Wet Werk en Zekerheid: Wanneer gaat welk onderdeel in?

Gepubliceerd op: 18/07/2014

Nijverheidsweg 7
2102 LJ Heemstede
+31(0)23 – 531 0060

Haarlem

Kennemerplein 13D
2011 MH Haarlem
+31(0)23 – 531 0060

Utrecht

Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht
+31(0)30 – 271 8844

info@hautlegal.nl

Leestijd: 4 minuten

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

WET WERK EN ZEKERHEID: WANNEER GAAT WELK ONDERDEEL IN?

Dat de Wet Werk en Zekerheid is aangenomen door de eerste kamer zal u niet zijn ontgaan. Maar wij merken dat nog veel onduidelijkheid bestaat over de inhoud van de uiteindelijk aangenomen wet en ook de verschillende ingangsdata zijn onduidelijk. In de media zijn diverse foutieve berichten opgedoken, dit maakt het er uiteraard niet makkelijker op. Hieronder nog even een kort overzicht van de wijzigingen gerangschikt op ingangsdatum.

 

Per 1 januari 2015

De strengere regels voor de proeftijd, het concurrentiebeding, de loondoorbetalingsplicht voor oproepcontracten en de aanzegging bij tijdelijke contracten gaan in op 1 januari 2015 en dus niet op 1 juli 2014. Het was de bedoeling van minister Asscher dat deze maatregelen al op 1 juli 2014 zouden ingaan, maar dit is tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de eerste kamer met een half jaar uitgesteld. Per 1 januari 2015 dus de volgende wijzigingen:

 

 • Er mag geen proeftijd worden overeengekomen in arbeidsovereenkomsten net een duur van 6 maanden of korter;
 • In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mag een concurrentiebeding en/of relatiebeding enkel nog maar worden afgesproken indien sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen, deze belangen dienen opgenomen te worden in het betreffende beding. Ontbreekt de motivatie, dan is het beding nietig;
 • Bij arbeidsovereenkomsten van langer dan 6 maanden is de werkgever verplicht om uiterlijk een maand voor het aflopen van de overeenkomst aan de werknemer mee te delen dat de overeenkomst niet voortgezet zal worden na afloop van de bepaalde tijd, een en ander op straffe van een boete die kan oplopen tot 1 maand loon;
 • De regels voor loondoorbetaling (indien geen werkzaamheden verricht worden) bij oproepkrachten  worden strenger;

 

Per 1 juli 2015

De veranderingen in het ontslagrecht en de wijziging in de ketenregeling zullen ingaan op 1 juli 2015. Ook gaat de wijziging inzake de passende arbeid bij een WW-uitkering per 1 juli 2015 in. Reeds tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is besloten de wijzigingen die betrekking hebben op de zogenoemde “ketenregeling” uit te stellen van 1 juli 2014 naar 1 juli 2015. Dit betreft de volgende wijzigingen:

 •  Om de zogenaamde keten van contracten te doorbreken, moet een werknemer vanaf 1 juli 2014 langer dan 6 maanden uit dienst zijn, nu is dat nog 3 maanden.
 • De maximale duur, waarbinnen 3 contracten voor bepaalde tijd zijn toegestaan, wordt van 36 maanden teruggebracht naar 24 maanden;

 

Ook zullen per 1 juli 2015 de volgende, hieronder kort samengevatte, veranderingen in het ontslagrecht ingaan:

 •  Geen vrije keuze meer tussen UWV of kantonrechter: bij ontslag om bedrijfseconomische reden of bij langdurige arbeidsongeschiktheid zal de procedure bij het UWV gevolgd moeten worden en in de overige gevallen zal de procedure bij de kantonrechter gevolgd moeten worden;
 • Elke werknemer met een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar heeft recht op een “transitievergoeding”, afhankelijk van de duur van een dienstverband maar maximaal € 75.000, of voor mensen die meer verdienen: maximaal een jaarsalaris. Hierop zullen wel enkele uitzonderingen van toepassing zijn, waaronder een uitzondering voor de verwijtbare werknemer. Ook geldt voor kleine bedrijven een overgangsregeling: tot 2020 mag door hen een lagere transitievergoeding betaald worden indien de reden voor het ontslag de financiële situatie is;
 • De werknemer zal hoger beroep en cassatie kunnen instellen en daarmee proberen de toegewezen ontbinding ongedaan te maken. Onder het huidige ontslagrecht staat tegen ontbinding door de rechter geen hoger beroep open;
 • De kennelijk-onredelijk-ontslag-procedure komt te vervallen. Een via de UWV procedure ontslagen werknemer kan zich in plaats daarvan tot de rechter wenden met het verzoek tot herstel van de arbeidsovereenkomst. De rechter zal dan de doorlopen UWV-procedure toetsen;
 • Bij beëindiging met wederzijds goedvinden krijgt de werknemer het recht om binnen veertien dagen na zijn instemming terug te komen op de overeenkomst;
 • De procedures bij het UWV en de kantonrechter gaan in beginsel maximaal vier tot vijf weken duren. Daarbij mag de volledige proceduretijd in mindering worden gebracht op de in acht te nemen opzegtermijn (mits minimaal een maand overblijft).

 

Tenslotte zal op 1 juli 2015 het volgende wijzigen met betrekking tot de WW-uitkering:

 • Werklozen die langer dan een half jaar een WW-uitkering ontvangen moeten al het beschikbare werk aanvaarden. Als het loon lager is dan de WW-uitkering wordt het aangevuld. Op die manier zal werken altijd lonen.

 

Vanaf 2016

Naast de hiervoor genoemde wijziging betreffende de WW-uitkering zullen ook de regels inzake de duur en het arbeidsverleden veranderen. Deze regelgeving inzake de WW-uitkering zal vanaf het jaar 2016 ingaan:

 • De lengte van de WW-uitkering wordt tot 2019 in stappen verkort van 38 maanden naar 24 maanden. Overigens kan hiervan per cao van morgen afgeweken tot maximaal 38 maanden;
 • Werklozen ontvangen nu voor elk jaar arbeidsverleden 1 maand WW. Straks geldt dit alleen voor de eerste10 jaar. Daarna ontvangt u voor elk jaar arbeidsverleden een halve maand WW.

 

[/vc_column_text][dt_gap height=”10″][dt_call_to_action content_size=”normal” text_align=”left” background=”fancy” line=”true” style=”0″ animation=”right”]Heeft u vragen over de Wet Werk en Zekerheid en/of over de gevolgen die de wijzigingen voor u kunnen hebben? Neem dan vrijblijvend contact op met Nicky Schaap, een van de arbeidsrechtsspecialisten van Siebert & Becker Advocaten. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van onze Legal Scan Arbeidsrecht om uw arbeidsovereenkomsten door onze specialisten te laten toetsen.[/dt_call_to_action][/vc_column][/vc_row]

Interessant artikel?

Deel dit artikel via onderstaande kanalen:
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Wij zijn Haut Legal Tax

Ons team bestaat uit een groep mensen die blij worden van hun werk en ook gewoon graag lol hebben in hun werk. Wij zijn onszelf. Wij zijn ook eigenwijs en dat houdt ons scherp.

Kom in contact
Door dit formulier te verzenden, ga je akkoord met de opslag én verwerking van jouw persoonsgegevens door HAUT Legal & Tax. Privacyreglement.
Werkgever en werknemer
Leestijd: 3 minuten Statutair bestuurders die ook werknemers zijn in de naamloze of besloten vennootschap kunnen ook worden ontslagen. In dit stappenplan zie je hoe dit te werk gaat. Stap 1. Stel vast wie bevoegd is tot het ontslag van de…
30-04-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten Statutair bestuurder De statutair bestuurder heeft meestal een dubbele rechtsverhouding met de rechtspersoon, namelijk een arbeidsrechtelijke relatie als directeur-werknemer en een vennootschapsrechtelijke relatie als directeur-bestuurder. Voor de statutair bestuurder die tevens werknemer is, gelden bijzondere regels die afwijken…
30-04-2021
Werkgever en werknemer
Leestijd: 2 minuten STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid,…
13-04-2021
Teruggebeld worden na werktijd?
Siebert-Becker

Siebert & Becker is nu Haut Legal & Tax

Vanaf 3 maart 2020 gaat Siebert & Becker verder onder de naam HAUT Legal & Tax. 

HAUT Legal & Tax Advocaten
HAUT Legal & Tax Advocaten