Verjaring van belastingschulden

Gepubliceerd op: 28/09/2015

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

Net als iedere andere schuld kan ook een belastingschuld verjaren. Na deze verjaring kan de Belastingdienst de belastingschuld niet meer invorderen. Het is dan ook belangrijk om te beoordelen wanneer een belastingschuld verjaard is.

Verjaringsregeling

De verjaringstermijn is geregeld in de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) en de Invorderingswet. Uit artikel 4:104 lid 1 AWB volgt dat de rechtsvordering tot betaling van een belastingschuld is verjaard nadat de betalingstermijn met vijf jaar is verstreken. Deze verjaring wordt wel een ‘zwakke’ vorm van verjaring genoemd. Na verjaring blijft een zogenaamde natuurlijke verbintenis bestaan.

De Belastingdienst mag deze natuurlijke verbintenis niet actief invorderen door over te gaan tot verrekening of tenuitvoerlegging van een dwangbevel. Ook mag de belastingplichtige niet langer aangemaand worden. Indien echter de belastingschuldige na verjaring de belastingschuld desondanks betaalt geldt deze betaling niet als onverschuldigd. Laat u daarom goed adviseren indien u twijfelt of een belastingschuld verjaard is.

Stuiting

De termijn van vijf jaar gaat lopen op het moment dat de betalingstermijn is verstreken. Deze betalingstermijn volgt vaak uit de opgelegde aanslag. De termijn van vijf jaar kan echter gestuit worden, net zoals bij privaatrechtelijke vorderingen. Op grond van artikel 4:110 AWB begint na de stuiting een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar te lopen.

Artikel 4:111 AWB geeft een specifieke regeling voor het geval dat uitstel van betaling is gegeven. De verjaringstermijn wordt dan verlengd met de periode dat uitstel van betaling is verleend. Uitstel van betaling schorst aldus de verjaring op.

De vraag is hoe de Belastingdienst een belastingvordering rechtsgeldig kan stuiten. De AWB noemt het instellen van een daad van rechtsvervolging en de erkenning door een schuldenaar van het recht van de schuldeiser. Daarnaast gelden op grond van artikel 4:106 AWB als rechtsgeldige stuitinghandelingen het versturen van een aanmaning, een beschikking tot verrekening, een dwangbevel en een daad van tenuitvoerlegging van een dwangbevel (bijvoorbeeld beslaglegging). Daarnaast is in artikel 27 Invorderingswet specifiek voor belastingschulden vastgelegd dat ook een gewone ingebrekestelling de verjaring stuit.

Voor derden die aansprakelijk zijn gesteld gelden specifieke regelingen.

Kansen

De Belastingdienst heeft dan ook vele mogelijkheden om de verjaring te stuiten. Desondanks komt het met enige regelmaat voor dat belastingplichtigen een succesvol beroep doen op verjaring. Over het algemeen liggen hier fouten van de Belastingdienst aan ten grondslag. Hierbij kan gedacht worden aan het niet goed vastleggen van verleend uitstel, waardoor achteraf niet aangetoond kan worden dat de verjaring is opgeschort.

Advies

Siebert & Becker advocaten en belastingkundigen adviseren u graag over (formele) fiscale vraagstukken. Daarbij hebben wij ruime ervaring en expertise bij het begeleiden van ondernemers met belastingschulden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marinus van Zijtveld (023-5310060 of marinus@hautlegal.nl)

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten