echter wel, net zoals in de akte van huwelijkse voorwaarden, afspraken worden vastgelegd omtrent vergoedingsrechten en verrekeningen van uitgaven in een (notarieel) samenlevingscontract. In beginsel heeft u met een samenlevingscontract (mits er goede bepalingen worden overeengekomen) een soortgelijke bescherming als paren die gehuwd zijn onder huwelijkse voorwaarden.

Indien u dat niet wil of niet geregeld heeft bent u in beginsel dus niet gedekt door de wet en heeft u geen specifieke grond waarop u uw terugvordering kunt baseren. Wel wordt er steeds vaker in de lagere rechtspraak aangenomen dat de wettelijke bepalingen voor gehuwden op dezelfde manier kunnen worden toegepast op de situatie van niet-getrouwde paren. Volgens deze lijn bepaalden bijvoorbeeld de rechtbanken Noord-Nederland en Noord-Holland op 26 september 2018. Het is echter nog geen vaste rechtspraak en een uitspraak van de Hoge Raad zou er definitief uitsluitsel over geven.

Verjaring

Hetzelfde geldt min of meer voor de verjaring van deze vergoedingsrechten bij ongehuwde samenwoners. Voor getrouwden is er een specifieke wettelijke regeling, voor samenwoners is deze regeling er niet. Vergoedingsrechten verjaren bij gehuwden pas voor het eerst na zes maanden verstreken zijn sinds de ontbinding van het huwelijk. Tijdens het huwelijk verjaren de vorderingen dus in zijn geheel niet. Bij gebreke aan een wettelijk vangnet verjaren vergoedingsvorderingen tussen samenwoners in beginsel vijf jaar na het ontstaan van de vordering. In veel gevallen is dat het moment dat het geld wordt uitgegeven of geïnvesteerd. Bij een jarenlange relatie kan dit dus al tijdens de relatie zijn!

Echter heeft bijvoorbeeld de Rechtbank Noord-Nederland in de eerder aangehaalde uitspraak van 26 september 2018 bepaald dat de verjaringstermijn bij samenwoners ook pas aanvangt op het moment dat de relatie wordt verbroken. De rechtbank acht de situatie van ongehuwd samenwoners niet wezenlijk anders dan gehuwden en dat hoewel de wettelijke bepaling voor samenwoners niet direct geldt, deze toch toepassing behoort te hebben.

Advies

Uit het voorgaande blijkt dat het heel belangrijk is om u goed te laten adviseren als u denkt dat u nog geld te vorderen heeft van uw vriend / vriendin, u niet getrouwd of geregistreerde partner bent en uw relatie dreigt te eindigen. Ook wanneer u (in het verleden) een samenlevingsovereenkomst heeft opgesteld of heeft laten opstellen kan het lastig zijn om de afspraken daadwerkelijk om te vormen in een voor u gunstige uitkomst als het tot een scheiding komt; zeker als er een onderneming in het spel is. De familierechtspecialisten van HAUT Legal & Tax zijn bekwaam in het uitleggen van samenlevingsovereenkomsten; in het bijzonder aangaande de financiële consequenties. Ook als u geen samenlevingsovereenkomst heeft kunnen wij u bijstaan om de familierechtelijke en financiële aspecten van de verbreking van de relatie af te wikkelen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de familierechtspecialisten van HAUT Legal & Tax.

 

Interessant artikel?

Onze advocaten staan je graag bij! Vul je naam en telefoonnumer in en wij bellen z.s.m. terug.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Expertisegebieden
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder, Werkgever en werknemer
Leestijd: 4 minuten Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere…
24-06-2021
Procederen
Leestijd: 3 minuten Procedure starten met steun Haut Legal Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van…
12-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Inleiding Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn…
04-06-2021
Handel en contracten
Leestijd: 4 minuten Inleiding huurbescherming tijdens coronacrisis De spoedwet Tijdelijke wet verlenging huurovereenkomsten is aangenomen door zowel de Eerste als de Tweede Kamer en is (met terugwerkende kracht op 1 april) op 24 april 2020 in werking getreden na de publicatie…
30-04-2020
Nieuws, Overige / Varia
Leestijd: 2 minuten Conflictbemiddeling of mediation is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Bemiddeling is vooral nuttig…
12-12-2012
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd? De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Voor een werkgever die tenminste 20 werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen bevat de Wet melding collectie ontslag in artikel 3 lid 1 een meldplicht. De voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Beste client, Wij zijn trots u als client te mogen bedienen. Met alle mogelijke zorg zullen we uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat betekent dat we met u strijden voor het beste resultaat. Voor een up-to-date…
04-04-2012

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten