Verjaring van belastingschulden

Net als iedere andere schuld kan ook een belastingschuld verjaren. Na deze verjaring kan de Belastingdienst de belastingschuld niet meer invorderen. Het is dan ook belangrijk om te beoordelen wanneer een belastingschuld verjaard is.

Verjaringsregeling

De verjaringstermijn is geregeld in de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) en de Invorderingswet. Uit artikel 4:104 lid 1 AWB volgt dat de rechtsvordering tot betaling van een belastingschuld is verjaard nadat de betalingstermijn met vijf jaar is verstreken. Deze verjaring wordt wel een ‘zwakke’ vorm van verjaring genoemd. Na verjaring blijft een zogenaamde natuurlijke verbintenis bestaan.

De Belastingdienst mag deze natuurlijke verbintenis niet actief invorderen door over te gaan tot verrekening of tenuitvoerlegging van een dwangbevel. Ook mag de belastingplichtige niet langer aangemaand worden. Indien echter de belastingschuldige na verjaring de belastingschuld desondanks betaalt geldt deze betaling niet als onverschuldigd. Laat u daarom goed adviseren indien u twijfelt of een belastingschuld verjaard is.

Stuiting

De termijn van vijf jaar gaat lopen op het moment dat de betalingstermijn is verstreken. Deze betalingstermijn volgt vaak uit de opgelegde aanslag. De termijn van vijf jaar kan echter gestuit worden, net zoals bij privaatrechtelijke vorderingen. Op grond van artikel 4:110 AWB begint na de stuiting een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar te lopen.

Artikel 4:111 AWB geeft een specifieke regeling voor het geval dat uitstel van betaling is gegeven. De verjaringstermijn wordt dan verlengd met de periode dat uitstel van betaling is verleend. Uitstel van betaling schorst aldus de verjaring op.

De vraag is hoe de Belastingdienst een belastingvordering rechtsgeldig kan stuiten. De AWB noemt het instellen van een daad van rechtsvervolging en de erkenning door een schuldenaar van het recht van de schuldeiser. Daarnaast gelden op grond van artikel 4:106 AWB als rechtsgeldige stuitinghandelingen het versturen van een aanmaning, een beschikking tot verrekening, een dwangbevel en een daad van tenuitvoerlegging van een dwangbevel (bijvoorbeeld beslaglegging). Daarnaast is in artikel 27 Invorderingswet specifiek voor belastingschulden vastgelegd dat ook een gewone ingebrekestelling de verjaring stuit.

Voor derden die aansprakelijk zijn gesteld gelden specifieke regelingen.

Kansen

De Belastingdienst heeft dan ook vele mogelijkheden om de verjaring te stuiten. Desondanks komt het met enige regelmaat voor dat belastingplichtigen een succesvol beroep doen op verjaring. Over het algemeen liggen hier fouten van de Belastingdienst aan ten grondslag. Hierbij kan gedacht worden aan het niet goed vastleggen van verleend uitstel, waardoor achteraf niet aangetoond kan worden dat de verjaring is opgeschort.

Advies

Haut Legal & Tax en belastingkundigen adviseren u graag over (formele) fiscale vraagstukken.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Faillissement en herstructurering
hautlegal

Victor Kruit bij BNR Nieuwsradio

We zijn trots om te delen dat onze eigen V.H.B. (Victor) Kruit, van Haut Legal, onlangs te gast was in de boeiende podcast ‘Onder curatoren’

Lees verder »

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten