De mogelijkheid van het afdwingen van een voorlopige regeling bij echtscheiding

Een echtscheidingsprocedure kan zeer ingrijpend zijn en lang duren. Het kan dan ook van groot belang zijn dat er een voorlopige regeling tot stand komt bij uw echtscheiding. Er moeten immers veel zaken geregeld worden. Hierbij kan gedacht worden aan de verdeling van de goederen, de zorg voor de kinderen, de verschuldigde alimentatie en de verevening van pensioenen. Deze zaken kunnen in overleg geregeld worden of de rechtbank kan verzocht worden hierover uitspraak te doen. De onderhandelingen en procedures kunnen echter veel tijd in beslag nemen. Tijdens dit proces bent u echter al feitelijk uit elkaar en in veel gevallen wilt u niet langer in dezelfde woning blijven wonen. Er moeten dan ook voorlopige afspraken gemaakt worden.

Voorlopige afspraken

Bij het maken van voorlopige afspraken kan gedacht worden aan de vraag wie tijdens de echtscheidingsprocedure in de echtelijke woning blijft wonen, of er een voorlopige (kinder)alimentatie betaald moeten worden, op welke wijze de zorg voor de kinderen gedeeld wordt en wie de gezamenlijke goederen voorlopig kan blijven gebruiken. Het is van groot belang dat hierover snel afspraken gemaakt worden, zodat hierover geen verdere geschillen ontstaan. Indien het niet lukt in goed overleg afspraken te maken kan de rechtbank gevraagd worden om voorlopige voorzieningen te treffen voor de duur van de echtscheidingsprocedure. De procedure voorlopige voorzieningen kenmerkt zich doordat de procedure zeer snel behandeld wordt. De rechtbank zal snel een zitting inplannen en er wordt ook relatief snel een uitspraak gedaan door de rechtbank.

Procedure voorlopige voorzieningen

In de procedure voorlopige voorzieningen worden ordemaatregelen getroffen. Het is immers de bedoeling dat escalaties worden voorkomen en dat de rust terugkeert. Voor de procedure voorlopige voorzieningen heeft u een advocaat nodig. De advocaat dient een verzoekschrift in bij de rechtbank. Vervolgens zal de rechtbank een zitting (mondelinge behandeling) inplannen. Door (de advocaat van) uw ex-partner kan een verweerschrift ingediend worden. Tevens kan (de advocaat van) uw ex-partner ook zelf verzoeken indienen. Tijdens de mondelinge behandeling zal de rechter de verzoeken bespreken en kunnen de advocaten hierop een toelichting geven. De procedure voorlopige voorzieningen kan alleen gevoerd worden in combinatie met een echtscheidingsprocedure. Uiterlijk binnen vier weken na de uitspraak van de rechtbank over de voorlopige voorzieningen dient de echtscheidingsprocedure gestart te worden, anders is de uitspraak niet langer van kracht. De uitspraak blijft van kracht tot de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Doordat een echtscheidingsprocedure erg lang kan duren kan het voorkomen dat op basis van de uitspraak in de procedure voorlopige voorzieningen langer dan bijvoorbeeld twaalf maanden alimentatie betaald moet worden. Het belang van deze procedure kan dan ook erg groot zijn. Tegen de uitspraak in de procedure voorlopige voorzieningen is geen hoger beroep mogelijk. Wel kan in bepaalde gevallen, bij gewijzigde omstandigheden, een nieuwe voorlopige voorziening gevraagd worden.

Voorbeelden mogelijkheden procedure voorlopige voorzieningen

Indien u besluit om te scheiden en het lukt niet om afspraken te maken in goed overleg, dan kunt u de rechtbank verzoeken voorlopige ordemaatregelen te treffen. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn indien u het niet wenselijk acht dat u gezamenlijk in de echtelijke woning blijft wonen. De rechtbank kan dan verzocht worden om te bepalen dat u met uitsluiting van uw ex-partner in de woning mag blijven wonen voor de duur van de echtscheidingsprocedure. De uitspraak van de rechtbank moet nageleefd worden.

Een ander voorbeeld is van toepassing indien u tijdens het huwelijk mede afhankelijk bent geweest van de inkomsten van uw ex-partner. Indien u na de echtscheiding niet langer financieel ondersteund wordt door uw ex-partner kunt u de rechtbank verzoeken om uw ex-partner te verplichten om een financiële bijdrage te leveren in de kosten van de kinderen (kinderalimentatie) en de kosten van uw eigen levensonderhoud (partneralimentatie). In het kader van deze verzoeken dienen alle financiële gegevens overgelegd te worden en alimentatieberekeningen opgesteld te worden. De advocaten van HAUT Legal & Tax kunnen u bij uitstek hierbij adviseren en ondersteunen.

Indien u in uw specifieke situatie wilt weten of een procedure voorlopige voorzieningen mogelijk is en een oplossing kan bieden kunt u contact opnemen met HAUT Legal & Tax. Wij kunnen bespreken of wij u kunnen bijstaan en aan de hand van uw specifieke situatie kunnen wij u een advies op maat geven.

Advies

HAUT Legal & Tax is gespecialiseerd in de financiële en fiscale aspecten van de echtscheiding. Met name bij echtscheidingen waarbij een onderneming is betrokken is het van belang dat uw advocaat cijfermatige en fiscale kennis heeft. Deze kennis is ook van belang bij het opstellen van alimentatieberekeningen en het analyseren van de jaarrekening van de onderneming.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Faillissement en herstructurering
hautlegal

Victor Kruit bij BNR Nieuwsradio

We zijn trots om te delen dat onze eigen V.H.B. (Victor) Kruit, van Haut Legal, onlangs te gast was in de boeiende podcast ‘Onder curatoren’

Lees verder »

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten