Wat zijn de voordelen en nadelen van een kinderrekening bij een co-ouderschap?

Gepubliceerd op: 03/05/2019

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
088 20 60 600

info@hautlegal.nl

 
Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Leestijd: 3 minuten

Wanneer er bij een echtscheiding minderjarige kinderen betrokken zijn, merken wij in onze praktijk dat er vrijwel altijd een voorkeur van partijen bestaat om de zorg voor de kinderen voort te zetten in een co-ouderschap. In de praktijk leidt dat ertoe dat de kinderen elke week ‘wisselen’ tussen de verblijfplaatsen van hun beide ouders of dat er bijvoorbeeld een regeling is waarbij de kinderen afwisselend 3 of 4 dagen per week bij elke ouder verblijven. Indien er bij echtscheiding een wezenlijk verschil bestaat tussen de inkomens van de ouders (zoals vaak bij ondernemers/dga’s het geval is) zal er in deze situatie in beginsel kinderalimentatie verschuldigd zijn door de ouder met het hogere inkomen aan de andere ouder. Een andere optie om de kosten van de kinderen te verdelen is het gebruiken van de kinderrekening. In dit artikel wordt kort besproken wat de voor- en nadelen zijn van het gebruiken van de kinderrekening en in welke situatie het voor u voordelig kan zijn.

Welke kosten voor de kinderen zijn er eigenlijk?

Bij de uitvoering van het co-ouderschap maken beide ouders doorgaans afzonderlijk kosten voor hun kinderen, de zogenaamde ‘verblijfskosten’. Deze kosten zien op de dagelijkse uitgaven die een ouder moet maken als de kinderen bij hem of haar verblijft. Concrete voorbeelden hiervan zijn:

  • eten en drinken;
  • verzorgingsproducten;
  • huisvestingskosten.

Het komt bij een co-ouderschap vaak voor dat beide ouders zelf deze kosten dragen, tenzij de draagkracht van de minder verdienende ouder zodanig laag is dat hij of zij ook hiervoor een bijdrage behoeft.

Doorgaans ziet kinderalimentatie daarom op de zogenaamde ‘verblijfsoverstijgende kosten’, wat alle kosten voor de kinderen betreffen die niets te maken hebben met waar het kind verblijft. Voorbeelden hiervan zijn:

  • een dure winterjas;
  • kosten voor sport(verenigingen);
  • andere uitgaven voor hobby’s;
  • telefoon(abonnementen);
  • onderwijskosten.

Hoe zit het dan als de ouder die kinderalimentatie betaalt zelf ook graag een nieuwe telefoon voor zijn of haar kind wil kopen? Moet dit dan verrekend worden met de kinderalimentatie? Hoewel dit zou kunnen, kiezen ouders om dit probleem te tackelen en voor het gemak vaak voor het gebruik van een kinderrekening.

Wat is een kinderrekening en wat zijn de voordelen?

Ouders openen na echtscheiding een nieuwe gezamenlijke bankrekening met de bedoeling van die rekening de verblijfsoverstijgende kosten van de kinderen te voldoen. Er kan uiteraard ook worden afgesproken dat bijvoorbeeld alle kosten van de kinderen van de kinderrekening voldaan worden. Het uitgangspunt is dat beide ouders een maandelijks bedrag op de rekening storten dat in verhouding staat met hun draagkracht. Ook de kinderbijslag wordt dan op deze rekening gestort. Wat de verhouding van de draagkracht precies is dient vastgesteld te worden aan de hand van op maat gemaakte alimentatieberekeningen, welke onze familierechtspecialisten voor u kunnen opstellen.

De voordelen zijn dat beide ouders naar rato van hun inkomens bijdragen in de kosten van hun kinderen, die grotendeels ook gezamenlijk zijn. Daarnaast hebben beide ouders inzage in de rekening en hebben zij beiden inspraak op de manier waarop de beschikbare middelen voor de kinderen worden verdeeld. Dat laatste creëert ten opzichte van de situatie waarin er kinderalimentatie wordt betaald een grote mate van betrokkenheid en vrijheid bij de meer verdienende ouder.

Wat zijn de nadelen?

In onze praktijk merken wij op dat de kinderrekening ook nadelen met zich mee kan brengen. Ten eerste moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden over waaraan de beschikbare middelen worden uitgegeven. Als deze afspraken niet worden nageleefd of een van de ouders zelfs misbruik maakt van de gemeenschappelijke rekening, zorgt dat voor veel wrijving. Ook is onvermijdelijk dat er onvoorziene kosten gemaakt moeten worden, waardoor er al met al zeer veel gecommuniceerd dient te worden tussen de ouders. De kinderrekening is daarom uiteraard geen realistische optie als de communicatie bij of na de echtscheiding gebrekkig verloopt.

Advies in uw specifieke situatie

Of het gebruik van een kinderrekening voor uw situatie uitkomst biedt, moet worden bepaald naar aanleiding van de onderlinge verhoudingen bij echtscheiding. Indien u (als ondernemer) in een echtscheidingssituatie zit of dreigt te komen en er minderjarige kinderen in het spel zijn, kunnen onze familierechtspecialisten beoordelen of het in uw situatie (financieel) haalbaar en voordelig is. Voor vragen of advies kunt u contact opnemen via 023-5310060 of kevin@hautlegal.

 

 

Interessant artikel?

Onze advocaten staan je graag bij! Vul je naam en telefoonnumer in en wij bellen z.s.m. terug.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Expertisegebieden
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder, Werkgever en werknemer
Leestijd: 4 minuten Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere…
24-06-2021
Procederen
Leestijd: 3 minuten Procedure starten met steun Haut Legal Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van…
12-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Inleiding Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn…
04-06-2021
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Zoals in eerdere artikelen al aangegeven zal een werkgever na 1 juli aanstaande niet meer kunnen kiezen via welke procedure een arbeidsovereenkomst beëindigd wordt. Deze vrije keuze is er tot 1 juli nog wel. Vanaf 1 juli 2015…
24-04-2015
Nieuws
Leestijd: 4 minuten Vanwege de kredietcrisis worden ondernemers geconfronteerd met verscherpt toezicht door banken. Bij banken bestaat simpelweg minder bereidheid om extra krediet te verlenen als ondernemers hier om vragen. In het ergste geval gaan banken over tot opzegging en beëindiging…
10-09-2012
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Een van de wijzigingen van de Wet Werk & Zekerheid is de met deze wet ingevoerde aanzegverplichting. De werkgever is vanaf 1 januari 2015 verplicht om uiterlijk 1 maand voor het einde van een overeenkomst voor bepaalde tijd…
28-12-2015
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd? De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Voor een werkgever die tenminste 20 werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen bevat de Wet melding collectie ontslag in artikel 3 lid 1 een meldplicht. De voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Beste client, Wij zijn trots u als client te mogen bedienen. Met alle mogelijke zorg zullen we uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat betekent dat we met u strijden voor het beste resultaat. Voor een up-to-date…
04-04-2012

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten