Verrekening en faillissement

Verrekening en faillissement

In ons Burgerlijk Wetboek staat in artikel 6:127 e.v. wanneer en op welke wijze tot verrekening van  vorderingen die partijen over en weer op elkaar hebben, mag worden overgegaan. De vorderingen worden met andere woorden tegen elkaar weggestreept. Buiten faillissement geldt als vereiste dat partijen over en weer elkaars schuldeiser en schuldenaar moeten zijn en dat de schuld en de vordering uit dezelfde rechtsverhouding moeten (zijn) ontstaan. Ook moet de schuldenaar bevoegd zijn tot betaling van de schuld en tot het afdwingen van de betaling van de vordering.

In geval van een faillissement biedt de Faillissementswet een ruimere verrekeningsbevoegdheid. De vordering op de failliet hoeft nog niet opeisbaar te zijn om de vordering met de schuld te kunnen verrekenen. Een voorwaarde is wel dat de vorderingen moeten zijn ontstaan vóór de dag van de faillissementsuitspraak of voortvloeien uit een handeling die vóór de faillissementsuitspraak met de failliet is verricht. Wanneer de wederpartij dus nog een openstaande factuur aan de failliet dient te voldoen, maar de failliet ook nog openstaande facturen aan de wederpartij dient te betalen, kan deze wederpartij eenvoudig een beroep doen op verrekening.

Bij het aangaan van iedere overeenkomst is het van groot belang dat u beseft dat de mogelijkheden om tot verrekening over te gaan contractueel zowel kunnen worden verruimd als beperkt. Verrekening staat namelijk in boek 6 van ons Burgerlijk Wetboek en is daarmee van regelend recht. Bekend voorbeeld van de uitbreiding van de verrekeningsmogelijkheid is het geval dat wordt afgesproken dat vorderingen niet tussen de verschillende concernvennootschappen, maar op groepsniveau met elkaar kunnen worden verrekend. Hiermee wordt voorkomen dat u wel een bedrag aan de failliet moet voldoen terwijl een andere vennootschap binnen uw concern blijft zitten met een schuld aan de failliet welke waarschijnlijk in het geheel niet zal worden voldaan. Het verdient aanbeveling om uw contracten te (laten) beoordelen op de mogelijkheden om al dan niet tot verrekening over te gaan. U komt dan onder andere in het geval uw wederpartij failliet gaat niet voor onaangename verrassingen te staan.

Neemt u voor vrijblijvend advies contact met op Janthijn Siebert – 023-5310060

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Faillissement en herstructurering
hautlegal

Victor Kruit bij BNR Nieuwsradio

We zijn trots om te delen dat onze eigen V.H.B. (Victor) Kruit, van Haut Legal, onlangs te gast was in de boeiende podcast ‘Onder curatoren’

Lees verder »

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten