Verjaring en stuiting van de verjaring.

Gepubliceerd op: 14/01/2020

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
088 20 60 600

info@hautlegal.nl

 
Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Leestijd: 2 minuten

Verjaring en stuiting van de verjaring.

De basisregel voor de verjaring staat in artikel 3:306 BW. Daarin staat dat indien de wet niet anders bepaalt, een rechtsvordering door verloop van twintig jaren verjaart. Daarop zijn allerlei wettelijke uitzonderingen van toepassing. Zo staat in artikel 3:307 BW dat een vordering tot nakoming van een verbintenis uit overeenkomst verjaart na 5 jaren na aanvang van de dag volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden. Dit betreft ook de rechtsvorderingen tot betaling van (lijf)rente, dividenden, huur of pacht. Een andere uitzondering is de nakoming met betrekking tot een consumentenkoop. Deze verjaart na verloop van 2 jaren.

Het is van belang om verjaring van uw rechtsvordering te voorkomen. Dat kan door de verjaring te stuiten. Dat kan door het uitbrengen van een dagvaarding, een schriftelijke aanmaning of een erkenning door de schuldenaar.

Als de stuiting niet tijdig/niet correct plaatsvindt dan wordt veelal geprobeerd om met een omweg tot een geldige/correcte stuiting te voorkomen. De Hoge Raad heeft in het verleden echter al veel onduidelijkheden weggenomen, zodat vrij helder is wanneer een procedure slagingskans heeft. Zo heeft de Hoge Raad in het verleden al geoordeeld dat het bij een schriftelijke mededeling moet gaan om een voldoende duidelijke waarschuwing aan de schuldenaar dat hij ook na het verstrijken van de verjaringstermijn er rekening mee moet houden dat hij de beschikking houdt over zijn gegevens en bewijsmateriaal, opdat hij zich tegen een dan mogelijkerwijs alsnog door de schuldeiser ingestelde vordering behoorlijk kan verweren. Vereist is dat de wederpartij had behoren te begrijpen dat de schuldeiser ondubbelzinnig zijn recht voorbehoudt. Reeds in 1997 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de verzending van een ‘gespreksnotitie’ onvoldoende was om de verjaring te stuiten. Echter, aan de mededeling wordt niet de eis gesteld dat deze de vordering nauwkeurig omschrijft. Wel is voor een voldoende duidelijke waarschuwing noodzakelijk dat voor de schuldenaar kenbaar is welke vordering wordt bedoeld. Met andere woorden de vordering moet zodanig zijn omschreven dat de schuldenaar daaruit kan begrijpen welk recht op nakoming wordt voorbehouden en waartegen deze schuldenaar zich eventueel heeft te verweren.

In een recent arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld (lees: nogmaals bevestigd) dat niet alleen moet worden gelet op de formulering van de stuiting van de verjaring, maar ook op de context waarin de mededeling van de stuiting wordt gedaan en op de overige omstandigheden van het geval. Bij deze beoordeling kan onder omstandigheden mede betekenis toekomen aan de verdere correspondentie tussen partijen.

Conclusie
Een stuiting van de verjaring kan ook rechtsgeldig plaatsvinden door het verrichten van bepaalde handelingen welke als stuitingshandelingen moeten worden aangemerkt. Alle omstandigheden van het geval dienen bij deze beoordeling te worden meegewogen. Het is dus zeker niet een zwart/wit beoordeling.

Neem contact op met de specialisten van HAUT Legal en Tax voor een specifieke beoordeling van uw casus.

Interessant artikel?

Onze advocaten staan je graag bij! Vul je naam en telefoonnumer in en wij bellen z.s.m. terug.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Expertisegebieden
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder, Werkgever en werknemer
Leestijd: 4 minuten Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere…
24-06-2021
Procederen
Leestijd: 3 minuten Procedure starten met steun Haut Legal Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van…
12-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Inleiding Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn…
04-06-2021
Nieuws, Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 4 minuten Indien u als koper van mening bent dat een gekochte zaak niet aan de overeenkomst beantwoord is het van groot belang dat u op tijd klaagt bij de verkoper. Wellicht wilt u dat de verkoper de zaak herstelt,…
15-02-2019
Nieuws, Overige / Varia
Leestijd: 2 minuten Door de grote bescherming voor huurders heeft de verhuurder niet veel mogelijkheden om de huurovereenkomst van woonruimte op te zeggen. Op grond van artikel 7:274 lid 1 Burgerlijk Wetboek kan de verhuurder hiervoor de volgende limitatieve opzeggingsgronden gebruiken:…
07-12-2015
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd? De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Voor een werkgever die tenminste 20 werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen bevat de Wet melding collectie ontslag in artikel 3 lid 1 een meldplicht. De voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Beste client, Wij zijn trots u als client te mogen bedienen. Met alle mogelijke zorg zullen we uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat betekent dat we met u strijden voor het beste resultaat. Voor een up-to-date…
04-04-2012

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten