Waardering onderneming bij echtscheiding

Bij de afwikkeling van een echtscheiding zal in veel gevallen ook de waarde van de onderneming bepaald moeten worden. Beide echtgenoten kunnen recht hebben op de helft van de waarde van de onderneming.

Als er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld valt de onderneming bij echtscheiding automatisch binnen de gemeenschap van goederen. Zijn er wel huwelijkse voorwaarden opgesteld? Ook dan kan het zo zijn dat op grond van een in de huwelijkse voorwaarden opgenomen (finaal) verrekenbeding de onderneming geheel of gedeeltelijk in de verdeling/verrekening tussen de echtlieden betrokken dient te worden. Het is dan ook belangrijk om u bij een echtscheiding goed te laten adviseren, zowel over de gevolgen van uw huwelijkse voorwaarden als over de waarde van de onderneming.

Waarderen onderneming

De waarde van de onderneming zal berekend moeten worden om tot een goede verrekening te kunnen komen. Daarbij is het belangrijk om u goed te laten adviseren en niet zonder meer uit te gaan van de cijfers van de accountant, zoals opgenomen in de jaarrekening en/of aangifte inkomstenbelasting. Zo wordt in de fiscale jaarrekening over het algemeen, om fiscale redenen, sneller afgeschreven op bezittingen. Het bedrijfspand staat bijvoorbeeld voor € 150.000 op balans maar kan in werkelijkheid wel € 250.000 waard zijn. Ook in commerciële jaarrekeningen kan er gekozen worden voor verschillende waarderingsgrondslagen. Het in de jaarrekening of aangifte inkomstenbelasting opgenomen eigen vermogen van de onderneming en de behaalde winst dient dan ook verder geanalyseerd te worden. De jaarrekening is slechts een startpunt om de daadwerkelijke waarde van de onderneming te bepalen.

Er zal daarnaast onder andere gekeken moeten worden naar de verkoopbaarheid van de onderneming, de contracten die zijn afgesloten (denk aan huurcontracten of opdrachtovereenkomsten), marktontwikkelingen en gedane investeringen.

Denk bijvoorbeeld aan een onderneming die de afgelopen jaren wel veel heeft geïnvesteerd maar nog weinig winst heeft gehaald. Wellicht heeft deze onderneming vlak voor de echtscheiding een lucratieve opdracht binnengehaald. Het simpelweg uitgaan van het eigen vermogen en de behaalde winst uit het verleden zou in dat geval geen goed beeld geven van de werkelijke waarde van de onderneming.

Rekenmethodes

Er bestaan diverse rekenmethodes om de waarde van een onderneming te bepalen. Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen de accountingbenadering en de economisch benadering van waarde. De accountingmethode is gebaseerd op begrippen uit de accountancy zoals winst en eigen vermogen. Daarbij wordt de waarde van de onderneming hoofdzakelijk berekend op basis van gegevens uit het verleden. Bij veel kleinere ondernemingen met stabiele resultaten kan de accountingbenadering goed worden toegepast.

De economische benadering daarentegen is gebaseerd op toekomstige kasstromen (daadwerkelijke geldstromen). Het voordeel van rekening houden met kasstromen is dat minder rekening hoeft te worden gehouden met boekhoudkundige regels. Er wordt minder gekeken naar resultaten uit het verleden en meer gekeken naar de verwachtingen voor de toekomst.

Bij een snel groeiende onderneming is de economische benadering een goede methode om de waarde te bepalen.

Maatwerk

Uiteindelijk is de berekening van de waarde van de onderneming maatwerk. Iedere onderneming is anders. HAUT Legal en Tax is gespecialiseerd in de afwikkeling van complexe echtscheidingen en heeft daarbij veel kennis van het jaarrekeningenrecht en het fiscale recht. Wellicht heeft u een geschil over de waarde van uw onderneming of de onderneming van uw echtgenoot. In dat geval kunnen wij u verder adviseren.

Heeft u vragen of behoefte aan advies over dit onderwerp? Neem contact op met mr. Kevin Klokke (advocaat) op kevin@hautlegal.nl of contact Kevin via tel. nummer 023-5310060.

Lees verder: De mogelijkheid van het afdwingen van een voorlopige regeling bij echtscheiding

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

AKKOORD IN FAILLISSEMENT

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten