Wet Homologatie onderhands akkoord binnenkort in werking

Gepubliceerd op: 07/10/2020

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
088 20 60 600

info@hautlegal.nl

 
Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Leestijd: 2 minuten

De Eerste Kamer heeft op 6 oktober 2020 het Wetsvoorstel Homologatie onderhands akkoord als hamerstuk afgedaan. Dat betekent dat de wet op korte termijn in werking zal treden. De WHOA beoogt de reorganisatie of sanering van ondernemingen buiten faillissement makkelijker te maken door de mogelijkheid van het aanbieden van een onderhands (dwang)akkoord. Dit maakt het herstructureren van in de kern gezonde ondernemingen makkelijker waardoor faillissementen kunnen worden voorkomen.

Hoe werkt het (dwang)akkoord?

Alle schulden van een onderneming kunnen in principe worden meegenomen in het akkoord, met uitzondering van verplichtingen uit arbeidsovereenkomsten. De schuldeisers worden ingedeeld in verschillende ‘klassen’. De onderneming is grotendeels vrij om deze indeling te maken en zelf te bepalen aan welke klasse een akkoord zal worden aangeboden. Schuldeisers die niet meegenomen worden in het akkoord, behouden hun vordering. Ook bestaat de mogelijkheid voor de onderneming om overeenkomsten eenzijdig te beëindigen als onderdeel van het akkoord (zie hierover mijn eerdere blog). Verder staat het de onderneming vrij om nieuwe financieringen aan te trekken en daarvoor zekerheid te stellen. Omdat dit onder het huidige recht meestal zal worden gezien als benadeling van schuldeisers, is dit uitdrukkelijk als uitzondering in de WHOA opgenomen. De levensvatbaarheid van ondernemingen wordt daardoor naar verwachting flink vergroot.

Stemming en voorwaarden

Wanneer het akkoord is aangeboden, stemmen schuldeisers per klasse over het akkoord. Het akkoord moet aan een groot aantal vereisten voldoen. De rol van de rechter is in eerste instantie beperkt. Wel kunnen eventuele geschilpunten met schuldeisers aan de rechter worden voorgelegd. Ook kan de rechter worden verzocht een afkoelingsperiode in te stellen of een lopende faillissementsprocedure tegen de onderneming te schorsen. Schuldeisers kunnen de rechter verzoeken een herstructureringsdeskundige aan te stellen die het akkoord begeleidt.

Homologatie

Wanneer het akkoord aan alle vereisten voldoet, zal de rechter het akkoord goedkeuren, ook wel homologatie genoemd. De beoordelingsvrijheid van de rechter hierbij is beperkt. Wel zijn in de WHOA nog een aantal weigeringsgronden opgenomen, waaronder bedrog of andere zwaarwegende redenen die zich tegen homologatie verzetten. Wanneer de rechter het akkoord goedkeurt, is het akkoord dwingend voor alle betrokken schuldeisers. Er kan door schuldeisers die zich niet in het akkoord kunnen vinden,  geen hoger beroep tegen de beslissing van de rechter worden ingesteld.

Praktische bezwaren

De WHOA zou er voor moeten zorgen dat minder ondernemingen in een faillissement terecht komen. De WHOA maakt sanering en herstructurering van de schuldenlast mogelijk zonder dat alle schuldeisers met het akkoord hoeven in te stemmen. Schuldeisers moeten water bij de wijn doen, maar zijn in principe beter af dan wanneer de onderneming failliet verklaard wordt. De introductie van de WHOA stuit echter ook op praktische bezwaren. De WHOA is een complexe wet en voor het aanbieden van een akkoord is zowel juridische als financiële ondersteuning nodig. Dit kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Dit geldt ook wanneer een herstructureringsdeskundige wordt aangewezen. Daar komt nog bij dat loonkosten vaak zwaar drukken op ondernemingen in zwaar weer. Deze kosten kunnen onder de WHOA nou net niet worden meegenomen in een akkoord. Mede om deze redenen is gekozen voor evaluatie van de WHOA binnen drie jaar na inwerkingtreding hiervan.

Heb je vragen over het aanbieden van een (dwang)akkoord of wil je weten of een akkoord voor jouw onderneming haalbaar is? Neem dan contact met mij of een van de andere specialisten van Haut Legal & Tax op om de mogelijkheden te bespreken via 023-5310060 of marieke@hautlegal.nl.

Lees meer:

 

 

Interessant artikel?

Onze advocaten staan je graag bij! Vul je naam en telefoonnumer in en wij bellen z.s.m. terug.

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Marieke de Kock-Habernickel

Advocaat sinds 2010, gespecialiseerd in ondernemingsrecht, faillissementsrecht en procesrecht

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Expertisegebieden
Ondernemingen, aandeelhouders en bestuurder, Werkgever en werknemer
Leestijd: 4 minuten Startup Vaak is er binnen een Startup geen geld om werknemers te belonen of om nieuwe werknemers aan te trekken. Het beschikbare geld is namelijk simpelweg nodig voor de groei van de onderneming. Gelukkig bestaan er nog andere…
24-06-2021
Procederen
Leestijd: 3 minuten Procedure starten met steun Haut Legal Als een juridisch geschil niet meer met bemiddeling of onderhandelingen kan worden beslecht, omdat bijvoorbeeld partijen niet meer door één deur kunnen of omdat zij een zeker punt hebben bereikt waarop een principiële uitspraak van…
12-06-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Inleiding Werkgevers verwerken persoonsgegevens van werknemers, denk hierbij aan salarisadministratie, personeelsdossiers etc. Sinds corona werkt een groot aantal werknemers thuis. Werkgevers willen daarom graag een oogje in het zeil houden. Voor werknemers kan dit ingrijpend zijn. Werkgevers zijn…
04-06-2021
Fiscaal recht, Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Mag een rechtspersoon aansprakelijk worden gesteld op grond van artikel 40 Invorderingswet voor betaling van de verschuldigde vennootschapsbelasting (met rente en kosten)? Deze vraag staat centraal in de uitspraak van het Gerechtshof in de zaak van 20…
19-10-2015
Nieuws, Werkgevers & Werknemers
Leestijd: 2 minuten Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wat is er nou eigenlijk veranderd? De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor de wettelijke vakantiedagen een (korte) vervaltermijn gaat gelden en dat voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen geen onderscheid…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: 3 minuten Voor een werkgever die tenminste 20 werknemers wil ontslaan binnen 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen bevat de Wet melding collectie ontslag in artikel 3 lid 1 een meldplicht. De voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden…
15-02-2012
Nieuws
Leestijd: < 1 minuut Beste client, Wij zijn trots u als client te mogen bedienen. Met alle mogelijke zorg zullen we uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat betekent dat we met u strijden voor het beste resultaat. Voor een up-to-date…
04-04-2012

MKB CONTINUÏTEITSSCAN

“HOE ZIET UW CONTINUÏTEIT ERUIT?”

Doe de gratis MKB continuïteitsscan! Voor de ene sector is Covid een zegen en voor de ander een drama. Laat onverlet dat door deze crisis er wellicht een nieuwe strategie gekozen moet worden. Welke kansen of bedreigingen heeft u? 

Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten