Waardering onderneming bij echtscheiding

Gepubliceerd op: 09/01/2020

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

Bij de afwikkeling van een echtscheiding zal in veel gevallen ook de waarde van de onderneming bepaald moeten worden. Beide echtgenoten kunnen recht hebben op de helft van de waarde van de onderneming.

Als er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld valt de onderneming bij echtscheiding automatisch binnen de gemeenschap van goederen. Zijn er wel huwelijkse voorwaarden opgesteld? Ook dan kan het zo zijn dat op grond van een in de huwelijkse voorwaarden opgenomen (finaal) verrekenbeding de onderneming geheel of gedeeltelijk in de verdeling/verrekening tussen de echtlieden betrokken dient te worden. Het is dan ook belangrijk om u bij een echtscheiding goed te laten adviseren, zowel over de gevolgen van uw huwelijkse voorwaarden als over de waarde van de onderneming.

Waarderen onderneming
De waarde van de onderneming zal berekend moeten worden om tot een goede verrekening te kunnen komen. Daarbij is het belangrijk om u goed te laten adviseren en niet zonder meer uit te gaan van de cijfers van de accountant, zoals opgenomen in de jaarrekening en/of aangifte inkomstenbelasting. Zo wordt in de fiscale jaarrekening over het algemeen, om fiscale redenen, sneller afgeschreven op bezittingen. Het bedrijfspand staat bijvoorbeeld voor € 150.000 op balans maar kan in werkelijkheid wel € 250.000 waard zijn. Ook in commerciële jaarrekeningen kan er gekozen worden voor verschillende waarderingsgrondslagen. Het in de jaarrekening of aangifte inkomstenbelasting opgenomen eigen vermogen van de onderneming en de behaalde winst dient dan ook verder geanalyseerd te worden. De jaarrekening is slechts een startpunt om de daadwerkelijke waarde van de onderneming te bepalen.

Er zal daarnaast onder andere gekeken moeten worden naar de verkoopbaarheid van de onderneming, de contracten die zijn afgesloten (denk aan huurcontracten of opdrachtovereenkomsten), marktontwikkelingen en gedane investeringen.

Denk bijvoorbeeld aan een onderneming die de afgelopen jaren wel veel heeft geïnvesteerd maar nog weinig winst heeft gehaald. Wellicht heeft deze onderneming vlak voor de echtscheiding een lucratieve opdracht binnengehaald. Het simpelweg uitgaan van het eigen vermogen en de behaalde winst uit het verleden zou in dat geval geen goed beeld geven van de werkelijke waarde van de onderneming.

Rekenmethodes
Er bestaan diverse rekenmethodes om de waarde van een onderneming te bepalen. Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen de accountingbenadering en de economisch benadering van waarde. De accountingmethode is gebaseerd op begrippen uit de accountancy zoals winst en eigen vermogen. Daarbij wordt de waarde van de onderneming hoofdzakelijk berekend op basis van gegevens uit het verleden. Bij veel kleinere ondernemingen met stabiele resultaten kan de accountingbenadering goed worden toegepast.

De economische benadering daarentegen is gebaseerd op toekomstige kasstromen (daadwerkelijke geldstromen). Het voordeel van rekening houden met kasstromen is dat minder rekening hoeft te worden gehouden met boekhoudkundige regels. Er wordt minder gekeken naar resultaten uit het verleden en meer gekeken naar de verwachtingen voor de toekomst.

Bij een snel groeiende onderneming is de economische benadering een goede methode om de waarde te bepalen.

Maatwerk
Uiteindelijk is de berekening van de waarde van de onderneming maatwerk. Iedere onderneming is anders. HAUT Legal en Tax is gespecialiseerd in de afwikkeling van complexe echtscheidingen en heeft daarbij veel kennis van het jaarrekeningenrecht en het fiscale recht. Wellicht heeft u een geschil over de waarde van uw onderneming of de onderneming van uw echtgenoot. In dat geval kunnen wij u verder adviseren.

Heeft u vragen of behoefte aan advies over dit onderwerp? Neem contact op met mr. Kevin Klokke (advocaat) op kevin@hautlegal.nl of contact Kevin via tel. nummer 023-5310060.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Kevin Klokke

Advocaat sinds 2019, gespecialiseerd in familie- recht

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten