Verzoekschrift voorlopige voorzieningen

Verzoekschrift voorlopige voorzieningen

Een echtscheiding heeft grote gevolgen en er moeten vaak snel beslissingen worden genomen. Op het moment dat besloten wordt om uit elkaar te gaan kunnen de emoties hoog oplopen . Het kan zijn dat partijen het niets eens kunnen worden over vragen als:

  • Wie blijft voorlopig in de echtelijke woning wonen?
  • Wie betaalt welke kosten en moet er alvast een voorlopige alimentatie betaald worden?
  • Wie mag welke goederen blijven gebruiken?
  • Bij wie gaan de kinderen wonen en welke omgangsregeling is wenselijk?

De echtscheidingsprocedure kan lang duren. Zeker als partijen het niet eens kunnen worden. Daarom kan aan de rechtbank gevraagd worden voorlopige voorzieningen te treffen (met name over bovenstaande vragen). Deze voorlopige voorzieningen zijn alleen geldig tijdens de echtscheidingsprocedure. Het gaat feitelijk om voorlopige maatregelen die zorgen voor rust en duidelijkheid.

In de echtscheidingsprocedure zullen uiteindelijk, in overleg of door de rechtbank, definitieve besluiten genomen worden. De voorlopige afspraken komen dan te vervallen.

Haut Legal & Tax help u met een verzoekschrift voorlopige voorzieningen en kan namens u een verzoekschrift tot het treffen van voorlopige voorzieningen indienen bij de rechtbank.

Wilt u meer weten over het echtscheidingsrecht of over een verzoekschrift voorlopige voorzieningen neem dan contact op met Haut Legal & Tax Advocaten.

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten