Wat zijn de voordelen en nadelen van een kinderrekening bij een co-ouderschap?

Wanneer er bij een echtscheiding minderjarige kinderen betrokken zijn, merken wij in onze praktijk dat er vrijwel altijd een voorkeur van partijen bestaat om de zorg voor de kinderen voort te zetten in een co-ouderschap. In de praktijk leidt dat ertoe dat de kinderen elke week ‘wisselen’ tussen de verblijfplaatsen van hun beide ouders of dat er bijvoorbeeld een regeling is waarbij de kinderen afwisselend 3 of 4 dagen per week bij elke ouder verblijven. Indien er bij echtscheiding een wezenlijk verschil bestaat tussen de inkomens van de ouders (zoals vaak bij ondernemers/dga’s het geval is) zal er in deze situatie in beginsel kinderalimentatie verschuldigd zijn door de ouder met het hogere inkomen aan de andere ouder. Een andere optie om de kosten van de kinderen te verdelen is het gebruiken van de kinderrekening. In dit artikel wordt kort besproken wat de voor- en nadelen zijn van het gebruiken van de kinderrekening en in welke situatie het voor u voordelig kan zijn.

Welke kosten voor de kinderen zijn er eigenlijk?

Bij de uitvoering van het co-ouderschap maken beide ouders doorgaans afzonderlijk kosten voor hun kinderen, de zogenaamde ‘verblijfskosten’. Deze kosten zien op de dagelijkse uitgaven die een ouder moet maken als de kinderen bij hem of haar verblijft. Concrete voorbeelden hiervan zijn:

  • eten en drinken;
  • verzorgingsproducten;
  • huisvestingskosten.

Het komt bij een co-ouderschap vaak voor dat beide ouders zelf deze kosten dragen, tenzij de draagkracht van de minder verdienende ouder zodanig laag is dat hij of zij ook hiervoor een bijdrage behoeft.

Doorgaans ziet kinderalimentatie daarom op de zogenaamde ‘verblijfsoverstijgende kosten’, wat alle kosten voor de kinderen betreffen die niets te maken hebben met waar het kind verblijft. Voorbeelden hiervan zijn:

  • een dure winterjas;
  • kosten voor sport(verenigingen);
  • andere uitgaven voor hobby’s;
  • telefoon(abonnementen);
  • onderwijskosten.

Hoe zit het dan als de ouder die kinderalimentatie betaalt zelf ook graag een nieuwe telefoon voor zijn of haar kind wil kopen? Moet dit dan verrekend worden met de kinderalimentatie? Hoewel dit zou kunnen, kiezen ouders om dit probleem te tackelen en voor het gemak vaak voor het gebruik van een kinderrekening.

Wat is een kinderrekening en wat zijn de voordelen?

Ouders openen na echtscheiding een nieuwe gezamenlijke bankrekening met de bedoeling van die rekening de verblijfsoverstijgende kosten van de kinderen te voldoen. Er kan uiteraard ook worden afgesproken dat bijvoorbeeld alle kosten van de kinderen van de kinderrekening voldaan worden. Het uitgangspunt is dat beide ouders een maandelijks bedrag op de rekening storten dat in verhouding staat met hun draagkracht. Ook de kinderbijslag wordt dan op deze rekening gestort. Wat de verhouding van de draagkracht precies is dient vastgesteld te worden aan de hand van op maat gemaakte alimentatieberekeningen, welke onze familierechtspecialisten voor u kunnen opstellen.

De voordelen zijn dat beide ouders naar rato van hun inkomens bijdragen in de kosten van hun kinderen, die grotendeels ook gezamenlijk zijn. Daarnaast hebben beide ouders inzage in de rekening en hebben zij beiden inspraak op de manier waarop de beschikbare middelen voor de kinderen worden verdeeld. Dat laatste creëert ten opzichte van de situatie waarin er kinderalimentatie wordt betaald een grote mate van betrokkenheid en vrijheid bij de meer verdienende ouder.

Wat zijn de nadelen?

In onze praktijk merken wij op dat de kinderrekening ook nadelen met zich mee kan brengen. Ten eerste moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden over waaraan de beschikbare middelen worden uitgegeven. Als deze afspraken niet worden nageleefd of een van de ouders zelfs misbruik maakt van de gemeenschappelijke rekening, zorgt dat voor veel wrijving. Ook is onvermijdelijk dat er onvoorziene kosten gemaakt moeten worden, waardoor er al met al zeer veel gecommuniceerd dient te worden tussen de ouders. De kinderrekening is daarom uiteraard geen realistische optie als de communicatie bij of na de echtscheiding gebrekkig verloopt.

Advies in uw specifieke situatie

Of het gebruik van een kinderrekening voor uw situatie uitkomst biedt, moet worden bepaald naar aanleiding van de onderlinge verhoudingen bij echtscheiding. Indien u (als ondernemer) in een echtscheidingssituatie zit of dreigt te komen en er minderjarige kinderen in het spel zijn, kunnen onze familierechtspecialisten beoordelen of het in uw situatie (financieel) haalbaar en voordelig is. Voor vragen of advies kunt u contact opnemen via 023-5310060 of kevin@hautlegal.

 

 

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Faillissement en herstructurering
hautlegal

Victor Kruit bij BNR Nieuwsradio

We zijn trots om te delen dat onze eigen V.H.B. (Victor) Kruit, van Haut Legal, onlangs te gast was in de boeiende podcast ‘Onder curatoren’

Lees verder »

Akkoord in faillissement

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten