Wat zijn de voordelen en nadelen van een kinderrekening bij een co-ouderschap?

Gepubliceerd op: 03/05/2019

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 3 minuten

Wanneer er bij een echtscheiding minderjarige kinderen betrokken zijn, merken wij in onze praktijk dat er vrijwel altijd een voorkeur van partijen bestaat om de zorg voor de kinderen voort te zetten in een co-ouderschap. In de praktijk leidt dat ertoe dat de kinderen elke week ‘wisselen’ tussen de verblijfplaatsen van hun beide ouders of dat er bijvoorbeeld een regeling is waarbij de kinderen afwisselend 3 of 4 dagen per week bij elke ouder verblijven. Indien er bij echtscheiding een wezenlijk verschil bestaat tussen de inkomens van de ouders (zoals vaak bij ondernemers/dga’s het geval is) zal er in deze situatie in beginsel kinderalimentatie verschuldigd zijn door de ouder met het hogere inkomen aan de andere ouder. Een andere optie om de kosten van de kinderen te verdelen is het gebruiken van de kinderrekening. In dit artikel wordt kort besproken wat de voor- en nadelen zijn van het gebruiken van de kinderrekening en in welke situatie het voor u voordelig kan zijn.

Welke kosten voor de kinderen zijn er eigenlijk?

Bij de uitvoering van het co-ouderschap maken beide ouders doorgaans afzonderlijk kosten voor hun kinderen, de zogenaamde ‘verblijfskosten’. Deze kosten zien op de dagelijkse uitgaven die een ouder moet maken als de kinderen bij hem of haar verblijft. Concrete voorbeelden hiervan zijn:

  • eten en drinken;
  • verzorgingsproducten;
  • huisvestingskosten.

Het komt bij een co-ouderschap vaak voor dat beide ouders zelf deze kosten dragen, tenzij de draagkracht van de minder verdienende ouder zodanig laag is dat hij of zij ook hiervoor een bijdrage behoeft.

Doorgaans ziet kinderalimentatie daarom op de zogenaamde ‘verblijfsoverstijgende kosten’, wat alle kosten voor de kinderen betreffen die niets te maken hebben met waar het kind verblijft. Voorbeelden hiervan zijn:

  • een dure winterjas;
  • kosten voor sport(verenigingen);
  • andere uitgaven voor hobby’s;
  • telefoon(abonnementen);
  • onderwijskosten.

Hoe zit het dan als de ouder die kinderalimentatie betaalt zelf ook graag een nieuwe telefoon voor zijn of haar kind wil kopen? Moet dit dan verrekend worden met de kinderalimentatie? Hoewel dit zou kunnen, kiezen ouders om dit probleem te tackelen en voor het gemak vaak voor het gebruik van een kinderrekening.

Wat is een kinderrekening en wat zijn de voordelen?

Ouders openen na echtscheiding een nieuwe gezamenlijke bankrekening met de bedoeling van die rekening de verblijfsoverstijgende kosten van de kinderen te voldoen. Er kan uiteraard ook worden afgesproken dat bijvoorbeeld alle kosten van de kinderen van de kinderrekening voldaan worden. Het uitgangspunt is dat beide ouders een maandelijks bedrag op de rekening storten dat in verhouding staat met hun draagkracht. Ook de kinderbijslag wordt dan op deze rekening gestort. Wat de verhouding van de draagkracht precies is dient vastgesteld te worden aan de hand van op maat gemaakte alimentatieberekeningen, welke onze familierechtspecialisten voor u kunnen opstellen.

De voordelen zijn dat beide ouders naar rato van hun inkomens bijdragen in de kosten van hun kinderen, die grotendeels ook gezamenlijk zijn. Daarnaast hebben beide ouders inzage in de rekening en hebben zij beiden inspraak op de manier waarop de beschikbare middelen voor de kinderen worden verdeeld. Dat laatste creëert ten opzichte van de situatie waarin er kinderalimentatie wordt betaald een grote mate van betrokkenheid en vrijheid bij de meer verdienende ouder.

Wat zijn de nadelen?

In onze praktijk merken wij op dat de kinderrekening ook nadelen met zich mee kan brengen. Ten eerste moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden over waaraan de beschikbare middelen worden uitgegeven. Als deze afspraken niet worden nageleefd of een van de ouders zelfs misbruik maakt van de gemeenschappelijke rekening, zorgt dat voor veel wrijving. Ook is onvermijdelijk dat er onvoorziene kosten gemaakt moeten worden, waardoor er al met al zeer veel gecommuniceerd dient te worden tussen de ouders. De kinderrekening is daarom uiteraard geen realistische optie als de communicatie bij of na de echtscheiding gebrekkig verloopt.

Advies in uw specifieke situatie

Of het gebruik van een kinderrekening voor uw situatie uitkomst biedt, moet worden bepaald naar aanleiding van de onderlinge verhoudingen bij echtscheiding. Indien u (als ondernemer) in een echtscheidingssituatie zit of dreigt te komen en er minderjarige kinderen in het spel zijn, kunnen onze familierechtspecialisten beoordelen of het in uw situatie (financieel) haalbaar en voordelig is. Voor vragen of advies kunt u contact opnemen via 023-5310060 of kevin@hautlegal.

 

 

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten