Wet herziening partneralimentatie aangenomen in de Tweede Kamer: wat betekent dit voor u?

Op 11 december 2018 heeft een grote meerderheid van de Tweede Kamer het wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen. De indieners hebben hierbij de intentie uitgesproken om de wet met ingang van 1 januari 2020 in te laten gaan. Uiteraard moet het wetsvoorstel wel eerst nog worden goedgekeurd in de Eerste Kamer. Welke gevolgen heeft de mogelijke wetswijziging voor uw situatie?

Vanaf de ingangsdatum is het uitgangspunt dat als de rechter partneralimentatie heeft vastgesteld, dat deze een duur heeft van de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Het wetsvoorstel kent hierop twee uitzonderingen: bij langdurige huwelijken (vijftien jaar of meer) en bij huwelijken waarbij kinderen van twaalf jaar of jonger betrokken zijn. In die gevallen is de maximale duur van partneralimentatie respectievelijk tien en twaalf jaar (of het tijdstip waarop het jongste kind 12 jaar wordt).

Voorbeelden:

  • U bent op 1 januari 2020 zes jaar getrouwd en u besluit nadien te scheiden. Indien de rechter partneralimentatie vaststelt, heeft deze een maximale duur van drie jaar.
  • U bent op 1 januari 2020 minstens 15 jaar getrouwd en de alimentatiegerechtigde heeft de leeftijd van 50 inmiddels bereikt. Indien de rechter na scheiding partneralimentatie vaststelt, heeft deze een maximale duur van tien jaar. Indien de alimentatiegerechtigde de leeftijd van 60 heeft bereikt, duurt de alimentatie in ieder geval tot het bereiken van de AOW-leeftijd.
  • U bent op 1 januari 2020 gehuwd en uit dit huwelijk is een pasgeboren kind voortgekomen. Indien de rechter na scheiding partneralimentatie vaststelt, heeft deze een maximale duur van 12 jaar (of tot het tijdstip waarop het kind 12 jaar wordt).

Daarnaast kent de nieuwe wet een zogenaamde hardheidsclausule, wat inhoudt dat in bepaalde schrijnende gevallen de alimentatieduur verlengd kan worden met een door de rechter te bepalen termijn. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij een langdurig huwelijk, waarbij de alimentatiegerechtigde de leeftijd van 50 nog niet bereikt heeft en gedurende het huwelijk nooit gewerkt heeft.

‘Betekent dit dat ik eerder van mijn partneralimentatie kan afkomen?’

In beginsel is het zo dat de nieuwe wettelijke regeling, zoals het er nu voor staat, pas vanaf 1 januari 2020 van kracht is. Indien u momenteel in een procedure zit of u voor de inwerkingtreding wil gaan scheiden, dan gelden de bestaande regels voor wat betreft alimentatie. Toch kan het zinvol zijn om, mede met een beroep op de toekomstige wetgeving, matiging van de huidige geldende termijn van 12 jaar te verzoeken tijdens de nu al lopende procedure of te stellen dat uw ex-partner binnen een bepaalde termijn in zijn of haar eigen levensonderhoud zal moeten voorzien. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan de rechter direct of indirect anticiperen op de toekomstige wetgeving, dit mede omdat ook op grond van de huidige wetgeving om limitering (verkorting) van de partneralimentatie kan worden verzocht.

Indien uw partneralimentatie al is bepaald en een wijzigingsprocedure bij de rechtbank loopt kunt u met een beroep op de toekomstige wetswijziging om eenzelfde matiging verzoeken. Uw advocaat zal kunnen aanvoeren dat de rechter in bepaalde gevallen, afhankelijk van de overige feiten en omstandigheden van het geval, ook voor bestaande gevallen rekening zal moeten houden met de wetswijziging en de veranderende maatschappelijke opvattingen over partneralimentatie.

‘Betekent dit dat ik zo snel mogelijk mijn partneralimentatie moet laten vaststellen?’

Aan de andere kant van het spectrum is het als alimentatiegerechtigde wellicht verstandig om voor de wetswijziging partneralimentatie te laten vaststellen. Vooral in gevallen dat u relatief kort getrouwd bent, terwijl u op basis van uw inkomen en uw behoefte wel recht zou hebben op partneralimentatie, kan het huidige stelsel voordeliger uitpakken. Indien u bijvoorbeeld 6 jaar gehuwd bent geldt dat u op basis van de huidige wetgeving in beginsel voor een periode van 12 jaar aanspraak kan maken op partneralimentatie en volgens de nieuwe wetgeving slechts 3 jaar (helft van de duur van het huwelijk).

Advies

Bij HAUT Legal & Tax bieden wij u graag een advies op maat over uw situatie. HAUT Legal & Tax is gespecialiseerd in de financiële en fiscale aspecten van de echtscheiding. Met name bij echtscheidingen waarbij een onderneming is betrokken is het van belang dat uw advocaat cijfermatige en fiscale kennis heeft. Deze kennis is ook van belang bij het opstellen van alimentatieberekeningen en het analyseren van de jaarrekening van de onderneming. Tevens zullen actief anticiperen op de toekomstige wetgeving om voor u het optimale resultaat te behalen.

Heeft u een juridisch probleem?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

AKKOORD IN FAILLISSEMENT

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, heeft (het bestuur van) de gefailleerde de mogelijkheid om verzet of hoger beroep in te stellen om het faillissement ongedaan

Lees verder »

Heeft u een juridisch probleem?

Wij helpen u graag verder. Vul gerust onderstaan formulier in en wij bellen u z.s.m. terug. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten