Werkgever aansprakelijk voor letsel ontstaan door speelse ‘duw collega’

Gepubliceerd op: 25/09/2012

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 2 minuten

Een werkgever kan ook aansprakelijk zijn voor zaken welke buiten zijn invloed gebeuren

Dit blijkt uit een onlangs gewezen vonnis van de rechtbank te Rotterdam (Rb Rotterdam 13-6-2012, RAR 2012/130).

In die zaak ging het om een metselaar, in loondienst, werkzaam op een renovatieproject . Zijn werkgever had voor dit renovatieproject tevens personeel van een onderaannemer (een elektricien) ingezet. De werknemers van beide bedrijven lunchten elke dag gezamenlijk. Tijdens een dergelijke lunch is de metselaar op zijn tuinstoel ten val gekomen als gevolg van een speelse, maar opzettelijke duw van de elektricien. De metselaar breekt daarbij zijn rechter sleutelbeen en wordt vanwege zijn slechte herstel langdurig arbeidsongeschikt.

De rechter beslist dat zowel de eigen werkgever als de onderaannemer hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade.

Ten aanzien van de aansprakelijkheid van werkgever oordeelt de rechtbank dat het vast staat dat de metselaar in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade heeft geleden. Ook gedurende lunchtijd heeft de werkgever een bepaalde mate van zeggenschap. Die zeggenschap strekt zich niet alleen uit over de eigen werknemers, maar ook over de op het werk aanwezige werknemers in dienst van onderaannemers. Het is aan werkgever te stellen en zo nodig te bewijzen dat hij al die maatregelen heeft genomen en al die aanwijzingen heeft gegeven die redelijkerwijs nodig waren om de schade te voorkomen. Hoewel werkgever de duw in de gegeven omstandigheden niet concreet had kunnen voorzien, kon hij wel voorzien dat in de gestelde uitgelaten sfeer iets dergelijks kon gebeuren. Dit kon hij beïnvloeden door instructies te verschaffen. Een instructie ligt ook in de rede nu het een feit van algemene bekendheid is dat onnodig fysiek contact tussen collega’s in de werksfeer het risico van het ontstaan van ruzie en letsel door ongevallen met zich meebrengt. De rechter meent dat de ruime bescherming waarop een werknemer jegens zijn werkgever aanspraak kan maken voortvloeit uit de zorgplicht van de werkgever en niet (mede) op de uit goed werkgeverschap voortvloeiende verzekeringsplicht.

Ten aanzien van de aansprakelijkheid van de onderaannemer overweegt de rechtbank dat deze slechts aansprakelijk kan zijn indien de schade is veroorzaakt door een ‘fout’ (toerekenbare onrechtmatige daad) van de elektricien. Dat de metselaar van een plotselinge duw zou kunnen schrikken en ten val zou kunnen komen, was alleszins voorzienbaar. Weliswaar behoefde de val niet noodzakelijkerwijs ernstige gevolgen te hebben, maar met de mogelijkheid daarvan diende de elektricien (in juridische zin) wel rekening te houden. Door in de gegeven omstandigheden werknemer plotseling een duw te geven, heeft de elektricien jegens de metselaar gehandeld in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, en daarmee onrechtmatig. Bovendien gaat het beroep op een ‘ongelukkige samenloop van omstandigheden’ niet op. Dit is slechts op zijn plaats nadat in een concrete situatie is vastgesteld dat het betreffende ongeval niet is te wijten aan onrechtmatig handelen.

De uitspraak van de rechtbank te Rotterdam bevestigt dat art. 7:658 BW (dat gaat over de zorgverplichting van de werkgever en zijn aansprakelijkheid) een hoog veiligheidsniveau op de werkvloer vereist en dat de zorgplicht van de werkgever een ruime strekking heeft.

 

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder
Leestijd: 3 minuten Het komt helaas wel eens voor dat een klant een factuur onbetaald laat en vervolgens (wegens gebrek aan baten) zonder nadere berichtgeving de onderneming ontbindt, waardoor deze ophoudt te bestaan. Dit betekent echter lang niet altijd dat de…
10-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten