Waardering onderneming bij echtscheiding

Gepubliceerd op: 09/01/2020

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
088 20 60 600

info@hautlegal.nl

 
Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Leestijd: 2 minuten

Bij de afwikkeling van een echtscheiding zal in veel gevallen ook de waarde van de onderneming bepaald moeten worden. Beide echtgenoten kunnen recht hebben op de helft van de waarde van de onderneming.

Als er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld valt de onderneming bij echtscheiding automatisch binnen de gemeenschap van goederen. Zijn er wel huwelijkse voorwaarden opgesteld? Ook dan kan het zo zijn dat op grond van een in de huwelijkse voorwaarden opgenomen (finaal) verrekenbeding de onderneming geheel of gedeeltelijk in de verdeling/verrekening tussen de echtlieden betrokken dient te worden. Het is dan ook belangrijk om u bij een echtscheiding goed te laten adviseren, zowel over de gevolgen van uw huwelijkse voorwaarden als over de waarde van de onderneming.

Waarderen onderneming
De waarde van de onderneming zal berekend moeten worden om tot een goede verrekening te kunnen komen. Daarbij is het belangrijk om u goed te laten adviseren en niet zonder meer uit te gaan van de cijfers van de accountant, zoals opgenomen in de jaarrekening en/of aangifte inkomstenbelasting. Zo wordt in de fiscale jaarrekening over het algemeen, om fiscale redenen, sneller afgeschreven op bezittingen. Het bedrijfspand staat bijvoorbeeld voor € 150.000 op balans maar kan in werkelijkheid wel € 250.000 waard zijn. Ook in commerciële jaarrekeningen kan er gekozen worden voor verschillende waarderingsgrondslagen. Het in de jaarrekening of aangifte inkomstenbelasting opgenomen eigen vermogen van de onderneming en de behaalde winst dient dan ook verder geanalyseerd te worden. De jaarrekening is slechts een startpunt om de daadwerkelijke waarde van de onderneming te bepalen.

Er zal daarnaast onder andere gekeken moeten worden naar de verkoopbaarheid van de onderneming, de contracten die zijn afgesloten (denk aan huurcontracten of opdrachtovereenkomsten), marktontwikkelingen en gedane investeringen.

Denk bijvoorbeeld aan een onderneming die de afgelopen jaren wel veel heeft geïnvesteerd maar nog weinig winst heeft gehaald. Wellicht heeft deze onderneming vlak voor de echtscheiding een lucratieve opdracht binnengehaald. Het simpelweg uitgaan van het eigen vermogen en de behaalde winst uit het verleden zou in dat geval geen goed beeld geven van de werkelijke waarde van de onderneming.

Rekenmethodes
Er bestaan diverse rekenmethodes om de waarde van een onderneming te bepalen. Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen de accountingbenadering en de economisch benadering van waarde. De accountingmethode is gebaseerd op begrippen uit de accountancy zoals winst en eigen vermogen. Daarbij wordt de waarde van de onderneming hoofdzakelijk berekend op basis van gegevens uit het verleden. Bij veel kleinere ondernemingen met stabiele resultaten kan de accountingbenadering goed worden toegepast.

De economische benadering daarentegen is gebaseerd op toekomstige kasstromen (daadwerkelijke geldstromen). Het voordeel van rekening houden met kasstromen is dat minder rekening hoeft te worden gehouden met boekhoudkundige regels. Er wordt minder gekeken naar resultaten uit het verleden en meer gekeken naar de verwachtingen voor de toekomst.

Bij een snel groeiende onderneming is de economische benadering een goede methode om de waarde te bepalen.

Maatwerk
Uiteindelijk is de berekening van de waarde van de onderneming maatwerk. Iedere onderneming is anders. HAUT Legal en Tax is gespecialiseerd in de afwikkeling van complexe echtscheidingen en heeft daarbij veel kennis van het jaarrekeningenrecht en het fiscale recht. Wellicht heeft u een geschil over de waarde van uw onderneming of de onderneming van uw echtgenoot. In dat geval kunnen wij u verder adviseren.

Heeft u vragen of behoefte aan advies over dit onderwerp? Neem contact op met mr. Kevin Klokke (advocaat) op kevin@hautlegal.nl of contact Kevin via tel. nummer 023-5310060.

Interessant artikel?

Onze advocaten staan je graag bij! Vul je naam en telefoonnumer in en wij bellen z.s.m. terug.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Kevin Klokke

Advocaat sinds 2019, gespecialiseerd in familie- recht

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Expertisegebieden
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder, Werkgever en werknemer
Leestijd: 4 minuten Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere…
24-06-2021
Procederen
Leestijd: 3 minuten Procedure starten met steun Haut Legal Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van…
12-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Inleiding Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn…
04-06-2021
Echtscheidingsrecht, Nieuws
Leestijd: 3 minuten De afwikkeling van een echtscheiding is vaak een complexe procedure. Onderdeel van deze procedure is het vaststellen van de kinder- en partneralimentatie. In dit artikel zal worden ingegaan op de partneralimentatie. Gedurende het huwelijk bestaat tussen de echtgenoten…
26-10-2015
Fiscaal recht, Nieuws
Leestijd: 3 minuten De informatiebeschikking leidt tot omkering van de bewijslast bij belastingaanslagen. Hierdoor zal de belastingplichtige moeten bewijzen dat de aanslag die de inspecteur oplegt onjuist is. Dit leidt tot grote bewijstechnische problemen. De omkering van de bewijslast bij uitreiking…
14-02-2014
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Een van de wijzigingen van de Wet Werk & Zekerheid is de met deze wet ingevoerde aanzegverplichting. De werkgever is vanaf 1 januari 2015 verplicht om uiterlijk 1 maand voor het einde van een overeenkomst voor bepaalde tijd…
28-12-2015
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd? De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Voor een werkgever die tenminste 20 werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen bevat de Wet melding collectie ontslag in artikel 3 lid 1 een meldplicht. De voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Beste client, Wij zijn trots u als client te mogen bedienen. Met alle mogelijke zorg zullen we uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat betekent dat we met u strijden voor het beste resultaat. Voor een up-to-date…
04-04-2012

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten