Voorstel Tijdelijke betalingsuitstelwet 2020

Gepubliceerd op: 16/06/2020

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

De corona-crisis hakt er bij veel ondernemingen hard in. De overheid heeft sinds maart 2020 een aantal maatregelen genomen om ondernemingen tegemoet te komen. De verwachting is dat toch veel bedrijven ook de komende periode te maken zullen krijgen met liquiditeitsproblemen. Faillissementsrechters zijn op het moment terughoudend bij het uitspreken van faillissementen wanneer sprake is van een ‘corona-faillissement’. De overheid heeft nu een wetsvoorstel gepubliceerd dat rechters een wettelijk kader moet geven bij deze terughoudende opstelling bij het uitspreken van faillissementen.

Kern van de regeling

Het voorstel voorziet hoofdzakelijk in een regeling bij een door een schuldeiser aangevraagd faillissement. Het voorstel maakt het mogelijk om de behandeling van een faillissementsverzoek voor steeds twee maanden, met een maximum van zes maanden uit te stellen wanneer de betalingsonmacht het gevolg is van de corona-crisis. Op die manier krijgen gezonde ondernemingen die door de corona maatregelen in financiële problemen zijn gekomen de ruimte om hun liquiditeitspositie op orde te krijgen. Ook kan verzocht worden beslagen op te heffen en executiehandelingen te schorten. Dit alles geldt alleen voor de schuld aan de schuldenaar die het faillissement heeft aangevraagd. Voor deze schuld(en) verkrijgt de onderneming feitelijk uitstel van betaling. Schulden aan deze schuldenaar die ontstaan tijdens de periode van aanhouding (denk bijvoorbeeld aan nieuwe vervallen huurtermijnen) en schulden aan andere schuldeisers zullen dus gewoon moeten worden voldaan.

Voorwaarden voor het verzoek

Een verzoek tot aanhouding moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • de onderneming die het verzoek indient, kan tijdelijk niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen door een gebrek aan liquide middelen als gevolg van de invoering van de beperkende overheidsmaatregelen;
  • vóór de invoering van de beperkende overheidsmaatregelen waren er voldoende inkomsten om de opeisbare schulden te voldoen;
  • er is sprake van het vooruitzicht dat schuldeisers na de termijn van aanhouding betaald kunnen worden;
  • de schuldeiser die het faillissementsverzoek heeft ingediend, wordt met de aanhouding niet wezenlijk en onredelijk in zijn of haar belangen geschaad.

Belangenafweging

De rechtbank maakt bij de toetsing van het verzoek een afweging tussen de belangen van de schuldeiser en de belangen van de onderneming waarvan het faillissement is aangevraagd. De schuldeiser kan immers zelf ook in liquiditeitsproblemen komen wanneer uitstel van betaling voor zijn vordering wordt verleend. Als het aanhoudingsverzoek wordt toegewezen, kan de schuldeiser die het faillissement heeft aangevraagd geen betaling afdwingen. Daarnaast kan de schuldeiser in die periode geen beroep doen op opschorting van haar eigen verplichtingen, ontbinding of beëindiging van de overeenkomst, hetgeen een zorgvuldige belangenafweging door de rechter rechtvaardigt.

Pas op voor selectieve betalingen

Van belang is dat bij de onderneming die het uitstel aanvraagt vrijwel altijd sprake zal zijn van financiële problemen. Geadviseerd wordt dan ook steeds te handelen met inachtneming van de belangen van alle schuldeisers. Let daarom op dat bijvoorbeeld geen sprake is van selectieve betaling(en). Deze kunnen namelijk worden vernietigd door een curator of zelfs tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden. Zie daarover mijn eerdere blog.

De verwachting is dat het wetsvoorstel snel zal worden aangenomen. De tijdelijke regeling loopt dan in ieder geval tot 1 oktober 2020.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Marieke de Kock-Habernickel

Advocaat sinds 2010, gespecialiseerd in ondernemingsrecht, faillissementsrecht en procesrecht

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten