Voorstel Tijdelijke betalingsuitstelwet 2020

Gepubliceerd op: 16/06/2020

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
088 20 60 600

info@hautlegal.nl

 
Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Leestijd: 2 minuten

De corona-crisis hakt er bij veel ondernemingen hard in. De overheid heeft sinds maart 2020 een aantal maatregelen genomen om ondernemingen tegemoet te komen. De verwachting is dat toch veel bedrijven ook de komende periode te maken zullen krijgen met liquiditeitsproblemen. Faillissementsrechters zijn op het moment terughoudend bij het uitspreken van faillissementen wanneer sprake is van een ‘corona-faillissement’. De overheid heeft nu een wetsvoorstel gepubliceerd dat rechters een wettelijk kader moet geven bij deze terughoudende opstelling bij het uitspreken van faillissementen.

Kern van de regeling

Het voorstel voorziet hoofdzakelijk in een regeling bij een door een schuldeiser aangevraagd faillissement. Het voorstel maakt het mogelijk om de behandeling van een faillissementsverzoek voor steeds twee maanden, met een maximum van zes maanden uit te stellen wanneer de betalingsonmacht het gevolg is van de corona-crisis. Op die manier krijgen gezonde ondernemingen die door de corona maatregelen in financiële problemen zijn gekomen de ruimte om hun liquiditeitspositie op orde te krijgen. Ook kan verzocht worden beslagen op te heffen en executiehandelingen te schorten. Dit alles geldt alleen voor de schuld aan de schuldenaar die het faillissement heeft aangevraagd. Voor deze schuld(en) verkrijgt de onderneming feitelijk uitstel van betaling. Schulden aan deze schuldenaar die ontstaan tijdens de periode van aanhouding (denk bijvoorbeeld aan nieuwe vervallen huurtermijnen) en schulden aan andere schuldeisers zullen dus gewoon moeten worden voldaan.

Voorwaarden voor het verzoek

Een verzoek tot aanhouding moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • de onderneming die het verzoek indient, kan tijdelijk niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen door een gebrek aan liquide middelen als gevolg van de invoering van de beperkende overheidsmaatregelen;
  • vóór de invoering van de beperkende overheidsmaatregelen waren er voldoende inkomsten om de opeisbare schulden te voldoen;
  • er is sprake van het vooruitzicht dat schuldeisers na de termijn van aanhouding betaald kunnen worden;
  • de schuldeiser die het faillissementsverzoek heeft ingediend, wordt met de aanhouding niet wezenlijk en onredelijk in zijn of haar belangen geschaad.

Belangenafweging

De rechtbank maakt bij de toetsing van het verzoek een afweging tussen de belangen van de schuldeiser en de belangen van de onderneming waarvan het faillissement is aangevraagd. De schuldeiser kan immers zelf ook in liquiditeitsproblemen komen wanneer uitstel van betaling voor zijn vordering wordt verleend. Als het aanhoudingsverzoek wordt toegewezen, kan de schuldeiser die het faillissement heeft aangevraagd geen betaling afdwingen. Daarnaast kan de schuldeiser in die periode geen beroep doen op opschorting van haar eigen verplichtingen, ontbinding of beëindiging van de overeenkomst, hetgeen een zorgvuldige belangenafweging door de rechter rechtvaardigt.

Pas op voor selectieve betalingen

Van belang is dat bij de onderneming die het uitstel aanvraagt vrijwel altijd sprake zal zijn van financiële problemen. Geadviseerd wordt dan ook steeds te handelen met inachtneming van de belangen van alle schuldeisers. Let daarom op dat bijvoorbeeld geen sprake is van selectieve betaling(en). Deze kunnen namelijk worden vernietigd door een curator of zelfs tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden. Zie daarover mijn eerdere blog.

De verwachting is dat het wetsvoorstel snel zal worden aangenomen. De tijdelijke regeling loopt dan in ieder geval tot 1 oktober 2020.

Interessant artikel?

Onze advocaten staan je graag bij! Vul je naam en telefoonnumer in en wij bellen z.s.m. terug.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Marieke de Kock-Habernickel

Advocaat sinds 2010, gespecialiseerd in ondernemingsrecht, faillissementsrecht en procesrecht

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Expertisegebieden
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder, Werkgever en werknemer
Leestijd: 4 minuten Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere…
24-06-2021
Procederen
Leestijd: 3 minuten Procedure starten met steun Haut Legal Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van…
12-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Inleiding Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn…
04-06-2021
Handel en contracten
Leestijd: 2 minuten Mag een huurder zomaar de huur stopzetten vanwege de lockdown? Op 14 januari 2021 meldde Het Financieel Dagblad dat winkelketens het zwaar hebben vanwege de coronamaatregelen en dat een aantal ketens daarom sinds het begin van de harde…
25-01-2021
Faillissement en herstructurering, Nieuws
Leestijd: 2 minuten Mede vanwege de uitbraak van het Corona-virus zal het jaar 2020, en waarschijnlijk ook de jaren daaropvolgend, voor de meeste ondernemingen financieel zwaarder worden dan ooit. Vooral vanwege de snelheid en de omvang waarin de economische neergang heeft…
20-03-2020
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Een werknemer kan al sinds 1 oktober 2006 instemmen met een ontslag met wederzijds goedvinden zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn aanspraak op een WW-uitkering. Wel moet de vaststellingsovereenkomst waarin dit ontslag geregeld is aan een aantal…
01-02-2016
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd? De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Voor een werkgever die tenminste 20 werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen bevat de Wet melding collectie ontslag in artikel 3 lid 1 een meldplicht. De voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Beste client, Wij zijn trots u als client te mogen bedienen. Met alle mogelijke zorg zullen we uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat betekent dat we met u strijden voor het beste resultaat. Voor een up-to-date…
04-04-2012

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten