Verrekening en faillissement

Gepubliceerd op: 10/10/2013

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

Verrekening en faillissement

In ons Burgerlijk Wetboek staat in artikel 6:127 e.v. wanneer en op welke wijze tot verrekening van  vorderingen die partijen over en weer op elkaar hebben, mag worden overgegaan. De vorderingen worden met andere woorden tegen elkaar weggestreept. Buiten faillissement geldt als vereiste dat partijen over en weer elkaars schuldeiser en schuldenaar moeten zijn en dat de schuld en de vordering uit dezelfde rechtsverhouding moeten (zijn) ontstaan. Ook moet de schuldenaar bevoegd zijn tot betaling van de schuld en tot het afdwingen van de betaling van de vordering.

 

In geval van een faillissement biedt de Faillissementswet een ruimere verrekeningsbevoegdheid. De vordering op de failliet hoeft nog niet opeisbaar te zijn om de vordering met de schuld te kunnen verrekenen. Een voorwaarde is wel dat de vorderingen moeten zijn ontstaan vóór de dag van de faillissementsuitspraak of voortvloeien uit een handeling die vóór de faillissementsuitspraak met de failliet is verricht. Wanneer de wederpartij dus nog een openstaande factuur aan de failliet dient te voldoen, maar de failliet ook nog openstaande facturen aan de wederpartij dient te betalen, kan deze wederpartij eenvoudig een beroep doen op verrekening.

Bij het aangaan van iedere overeenkomst is het van groot belang dat u beseft dat de mogelijkheden om tot verrekening over te gaan contractueel zowel kunnen worden verruimd als beperkt. Verrekening staat namelijk in boek 6 van ons Burgerlijk Wetboek en is daarmee van regelend recht. Bekend voorbeeld van de uitbreiding van de verrekeningsmogelijkheid is het geval dat wordt afgesproken dat vorderingen niet tussen de verschillende concernvennootschappen, maar op groepsniveau met elkaar kunnen worden verrekend. Hiermee wordt voorkomen dat u wel een bedrag aan de failliet moet voldoen terwijl een andere vennootschap binnen uw concern blijft zitten met een schuld aan de failliet welke waarschijnlijk in het geheel niet zal worden voldaan. Het verdient aanbeveling om uw contracten te (laten) beoordelen op de mogelijkheden om al dan niet tot verrekening over te gaan. U komt dan onder andere in het geval uw wederpartij failliet gaat niet voor onaangename verrassingen te staan.

Neemt u voor vrijblijvend advies contact met op Janthijn Siebert – 023-5310060

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten