Verzet tegen dwangbevel

Verzet tegen dwangbevel

Verzet tegen dwangbevel

Heeft u een dwangbevel ontvangen van de Belastingdienst? Kondigt de Belastingdienst een beslaglegging aan? Of is de belastingdeurwaarder voornemens om op korte termijn uw goederen ten gelde te maken doormiddel van een executieverkoop? In veel gevallen kunt u met behulp van een advocaat van Haut Legal & Tax een verzetprocedure starten tegen het dwangbevel en/of de tenuitvoerlegging hiervan. Verzet tegen een dwangbevel kan, mede, voorkomen dat uw onderneming grote schade wordt toegebracht.
Schorsende werking procedure verzet tegen dwangbevel
Vanaf 1 januari 2018 heeft de procedure verzet tegen dwangbevel geen schorsende werking meer. Desondanks zal de Belastingdienst in veel gevallen de uitspraak van de rechtbank afwachten. Gaat de Belastingdienst toch door met het nemen van invorderingsmaatregelen terwijl u op goede gronden in verzet bent gekomen? Haut Legal & Tax advocaten kunnen u ondersteunen bij het treffen van aanvullende rechtsmaatregelen.
Gronden om in verzet te komen
Er bestaan verschillende gronden om in verzet te komen tegen een dwangbevel en de tenuitvoerlegging hiervan. De Ontvanger moet zich bijvoorbeeld houden aan regels van de Invorderingswet en het invorderingsbeleid. Ook dient de Ontvanger bij de invordering rekening te houden met uw belangen en in dat kader een belangenafweging te maken. Klik hier voor meer informatie over de mogelijke gronden om in verzet te komen tegen een uitgevaardigd dwangbevel en de ten uitvoerlegging hiervan.
Procedure

Er bestaan verschillende gronden om in verzet te komen tegen een dwangbevel en de tenuitvoerlegging hiervan. De Ontvanger moet zich bijvoorbeeld houden aan regels van de Invorderingswet en het invorderingsbeleid. Ook dient de Ontvanger bij de invordering rekening De procedure bij het maken van verzet tegen een dwangbevel en/of de ten uitvoerlegging hiervan start met de betekening van een dagvaarding. De Ontvanger dient gedagvaard te worden. Vervolgens zal de zaak aangebracht moeten worden bij de rechtbank. In deze procedure kan ook de Belastingdienst schriftelijk reageren. In de meeste gevallen zal vervolgens een mondelinge behandeling bij de rechtbank plaatsvinden. Daarna zal de rechtbank uitspraak doen U kunt de procedure alleen voeren met een advocaat omdat de procedure aanhangig moet worden gemaakt bij de civiele rechtbank.
Tijdens de procedure kan getracht worden alsnog afspraken te maken met de Belastingdienst. Wellicht kan een betalingsregeling worden aangeboden of een bedrag geleend worden om de belastingschulden te voldoen. In bijzondere omstandigheden kan een saneringsvoorstel worden aangeboden. Omdat iedere situatie anders is vereist dit maatwerk en is geen standaardoplossing voorhanden.
te houden met uw belangen en in dat kader een belangenafweging te maken. Klik hier voor meer informatie over de mogelijke gronden om in verzet te komen tegen een uitgevaardigd dwangbevel en de ten uitvoerlegging hiervan.

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten